á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | u | ú | v | w | z | ž (vše)

nadporučík Josef Douděra

* 7.4.1896
† 28.9.1970 (Zličín)

os. čís. R-219, evid. č. v čs. legionu 1082, štábní strážmistr čs. četnictva, otec dvou dětí, syna a dcery

V době 1. světové války bojoval v rakouské armádě v letech 1915–1917, od roku 1917 do 1920 byl v Československé legii v Rusku. Od roku 1922 vykonával četnickou službu.
Z Polska odjel 6. 3. 1941. Po prezentaci v britské Palestině dne 20. 3. 1941 byl zařazen do československé branné moci na Středním východě u 2. roty 11. pěšího praporu – Východního v hodnosti štábního rotmistra. Čs. pěší prapor vojensky podléhal britskému Vrchnímu velitelství Středního východu a administrativně spadal pod Čs. vojenskou misi pro Střední východ a Egypt, velitelem praporu byl podplukovník Karel Klapálek. Ke dni 1. 8. 1941 byl Josef Douděra povýšen na praporčíka pěchoty v záloze. Po zrušení 11. čs. pěšího praporu v květnu 1942 byl Josef Douděra přemístěn k nově vzniklému 200. čs. lehkému protiletadlovému pluku, k velitelské rotě 501. praporu; velitelem byl určen opět plk. Karel Klapálek. Dne 15. září 1942 byl přemístěn k pomocné četě čs. vojenské mise. V letech 1941 až 1943 se Josef Douděra zúčastnil přímých bojů na Středním východě v polním útvaru u 11. čs. pěšího praporu a u 200. dělostřeleckého protiletadlového pluku v Sýrii a u Tobruku. Pluk zastával do 12. června 1943 protivzdušnou obranu Tobrúku. Rozkazem Čs. vojenské mise v Jeruzalémě č. 3 z 20. 1. 1942 byl Josefu Douděrovi udělen čs. válečný kříž 1939; v pevnosti Tobruk se dne 20. 11. 1941 dobrovolně přihlásil ke zvláštní kulometné skupině, která v noci podporovala palbou z postavení v holém terénu výpadovou akci polské jednotky. V rozkazu je uvedeno, že se v nepřátelské dělostřelecké a kulometné palbě choval odvážně a srdnatě. Od 26. 6. 1943 byl ustanoven výkonným rotmistrem pomocné roty, poté dne 30. 6. 1943 přemístěn k čs. vojsku v Anglii. Do Liverpoolu byl transportován lodí Mauretania dne 12. 8. 1943. Ve funkci výkonného rotmistra se pak roce 1943 zúčastnil přímých bojů u samostatné obrněné brigády v Anglii. Od 31. 3. 1944 byl praporčíkem pěchoty v záloze, dne 16. 6. 1944 přemístěn k tankovému praporu 2. brigády. Ministerstvo národní obrany přidělilo prap. pěchoty v záloze Josefa Douděru dnem 24. 8. 1944 k čs. vojenskému atašé v Londýně. Z Anglie se vrátil do vlasti 23. 5. 1946.
Ani nová doba po válce nebyla k Josefu Douděrovi přívětivá – dne 11. 1. 1950 byl zbaven hodnosti podle zákona č. 59/1949 Sb., v padesátých letech krutě vyslýchán, perzekuován, 2 roky byl vězněn. Zemřel ve Zličíně dne 28. 9. 1970, dnes není známo, kde je pochován.

Zdroje (mimo informací z desek):
https://www.mczlicin.cz

VPM:
pomník - Praha 17, okres Praha 17


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.