á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

prof. František Urban

8. srpna roku 1943, ve 3 h 12 minut, u železniční zastávky v Srbsku, došlo k destrukční akci na železniční trati mezi Berounem a Prahou.
Šlo o první „horkou odbojářskou akci“ s použitím výbušnin na železnici v Čechách. Provoz na dráze se zastavil. Krátce před explozemi tímto místem projížděl nákladní vlak naložený vojenskými vozidly wehrmachtu, ale po vedlejší koleji, kde nálož selhala, takže k vykolejení nedošlo.
Kladenské gestapo mělo co nejrychleji odhalit a dopadnout pachatele. U strážního domku č. 28 tehdy gestapáci objevili obal od jedné z náloží a ten je dovedl až k dělníkům, kteří pracovali na stavbě tunelu v Praze Vršovicích. Tam objevili další množství dynamitu. Řada dělníků byla zatčena, několik z nich byli popraveni, také i aktéři sabotáže ze Stradonic – Václav Sojka, Emil Kecek, Josef Tesař, František Lhoták a František Svoboda, kteří byli zatčeni a nacisty popraveni 18. prosince v terezínské Malé pevnosti. Popraven byl i duchovní strůjce sabotáže, profesor František Urban (1907-1944) z Berouna, který plán na atentát vypracoval a vyhledal příhodné místo. Smrt jej dostihla 28. září roku 1944 v neblaze proslulé věznici v Mnichově-Stadelheimu. I jeho hrdinství připomíná pamětní deska na berounském železničním nádraží, která byla odhalena v květnu 1948.

Zdroje (mimo informací z desek):
zdroj: http://www.osz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3036:obzor-2013-33-uplynulo-sedmdesat-let-od-sabotae-na-eleznici-u-berouna&catid=67:cl%C3%A1nky&Itemid=55

VPM:
pamětní deska - Beroun, okres Beroun
pamětní deska - Beroun, okres Beroun


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.