á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | u | ú | v | w | z | ž (vše)

plk. František Knotek

* 28.3.1912 (Hintertullnerbach (Rakousko))
† 5.3.1978 (Brno)

• Narodil se 28.3.1912 v Hintertullnerbachu, okr. Hetzing (Hietzing) v tehdejším Rakousko – Uhersku; dnes je to v Rakousku, západně od Vídně (dle Letecké karty čs. příslušníka RAF a Policejní přihlášky ze dne 30.8.1945), místo narození je psáno i jako Tullnerbach (dle Přihlášky k trvalému pobytu občana ze dne 30.3.1950)
• Domovskou příslušnost měl v Malackách na Slovensku, jako mateřský jazyk uvádí slovenštinu, civilním povoláním byl holič (dle Letecké karty čs. příslušníka RAF)
• Otec Matěj Knotek, matka Františka, rozená Oreská (dle Policejní přihlášky ze dne 30.8.1945)
• František Knotek byl odvodní ročník 1934 a sloužil u Leteckého pluku č.5 v Brně (dle Přihlášky k trvalému pobytu občana ze dne 30.3.1950)
• Po rozpadu Československa odešel coby Slovák na Slovensko (není známo, zda chtěl, nebo musel) a sloužil v letectvu Slovenského štátu
• Dne 7.6.1939 uletělo 8 letců Slovenského štátu z Piešťan do polského Deblinu. Střelec čet. František Knotek s pilotem des. Jánem Lazarem v letadle Š-328.344 startovali jako první, za nimi ještě další tři stroje. František Knotek ve spěchu po nahození motoru zapomněl odpojit tlakovou láhev, takže ji vlekli za startujícím letadlem, dokud se neutrhla. Po letišti vlečená a skákající láhev jim mohla na letadle něco rozbít, ale měli štěstí. Po startu druhého letadla byl na letišti vyhlášen poplach, strážný střílel, ale odletěli všichni. Slovenským soudem byli taky všichni odsouzeni v nepřítomnosti k 20 letům těžkého žaláře. (Flying Revue a Vrtulník.cz, Valka.cz: Úlet osmi slovenských letců do Polska). Na stránkách Flying Revue v článku „Velký úlet slaví 80 let“ je i fotografie Františka Knotka (i dalších sedmi letců)
• Všech osm letců vstoupilo do polského letectva, a při napadení Polska (1.9.1939 Německem a pak ještě 17.9.1939 Sovětským Svazem) sloužili v Deblinu jako instruktoři (Vrtulník.cz)
• Za službu v Polsku byl Františku Knotkovi udělen Polský válečný kříž (dle Letecké karty čs. příslušníka RAF)
• Po porážce Polska Německem a Sovětským svazem upadlo šest z těchto osmi letců do sovětského zajetí. František Knotek zajat nebyl a podařilo se mu dostat do Velké Británie, která po porážce Polska a Francie jako jediná bojovala proti Německu. Sovětský svaz byl totiž smluvním spojencem fašistického Německa až do 22.6.1941, kdy Německo smlouvu porušilo a Sovětský svaz napadlo. (Flying Revue a Wikipedie: Pakt Ribbentrop-Molotov)
• Do RAF byl František Knotek přijat 26.7.1940 a nastoupil k 311. čs. bombardovací peruti jako palubní střelec. (dle Letecké karty čs. příslušníka RAF)
• V noci z 23. na 24.9.1940 letěl zadní střelec Sgt. František Knotek se svou posádkou (velitel letadla pilot P/O Karel Trojáček, druhý pilot Sgt. Arnošt Zábrž(š), navigátor P/O Zdeněk Procházka, radiotelegrafista Sgt. Karel Kunka, přední střelec P/O Václav Kilián) na bombardovací nálet na Berlín. Při návratu jim vysadily oba motory, poškozené nad Berlínem protiletadlovou palbou. Nouzově přistáli v Holandsku, nikdo z nich nebyl zraněn, ani letadlo nebylo zničeno. Pokusili se letadlo (bombardér Vickers Wellington v.č. L7788, ozn. KX-E) zapálit signální pistolí, ale nepodařilo se jim to (Němci pak letadlo opravili a používali, koncem války bylo nalezeno v Africe). Letci se na zemi rozdělili do dvou skupin: první skupina (Trojáček, Procházka a Kilián) byla zajata hned druhý den, druhá skupina (František Knotek, Zábrž a Kunka) pak dalšího dne. Karel Kunka se při zatýkání zastřelil signální pistolí. (Noci nad Německem, vydání 1990, str. 49 a dál, Wikipedie: Karel Trojáček, internetová encyklopedie dějin Brna: Arnošt Zábrš, Valka.cz: Návrat československých letců z německého zajetí)
• Po zajetí byl František Knotek odvezen do normálního zajateckého tábora pro britské letce, protože se přihlásil ke slovenské národnosti. Ostatním zajatým Čechům hrozila poprava za zemězradu dle říšských zákonů, protože Němci na ně pohlíželi jako na občany protektorátu Čechy a Morava, i když dle Ženevské úmluvy (o válečných zajatcích) z roku 1929 je pro určení státní příslušnosti zajatce podstatná uniforma, ve které byl zajat, a ne jeho národnost. Až po ostrém diplomatickém zákroku britské vlády (zdůrazněna odplata na německých zajatcích ve Velké Británii) bylo vykonání rozsudku nad českými příslušníky RAF odloženo na dobu „po konečném vítězství“, ke kterému naštěstí nikdy nedošlo. (Noci nad Německem, vydání 1990, str. 54 – 58)
• V únoru 1942 byl vězněn v zajateckém táboře Stalag Luft I v Barthu v severním Německu. Jeho foto za ostnatými dráty (spolu s letci Petrem Urubou, Emanuelem Novotným, Gustavem Kopalem a Augustinem Šestákem) je v internetové publikaci VHU „Na nebi hrdého Albionu“
• Koncem války, při evakuaci zajateckého tábora, se František Knotek musel vydat na „pochod smrti“, ale přežil (Valka.cz: Návrat československých letců z německého zajetí)
• Poslední bydliště Františka Knotka v Anglii je v Policejní přihlášce ze dne 30.8.1945 špatně čitelné, ale vypadá to jako Bury St Edmunds, Abbeygate St. 48 – což by byla adresa blízko základny RAF Honington, kde byla založena 311. čs. bombardovací peruť, ke které František Knotek náležel
• Do Československa se František Knotek vrátil 21.8.1945 (dle Letecké karty čs. příslušníka RAF a Policejní přihlášky ze dne 30.8.1945)
• Jako povolání je uvedeno rtm. letectva (dle Policejní přihlášky ze dne 30.8.1945)
• Nastěhoval se ke své budoucí manželce Františce Prudilové, bytem Brno, Úvoz 19, kde už dříve bydlel (dle Policejní přihlášky ze dne 30.8.1945)
• Dne 5.9.1945 se oženil s Františkou Prudilovou (červeně doplněno do Policejní přihlášky ze dne 30.8.1945), i když už v Letecké kartě příslušníka RAF je uveden jako ženatý, ale Františka Prudilová (ne Knotková), bytem Brno, U sv. Anny 3, je zde uvedena jako jeho matka!
• Ke dni 1.1.1946 byl povýšen na podporučíka letectva v záloze (dle Letecké karty čs. příslušníka RAF). Další záznamy o udělení hodností nejsou k dispozici, v článcích je uváděn i jako čet, AC2, Sgt, W/O, škpt. v zál., a na náhrobku major
• Ke dni 30.3.1950 již veden jako škpt. v zál., povolání dělník, s pracovním průkazem vydaným dne 3.8.1949 pro skupinu povolání 25a2, a stěhuje se na adresu Brno, U sv. Anny 3 (dle Přihlášky k trvalému pobytu občana ze dne 30.3.1950)
• Po „Vítězném únoru“ 1948 byl přinucen k vystěhování z Brna (rafaci.cz)
• Během své služby byl vyznamenán: 1st. Good Conduct Badge, 2x Československý válečný kříž, Polský válečný kříž, Čs. medaile za chrabrost, Čs. voj. Medaile za zásluhy 1. st. (dle Letecké karty čs. příslušníka RAF)
• František Knotek zemřel 5.3.1978 (dle článku Českoslovenští palubní střelci v řadách Royal Air Force – na stránkách Klubu vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF)

(Dle uvedených zdrojů zapsal Petr Kudláček)

Zdroje (mimo informací z desek):
www.vuapraha.cz, Flying revue, www.vrtulnik.cz, www.valka.cz, www.wikipedia.cz, www.rafaci.cz, www.276.cz, Internetová encyklopedie Brna, Noci nad Německem, 1990

VPM:
hrob - Brno, okres Brno - město


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.