á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

čet. délesl. polní pilot letec Jaroslav Mařík Böll

* 1902 (Praha -Holešovice)
† 5.9.1929 (Přední Chlum)

V Knize zemřelých Leteckého pluku 1, 1928 – 1932 (ke čtení ve VHA Praha), fol. (list) 7, je k Jaroslavu Maříku Böllovi uvedeno:
Pluk, vojenský útvar: letecký pluk č. 1
Den, měsíc a rok, místo, pol. okres (župa) a země úmrtí: 5. září 1929 , Přední Chlum, okres Sedlčany, země Česká
Setnina, rota čí švadrona dělobitna: ˙/.
Hodnost: četař délesloužící polní pilot letec
Jméno zemřelého: Jaroslav Mařík Böll
Místo narození, okres a země: Praha – Holešovice, okres týž, země Česká, příslušný Praha - Smíchov, okres týž, země Česká podle kmenového listu
Náboženství: římskokatol.
Rok narození: 1902
Pohlaví: mužské
Svobodný, ženatá, ovdovělý: svobodný
Povolání civilní: elektromontér
Zda zaopatřen?: ˙/.
Nemoc, způsob smrti dle ohledacího lístku nebo úmrtního listu: rozdrcení lebky a těla (úraz) podle úmrtního listu.
Kdy a kde pochován: 1929 12. září zpopelněn v krematoriu na Olšanském hřbitově v Praze.
Jméno a charakter pochovávajícího nebo protokolujícího kněze: ˙/.
Tomus a folio matriky, na základě které bylo protokolováno: Tomus XVII., fol,134? úmrt. matr. div. nem. 1 v Praze
Poznámka: Povolení k převozu od okresního úřadu v Sedlčanech č.j.21904/9 z 6/9 1929.Svědci žehu Krichlman Jan, Henyš Jan, Přibyl Jan topiči v krematoriu.

Více o jeho nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky
a na stránkách Letecké badatelny http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/2/
Zdroje (mimo informací z desek):
dle textu

BADATELNA:
hrob - Praha 5, okres Praha 5


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.