á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

František Soyka

* 14.10.1904 (Liblice, okr. Mělník)
František Soyka, nar. 14.10.1904 v Liblicích u Mělníka. Dne 31.8.1939 dostal výjezdní doložku z Protektorátu, který dne 1.9.1939 s manželkou, švýcarskou občankou, opustil, a to pro rasové pronásledování. V té době byl nevoják. Dne 2.9.1939 překročil oficiálně holandskou hranici. Holandské úřady jej kvůli vypuknutí války označili za uprchlíky a internovali ve Vlissingenu. Dne 4.1.1940 obdržel italské tranzitní vízum a dne 10.1.1940 odcestoval s manželkou z Amsterodamu do Janova. Dne 26.1.1940 pak odplul na italské lodi do Šanghaje. Do Číny dorazil koncem února a přihlásil se hned v Čs. kroužku u mjr. Štěpána. Zde také podepsal přihlášku do čs. armády a v Shangai Volunteer Corps prodělal pěchotní výcvik. V srpnu 1942 byl zařazen do transportu dobrovolníků a japonskou lodí odvezen do portugalské jihovýchodní Afriky, kam dorazil dne 6.9.1942. Odtud pokračoval britskou lodí do Velké Británie, kam dorazil počátkem října 1942. Lékařská komise jej uznala za služby neschopného a byl předán britskému pracovnímu úřadu. Od listopadu 1942 pracoval pro britskou firmu. Dne 19.10.1944 se stal pracovníkem Čs. červeného kříže. S touto organizací se vrátil dne 13.8.1945 do Prahy.

Zdroje (mimo informací z desek):
VÚA - VHA, fond Osvědčení 255/1947 sb. Spis Soyka František.
Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.