a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | u | ú | v | w | z | ž (vše)

polní hejtman Diviš Bořek z Miletínka

† 8.1.1438

Diviš Bořek z Miletínka (†8. ledna 1438) byl husitský polní hejtman činný zejména ve Východních a Středních Čechách. Původně radikál a blízký spolubojovník Žižky, posléze přešel na umírněnou stranu a stal se odpůrcem radikálů (Žižky i jeho nástupců).
Pocházel ze zemanského rodu ze severovýchodních Čech sídlícím na tvrzi v Miletínku. Poprvé se o něm dovídáme jako o jednom z vůdců orebitů, kteří se roku 1420 vydávají na pomoc Praze.
V roce 1421 dobyl a vypálil bohatý benediktinský Opatovický klášter a poté začal přestavbu menšího hradu na Kunětickém vršku, který byl pojmenován Kunětická hora. Ještě v témže roce vypálil i nedaleký cisterciácký klášter Sezemice. A tak začal ovládat rozsáhlé panství z majetku obou klášterů.
Zemský správce Zikmund Korybutovič jej roku 1422 jmenuje hejtmanem Hradce Králové.
V červnu a červenci roku 1423 vedl spolu s Bedřichem ze Strážnice první větší útok na Moravu, kde společně porazili vojska olomouckého biskupa Jana XII. Železného a knížete opavského Přemka a získali značnou kořist. Jeho úspěch však netrval dlouho, neboť během bojů byl svržen z pozice hejtmana Hradce Králové a tak krátce po návratu do Čech stanul v čele umírněného křídla husitů a v bitvě u Strauchova Dvora poblíž Hradce Králové prohrál v souboji s někdejším spojencem Janem Žižkou ve vůbec prvním střetnutí mezi dvěma husitskými vojsky.
Roku 1427 jakožto hejtman husitského Kolína podporoval umírněné kališníky a hostil jejich delegaci, která se dohodla na nečekaném přepadení a dobytí Prahy. Plán však byl prozrazen, útočící oddíl zmasakrován a v září 1427 přitáhl ke Kolínu Prokop Holý a město oblehl. Diviš Bořek bránil město po tři měsíce, než jej vzpoury městské chudiny sympatizující s radikály donutily uzavřít příměří a vydat město výměnou za svůj volný odchod.
V následujících letech se stával vůdčí postavou umírněné strany, což ho nakonec přivedlo do čela spojených vojsk umírněných katolíků a kališníků, s nimiž 30. května 1434 v bitvě u Lipan rozdrtil spojené síly Sirotků a Táboritů.
Na sněmu v Praze v roce 1436 mu král Zikmund Lucemburský s ohledem k jeho zásluhám zapsal fakticky již ovládaný hrad Kunětická hora, městečko Bohudaneč a více jak 50 vesnic z původního majetku Opatovického kláštera. Krom toho dále získává obec Velim s tvrzí a 2 vesnice. Krom toho v této době kupuje Pardubice. V roce 1437, za pomoc Zikmundovi proti radikálním Ambrožem ovládaným Hradcem Králové, získal zástavu na město Přelouč a několik vesnic.
Jeho účast v husitských válkách mu tedy přinesla obrovský majetek, stal se nejbohatším šlechticem východních Čech. Majetku si však mnoho neužil neboť 8. ledna 1438 umírá. Po jeho smrti bylo dědictví rozděleno mezi jeho syny a postupně se rozpadlo.

Zdroje (mimo informací z desek):
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diviš_Bořek_z_Miletínka
http://husitstvi.cz/rejstriky/rejstrik-osob/divis-borek-z-miletinka/
Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.