á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: archiv vets.cz

Major Jan Nepomuk Steinský

* 15.6.1848 (Smiřice nad Labem)
† 31.7.1922 (Praha)

rytíř Řádu Františka Josefa, pruského Řádu červeného orla, saského Řádu Albrechta I.
školu navštěvuje v Jaroměři a ve Vídni
III. 1866 – dobrovolně vstupuje do armády, je zařazen k haličskému pěšímu pluku č. 80
1.5.1866 – povýšen na svobodníka
30.6.1866 – bojuje s Prusy u Kuksu u Dvora Králové n/L.
3.7.1866 – účastní se bitvy u Hradce Králové, při ústupu ze Svíbského lesa je u Máslojed těžce raněn do ramene a pravé ruky
10.7.1866 – ruka mu je amputována, léčení i rekonvalescenci přežil
1867 – povýšen na šikovatele, superarbitrován a zaměstnán v pražské Invalidovně
29.3.1872 – povýšen na poručíka a zařazen u 29. zeměbraneckého praporu s císařským povolením nosit šavli v levé ruce
1877 – povýšen na nadporučíka
1885 – povýšen na setníka
1888 – pensionován
1888 – zakládá „Komitét pro udržování pomníků na bojišti Králové – Hradeckém“ a stává se jeho předsedou
1910 - povýšen na majora
1911 – vzdává se předsednické funkce v Komitétu
1922 – je mu přiznána hodnost majora branné moci RČS
31.7.1922 – umírá v pražské Invalidovně, pohřben na Olšanských hřbitovech

Zdroje (mimo informací z desek):
Komitét 1866 – Péče o válečné památky v běhu staletí
http://www.chlum1866.cz/zivot-vojaku-zajimavosti-0
http://www.primaplana.cz/news/jan-nepomuk-steinsky-otec-valecnych-hrobu-z-roku-1866/

VPM:
hrob - Praha 3, okres Praha 3
pomník - Chlum, okres Hradec Králové


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.