á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

mjr.gšt. Josef Gaďurek

* 11.5.1894 (Lobodice)
† 20.4.1931 (Svitavy)

major generálního štábu, přidělen k leteckému odboru MNO, Polní pozorovatel letec Josef Gaďurek:

narozen v Lobodicích, domovská příslušnost Věrovany (dle Knihy zemřelých LP6)
vystudoval vyšší průmyslovou školu v Praze (dle Kroniky LP6)
pracoval jako technický úředník u firmy Křižík (dle Kroniky LP6)
bojoval v první světové válce v řadách rakousko-uherského pěšího pluku 54 na ruské a italské frontě (dle Kroniky LP6)
po vzniku Československa vstoupil do Československé armády (dle Kroniky LP6)
bojoval ve válce Československa s Maďarskem a byl vyznamenán čs. válečným křížem (dle Kroniky LP6)
1.8.1919 byl por. v zál. Josef Gaďurek od 54. čs. p.pl přeřazen do kategorie důstojníků z povolání (Věstník MNO, část osobní 1919, str. 914)
22.11.1919 se oženil s Heřmou (Herminou) Štefanovou, koncertní pěvkyní z Tovačova (Kniha oddaných farního úřadu římskokatolického kostela u sv. Ludmily v Praze na Vinohradech; VIN O16 1919-1920, str. 95/sken 12O na stránkách katalog.ahmp.cz)
1920 byl por. Josef Gaďurek od pěš. pl. č. 54, nově čs. pěš. pl. č. 54, přijat jako gážista (Věstník MNO, část osobní 1920, str. 12)
1.9.1922 npor. Josef Gaďurek od p. pl. 6 přeložen k p. pl. 28 (Věstník MNO, část osobní 1922, str. 742)
1.10.1922 npor. Josef Gaďurek pvýšen na kpt. (Věstník MNO, část osobní 1925, str. 348)
15.4.1927 Josef Gaďurek od p. pl. 28, t.č. válečná škola, přeložen k p. pl. 25 (Věstník MNO, část osobní 1927, str. 109)
30.9.1927 kpt. Josef Gaďurek od p. pl. 25, absolvent válečné školy v Praze, přemístěn k 2. hor. brig. (Věstník MNO, část osobní 1927, str. 217)
7.7.1926 absolvent vojenské akademie kpt. Josef Gaďurek od p. pl. 25 nabyl služební místo 6. platové stupnice (Věstník MNO, část osobní 1927, str. 252)
15.12.1927 byl kpt. gšt. Josef Gaďurek od 2. hor. pěší brig. npoč. v p. pl. 25 přemístěn k let. pl. 2 (Věstník MNO, část osobní 1927, str. 381)
1.7.1928 byl kpt. gšt. Josef Gaďurek od let. pl. 2 povýšen na štábního kapitána generálního štábu (Věstník MNO, část osobní 1928, str. 259)
15.3.1929 byl škpt. gšt. Josef Gaďurek od let. pl. 2 přemístěn k let. pl. 1 (Věstník MNO, část osobní 1929, str 62)
1.7.1929 byl škpt. gšt. Josef Gaďurek od let. pl. 1 jmenován Polním pozorovatelem letcem (Věstník MNO, část osobní 1929, str. 256)
30.9.1929 byl škpt. gšt. Josef Gaďurek od let. pl. 1 přemístěn k LP6 (Věstník MNO, část osobní 1929, str. 250)
1.8.1930 byl škpt. gšt. Josef Gaďurek od let. pl. 6 jmenován Polním pozorovatelem letcem (Věstník MNO, část osobní 1930, str. 179)
11.9.1930 letěl Josef Gaďurek spolu s div. generálem Ing. Jaroslavem Fajfrem, pplk. Starým, mjr. Berounským, mjr. Topičem, mjr. Dragounem, npor. Vorlíčkem, npor. malým, rtm. Kubíčkem a rtm. Novákem s letouny Aero A-32 do Rumunska na mezinárodní letecké slavnosti. Vrátili se 18.9.1930. (časopis Letec ze září 1930)
7.11.1930 byl škpt. gšt. Josef Gaďurek povýšen na majora generálního štábu (Věstník MNO, část osobní 1930, str. 263)
1930 - spolu s pplk. gšt. Karlem Janouškem (budoucí Air Marshal RAF) a mjr. gšt. Karlem Stránským vydal knihu Taktika letectva
13.4.1931 byl zraněn při letecké nehodě u Opatova u Svitav
20.4.1931 zemřel v nemocnici ve Svitavách na následky zranění (dle Knihy zemřelých LP6)

V matrice narozených římskokatolického farního úřadu v Lobodicích 1880 – 1903, inv. č. 9768, str. 109/sken 55 (na stránkách digi.archives.cz) je uvedeno:
Den, měsíc a rok narození: 1894 květen 11
Den, měsíc a rok pokřtění: 1894 květen 13
Číslo domu: 120
Jméno křtěnce: Josef
Nábož. křtěnce: katolické (zaškrtuto)
Pohlaví křtěnce: mužské (zaškrtuto)
Lože: manželské (zaškrtuto)
Jméno stav a rod otce: Josef Gaďurek, mlynářský pomocník v Kojetíně, syn Jana Gaďurka, rolníka v Bezuchově a jeho manželky Kateřiny, dcery Josefa Vaňka v Příkazích
Nábož: katolické (zaškrtuto)
Jméno stav a rod matky: Johanna, nemanželská dcera svobodné Anny Surmové, dcery Františka Surmy, hofera v Lobodicích a jeho manželky Jenovéfy Loganové z Chrbova
Nábož: katolické (zaškrtuto)
Křtící kněz, Bába: Josef král, farář Josefa Mlčoch z Lobodic číslo 57.
Kmotrův jmeno, stav a bydliště: Rudolf Řihušek, chalupník v Lobodicích, Cecilia téhož manželka

V Knize oddaných farního úřadu římskokatolického kostela u sv. Ludmily v Praze na Vinohradech (VIN O16 1919-1920, str. 95/sken 12O na stránkách katalog.ahmp.cz) je ke sňatku Josefa Gaďurka uvedeno:
Čís. postup: 755
Rok, měsíc, den a místo oddavek: 1919 listopad 22 v chrámu Páně sv. Ludmily na Král. Vinohradech
Nynější bydliště, číslo domu, soudní okres, politický okres ženicha a nevěsty: Praha III Štefánikovy kasárny; Tovačov, okr. Přerov
Oddávající kněz: nečitelné
Ženich: Gaďurek Josef, poručík a pobočník I. prap. čsl p.pl.č.54, narozen v Lobodicích, pol. okr Přerov na Mor.,manž. syn katol. Josefa Gaďurka, správce mlýna v Tovačově a Jany, rozené Surmové
Ženich - Náboženství: katolické
Ženich – Věk: 25 6/12
Ženich -Stav: svobodný
Nevěsta: Štefanová Heřma, koncertní pěvkyně, narozena v Tovačově, pol. okr. Přerov, manž. dcera katol. rodičů Bruna Štefana, předměšťana a mistra pokrývačského v Tovačově a Emilie rozené Haukvicové (pozn.: dle Rodní a křestní knihy římskokatolického farního úřadu v Tovačově 1869 – 1896, str. 323/sken 321 na stránkách digi.archives.cz se jmenovala Hermina Františka)
Nevěsta – Náboženství: katolické
Nevěsta – Věk: 26 6/12
Nevěsta – Stav: svobodná
Svědci: Rudolf Prucha, setník, Praha Štefánik. kasárna, Ervín Litschman, čs. nadporučík, Praha III. Štefánikové kasárna
Poznamenání: Ženich nar. 11.5.1894, nevěsta nar. 10. května 1893; Dle delegace z Tovačova …dále nečitelné

V Kronice Leteckého pluku 6 (uložena ve VHA Praha), je napsáno: VÝROČÍ SMRTI MAJORA GŠT. GAĎURKA. Dne 20. května (sic) bylo tomu rok, co zemřel význačný člen důstojnického sboru, mjr. gšt. pol. poz. letec Josef Gaďurek. V pondělí 13. dubna 1931 sražen byl v okolí Svitav vichřicí k zemi lehký školní letoun Š-18, který po opravě dopravovala vzduchem do Prostějova posádka, jejímiž členy byli mjr. Gaďurek a mjr. p. pil. l. Zdenek Schindler, důstojník přidělený leteckému odboru MNO. Bylo možno mluviti i velikém štěstí, že letoun dopadl do blátivého koryta potoka, které náraz přece jen ztlumilo.
Nicméně oba letci utrpěli těžká zranění a byli přispěchavšími občany dopraveni do všeobecné nemocnice ve Svitavách. Zde se zdál zprvu stav mjr. Schindlera vážnějším. Utrpěl zlomeniny obratlů a jiná vnitřní zranění. Mjr. Gaďurek, který měl několikanásobné zlomeniny nohou, byl první den v dobrém duševním stavu a zdálo se, že jeho příslovečná energie napomůže k jeho uzdravení. Bohužel druhého dne k večeru upadl zraněný do bezvědomí, z něhož se již neprobral a zemřel za útýden po úrazu, 20. dubna 1931 o 4. hod. ranní.
S mjr. gšt. Gaďurkem odešel našemu voj. letectvu pracovník, jakých je málo. Stopa jeho činnosti, kterou tak mnohoslibně vyvíjel v oboru letecké taktiky, zůstane zachována v naší letecké doktríně, kterou přednášel v tolika kurzech a kterou uložil do výborné knihy, vydané spolu s pplk. gšt. Janouškem a mjr. gšt. Stránským (oba dnes u let. puku 1).
Mjr. gšt. Gaďurek byl mimořádně schopný důstojník, přímé a živé povahy, snaživý a energický, vynikající všestranně nad průměr. Měl veliké vojenské znalosti, které neustále se vzornou pílí rozmnožoval a které dovedl šťastně uplatňovat. Byl rodákem z Lobodic u Přerova a stár teprve 37 let. Před válkou skončil s vyznamenáním vyšší průmyslovou školu v Praze a byl rok technickým úředníkem u Křižíků. Za války byl odveden k býv. pěš. pluku 54 a s ním zúčastnil se bojů jak na ruské, tak na italské frontě.
Po převratu přihlásil se jako poručík ihned do čs. armády a v tažení proti Maďarsku byl vyznamenán čs. válečným křížem. Sloužil pak u pěš. pl. 6 v Olomouci, většinou jako instrukční důstojník, později u p. pl. 28v Praze jako pobočník velitele I. praporu. V letech 1925 – 1927 byl na válečné škole a již tam na sebe upozornil. Jako důstojník gen. štábu obrátil svůj zájem k letectvu a činnosti v něm věnoval se opravdu s nadšením.

V časopisu Letec z 20.5.1931 je psáno téměř totéž plus následující: … Jako důstojník gen. štábu věnoval se nejmodernější zbrani letecké, podrobil se normálnímu výcviku a dosáhl jmenování polním pozorovatelem letcem. V září 1930 byl též členem výpravy našich letců do Rumunska, odkud se vrátil vyznamenán důstojnickým řádem rumunské koruny. V poslední době přidělen byl leteckému odboru MNO.Zdroje (mimo informací z desek):
dle textu

BADATELNA:
hrob - Praha 3, okres Praha 3


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.