á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

četař polní pilot letec Jaroslav Maier

* 24.2.1911 (Plzeň)
† 14.7.1932 (Albrechtičky)

Polní pilot letec od LP6
V Kronice LP6 a v dokumentech správy hřbitova v Plzni je jeho jméno chybně uvedeno jako Mayer, v novinách zase Majer. Správné jméno Maier potvrzují zápisy v matričních knihách narozených a zemřelých.

V římskokatolické Knize narozených Plzeň 131, obvod Plzeň I – vnitřní město, 1909 – 1912, str. 222 / sken 230, na stránkách www.portafontium.eu je uvedeno:
Číslo: 141
Rok, měsíc a den narození: 1911 únor 24
Rok, měsíc a den křtu: 1911 březen 11
Křtil: Fr. Škorpil, kpl.
Jmeno pokřtěnce: Jaroslav Matěj.
Náboženství: katol.
Pohlaví: mužs.
Lože: manž.
Mrtvě narozené: -
Rodiště, místo, číslo, okres: Plzeň, Klatovská tř. č. 133
Bába: Matylda Ottová z Plzně zk.
Otec: Maier Matěj, dozorce c.k. trestnice v Plzni, nar. v Tupadlech hejt. Klatovy, syn +Václava Maiera, chalupníka v Tupadlech č. 45 a Anny Král z Tupadel č. 45. 23/2.1877. (pozn.: datum narození otce)
Matka: Barbora roz. Toupal z Lohové (pozn.: dnes Hlohová), hejt. Horšův Týn, dcera Josefa Toupala, rolníka v Lohové č. 36 a Barbory Herian z Lohové č. 36. 2./7.1887
Kmotrové: Václav Maier mistr krejčovský Plzeň Sirková ul. 30

V Knize zemřelých Leteckého pluku 6 (ke čtení ve VHA Praha) je uvedeno:
Pluk, vojenský útvar: letecký pluk 6
Den, měsíc a rok, místo, pol. okres (župa) a země úmrtí: 1932 14. července na katastru obce Albrechtičky, pol. okres Nový Jičín, země Moravskoslezská
Setnina, rota čí švadrona dělobitna: náhradní peruť
Hodnost: četař polní pilot letec
Jméno zemřelého: Jaroslav Maier
Místo narození, okres a země: Plzeň, pol okres týž, země Česká, příslušný tamtéž podle opisu kmenového listu č. 347
Náboženství: římskokatolické
Rok narození: 24 / 2 1911
Pohlaví: mužské
Svobodný, ženatá, ovdovělý: svobodný
Povolání civilní: zámečník
Zda zaopatřen?: ˙/.
Nemoc, způsob smrti dle ohledacího lístku nebo úmrtního listu: Spáleniny III. stupně, proražení dutiny břišní, úraz podle úmrtního listu
Kdy a kde pochován: 1932 18. července na ústředním hřbitově v Plzni, pol. okres týž, země Česká
Jméno a charakter pochovávajícího nebo protokolujícího kněze: Pochoval Vilém Drábek, major duchovní služby
Tomus a folio matriky, na základě které bylo protokolováno: Tom. IV. fol. 39. knihy zemřelých divisní nemocnice 2
Poznámka: Povolení k převozu mrtvoly vydáno okresním úřadem v Novém Jičíně čj. 14445/IV ze 16/7 1932.

V Kronice LP6 (ke čtení ve VHA Praha) je psáno:
Smrt čet. Jaroslava Mayera. Při přesunu stíhací letky 43. z Prahy do Malacek odletěly dne 14.července dva tříčlenné roje ‹jeden vybavený letouny Š-31, druhý Ba-33› s úlohou vykonati cestu se zastávkou v Olomouci. Druhý roj vedl rtm. p. pil. l. Josef Tatar a jedním z ostatních dvou pilotů byl četař p. pil. l. Jaroslav Mayer na letounu Ba-33-38. Let v roji byl nařízen z cvičných důvodů a to z Prahy do Olomouce ve výši 5000 m, z Olomouce do Malacek 6000 m. letouny Ba-33, s nimiž let prováděn, jsou naše prozatím nejlepší v sérii vyráběné jednomístné stíhací stroje.
Před letem podepsal čet. Mayer jako obvykle zápisník rozkazů k letu, v němž každý pilot musí potvrdit, že se toho dne cítí zdráv. Po startu až do Kolína drželi se členové roje vůdce na vzdálenost 150 – 600 m. Za Kolínem však Mayer počal prováděti občas výkruty, čímž zůstával pozadu, přesto, že vedoucí letěl na značně seškrcený plyn a dával mu letounem znamení, aby se přiblížil. Naposled byl Mayer spatřen ve výši České Třebové četařem Šnajdrem, třetím členem roje; ten podle manévrování letounu soudil, že jeho druh hledá roj a nemůže ho nalézti. Proto se odloučil od vedoucího a pustil se za Mayerem, který se mu však v mraku ztratil. Pokračoval tedy v letu do Olomouce, kde přistál o 10 min. později než-li rtm. Tatar a hlásil mu celý případ.
Jednání čet. Mayera bylo tedy úplně samovolné, proti jasnému rozkazu velitele letky, který před odletem nařídil, že let má být proveden ve volně sraženém roji a že se nesmí nikdo od roje vzdálit. Co Mayera k neuposlechnutí rozkazu vedlo nelze posouditi. V dalším letu ztratil patrně orientaci a u Albrechtiček ‹poblíž Studénky v sevvých Moravě›, havaroval. Podle výpovědi očitých svědků, kteří spatřili letoun ve výši as 2000 m, vycházel ze stroje kouř a letoun klesal po levém křídle, až vrazil do země a shořel i s pilotem.
Pohřeb zahynulého konal se dne 18. července v Plzni. Jako deputace účastnili se ho mjr. Vaníček, mjr. Suda, škpt. Komberec, prap. Sommerauer a šest četařů pilotů.
Poznámka ke kronice: ze zápisu je patrné, že pilot ztratil orientaci vlastní vinou, ale proč havaroval, tedy proč z letadla vycházel kouř (a pilot asi musel vypnout motor – viz níže), se tam nepíše.

V novinách Pozor ze dne 15.7.1932 vyšel článek: Opět letecké neštěstí. V Albrechtičkách u Nov. Jičína poblíže řeky Odry havaroval dnes dopoledne asi kolem 9.10 hod. vojenský stíhací letoun dvojplošník od 6. let. pluku, 43. letky. Letoun shořel a letec četař v záloze Jan Majer uhořel. Podle výpovědi očitých svědků letec asi pro poruchu vypnul motor a chtěl nouzově přistáti. Letoun se však zarazil do země a na místě shořel. Ačkoliv četnictvo a vojsko se dostavilo ve 12 minutách, nemohli již zachránit od uhoření ani letce, ani letadlo. Totožnost uhořelého byla zjištěna z ohořelého zápisníku, který byl u něho nalezen. Příčinu neštěstí vyšetřuje vojenská komise.
Poznámka k novinovému článku: Jaroslav Maier je zde uveden jako četař v záloze, ale v záloze by ještě být neměl: do Leteckého učiliště mohl nastoupit nejdříve v roce, kdy mu bylo 17 let, tedy v roce 1928. Pak by absolvoval Letecké učiliště od října 1928 do záři 1929. Poté by musel absolvovat základní službu v délce 1,5 roku, tedy do března 1931, a pak ještě odsloužit další dva roky závazku do března 1933. Teprve potom by mohl odejít do zálohy (nebo požádat o setrvání v další činné službě na další dva roky). Údaje u službě pilotů jsou z knihy „Ikarové bez legend a bájí“ od Oldřicha Doubka, který nastoupil do Leteckého učiliště v říjnu 1925 a závazek mu končil v březnu 1930.

V novinách Pozor ze dne 19.7.1932 vyšel článek: Pohřeb tragicky zahynulého letce četaře Jaroslava Majera, který se zřítil při letu 14. t. m. v Albrechtičkách u Nov. Jičína, konal se včera v Plzni za vojenských poct, církevních obřadů a za přítomnosti brig. gen. Mejstříka. Rakev byla vezena na trupu letadla.
Poznámka k novinovému článku: v článku je zmíněn brigádní generál Karel Mejstřík (JzP na vets.cz), toho času velitel 3. pěší brigády v Plzni

Zdroje (mimo informací z desek):
dle textu

VPM:
hrob - Plzeň - město, okres Plzeň - město
pomník - Plzeň - město, okres Plzeň - město


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.