á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

plukovník ve výslužbě Ján Bačík

* 25.1.1917 (Parížovce (okr. Liptovský Mikuláš))
† 26.4.2016 (Třeboň)

V pátek 29. dubna 2016 se v kostele Sv. Alžběty v Třeboni konalo poslední rozloučení s plukovníkem v. v. Jánem Bačíkem. Poctu statečnému muži, který přispěl k osvobození naší vlasti a zemřel 26. dubna 2016 ve věku 99 let, vzdali čestnou stráží výsadkáři 44. lehkého motorizovaného praporu v Jindřichově Hradci, spolu se staršími druhy z Klubu výsadkových veteránů generála Rudolfa Severína Krzáka v J. Hradci.

Ján Bačík se narodil 25. ledna 1917 v obci Parížovce nedaleko Liptovského Mikuláše na Slovensku. V létě1939 byl prezentován v Krakově u tvořícího se čs. vojenského legionu a s jeho větší částí byl přepraven do Francie. V roce 1940 byl také s 2. čs. plukem zasazen do ústupových bojů a po kapitulaci Francie se dostal do Velké Británie. Jako voják československých zahraničních jednotek se chtěl stát palubním střelcem u našich bombardovacích perutí avšak nadále byl zařazen u pozemních jednotek.

V severozápadním Skotsku, poblíže nejhlubšího a přes 20 km dlouhého jezera Loch Morar, měla britská zpravodajská a sabotážní organizace SOE jednu z výcvikových základen, STS 25 (Special Training School No. 25). V letech 1941 - 1943 v ní prošlo 252 vybraných československých dobrovolníků třinácti měsíčními kurzy útočného boje "assault course". V posledním třináctém kurzu, od 19. března do 16. dubna 1943, zde byl také četař Ján Bačík. Z dvaceti frekventantů tohoto kurzu již nebyl žádný vybrán pro nasazení do vlasti, dva z nich později padli v bojích u Dunkerque.

V červnu 1944, po vylodění spojeneckých vojsk v Normandii, se také Čs. samostatná obrněná brigáda ve Velké Británii chystala na přesun do boje s nacisty. Od října 1944 do května 1945 se její jednotky účastnily bojů při obléhání přístavu Dunkerque a zde také Jána Bačíka zastihl konec války v hodnosti rotného, jako zástupce velitele tankové čety. Po návratu do Československa demobilizoval. Chtěl se stát hajným, ale nebylo mu to umožněno. Hledal tak práci v českých zemích a v roce 1946 byl přijat do Sboru národní bezpečnosti. Od roku 1954 pracoval na oddělení v Třeboni a v roce 1972 jako nadporučík SNB odešel do důchodu.
Vyznamenání:
Československá vojenská pamětní medaile za službu v československé armádě v zahraničí
Československý válečný kříž 1939
Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
Československá vojenská medaile "Za zásluhy" II. stupeň
Hvězda 1939-1945

Zdroje (mimo informací z desek):
Václav Kameník
http://www.pametnaroda.cz/story/bacik-jan-1917-75
Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.