á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | u | ú | v | w | z | ž (vše)

František Novák

* 22. 12. 1922 (Nová Hospoda č. p. 22, obec Kamenice, okr. Praha – východ)
† 27. 08. 1968 (Želivec 130, obec Sulice, okr. Praha – východ)

František Novák se narodil 22. 12. 1922 na Nové Hospodě č. p. 22, obec Kamenice, okres Praha – východ. Pocházel z rodiny živnostníků – Josefa Nováka, holiče od roku 1912 a Anny roz. Pichlerovej – dámské krejčové, učební paní, která od roku 1940 provozovala živnost oděvnickou omezenou na ženské a dětské šatstvo.

Absolvoval pět tříd Obecní školy smíšení v Kostelci u Křížků a tři třídy Mešťanské školy smíšené ve Velkých Popovicích. Po skončení mešťanky studoval Jednoroční kurs učební pro hochy a dívky při této škole. Mezi předměty bylo kromě jiného i studium německého jazyka, těsnopisu, psaní strojem a chlapecké práce.

Na pozemku v Želivci jeho rodičové postavili v roce 1928 rodinný dům. Součástí domu byla i holírna v přízemí, kde provozoval jeho otec soukromou holičskou živnost a zároveň dělal učebního pána pro učně.

K otcovi do učení za holiče na období štyř let vstoupil i František. Po vyučení mu byl vydán tovaryšský list. V roce 1941 nastoupil k otci do holírny, kde působil do listopadu 1942.

Za Protektorátu Čech a Moravy, jako ročník narození 1922, byl v listopadu 1942 totálně /nuceně/ nasazený na prácu v Německu v Markstadt při Breslau /současná Vratislav v Polsku/. Nucené práce tam vykonával ve zbrojářske firmě Krupp. Domů ho pustili v prosinci 1943.

Dne 2.8.1945 byl odvedden v odvodním místě Jílové.
Od 15. 07. 1948 do 15. 09. 1948 vykonaval vojenský výcvik, spojovací pluk 1. “HSSKOJ“
/Hrdina Sovětského Svazu Kapitána Otakara Jaroše/.
Byl myslivec, sportovec, hral hokej a za Sportovní klub Želivec hral futbal.

V holírně rodinného domu také provozoval živnost holičskou jako jeho otec.
Po nástupu komunistů v roce 1948 musel odevzdat v roce 1952 Živnostenský list. Holičství v rodinném domě na Želivci okr. Praha – východ bylo začleněno do Sdruženého komunálního podniku Začleňovací smlouvou, kterou schválil ONV Praha – východ. Nechtěl se s tímto stavem smířit.

Proto v roce 1955 podal výpověď a požádal ONV Praha – východ o povolení soukromé
holičské živnosti se sídlem v Želivci, kde tuto práci jako holič dělník vykonával.
Rada MNV v Sulicích mu vydala Potvrzení, že nemá námitek, aby provozoval holičskou živnost jako samostatnou živnost. Na to mu z ONV napsaly, že výpověď se nepřijíma. Rovněž mu nelze povolit vlastní živnost holičskou, nebo byl řádně předán s provozovnou Komunální službou Chodova do kompetence MNV v Sulicích. Tak až do svého nahlého úmrtí dělal jako dělník holiče, kadeřníka a bydlel ve své části rodinného domu na Želivci. Mezi lidmi byl oblíbeným a uznávaným holičem, kadeřníkem.

27.8.1968 krutá smrť po přejdení sovětským tankem na Hlavní silnici v Želivci mu navždy ukončila život ve věku nedožitých 46 let a zmařila jeho plány.

V ten den šel po levé strané vozovky domů z Nové Hospody do Želivce. Oproti němu kolem 14.°° hod. procházela po silnici č. 3 v časti Želivec, obec Sulice, okr. Praha – východ, kolona vojenských vozidel - sovětských tanků. Nedaleko domu č. p. 139/55 byl jedním z tanků chodec, František Novák, přejet a na místě usmrcen. Přejetí a usmrcení Františka Nováka tankem oznámila oddělení VB paní z pošty Štiřín. Do příchodu příslušníků VB ležel na silnici. Na návrh vyšetrovatelů VB byl převezen k provedení pitvy do Prahy. Žádný přímy svědek místa něhody nebyl zjištěn.

Dle lékařské zprávy byla stanovená závěrečná diagnóza po provedení pitvy, a to rozdrcení pánve a zlomení kostí stehenních po přejetí tankem. Vinník, řidič tanku okupačních vojsk, s vozidlem z místa nehody ujel.

Případ této dopravní nehody nebyl dosud vyřešen. Trestní stíhání neznámého pachatele bylo zahájeno dne 10. 09. 1968. Stíhání bylo přerušeno dne 10. 10. 1968 a poté odloženo ad acta.

Pohřeb byl 30. 08. 1968 o 15,30 hod. v Strašnickém krematoriu v Praze. Učastnilo se ho veliké množství lidí.
Urna Františka Nováka byla uložena na hřbitově v Kostelci u Křížků do hrobu rodiny Nováků. Jeho jméno s datem narození a úmrtí nebylo na hrobe uvedeno. Byl naprosto anonymní. Tuhle tragickou událost připomínal jenom dřevěný pomníček umístěn při silnici, který byl časem odstraněn ještě za doby normalizace.
V roce 2012 při příležitosti nedožitých 90. narozenin, byl vyňat z hrobu Nováků a uložen do nového urnového místa č. 443. Místo mu zřídila jeho dcera na hřbitově u kostela Sv. Martina v Kostelci u Křížků, okres Praha – východ. Na pamětní desce je uveden nápis, který bude navždy připomínat dalším generací jeho náhlý a zbytečný tragický odchod.

Zdroje (mimo informací z desek):
Zpracovala: Ing. Emilie Herková, dcera
Foto + podklady jsou založeny v osobním archivu Ing. Emilie Herkové

VPM:
urna - Kostelec u Křížků, okres Praha - východ


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.