á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Bohumil Sucharda

* 31.3.1882 (Železnice, okr. Jičín)
† květen 1945 (Terezín)

Bohumil Sucharda se narodil dne 31. 3. 1882 v Železnici č. 10, okr. Jičín, kde také vystudoval reálku. Po ukončení studia začal pracovat u pošty. Do Milovic přišel za prací, kdy zde byla zřízena pošta, kde pracoval jako poštmistr. Podle ohlašovacího lístku žil v Milovicích v čp. 4 od 1. 3. 1905. Byl dvakrát ženatý. Poprvé se oženil v r. 1909 s místní občankou, slečnou Marií Knopovou, nar. 18. 10. 1886. Krátce po svatbě se novomanželé přestěhovali do jejich vily čp. 156 vedle fary, kde si zařídili v prvním poschodí byt a přízemí upravili na poštovní úřad, který je tu dodnes. V r. 1920 byl Bohumil Sucharda jmenován vrchním poštmistrem. Společně měli tři děti. Když jeho první manželka v r. 1935 zemřela, o rok později se oženil podruhé a vzal si Marii, roz. Heřmanskou, nar. 12. 1. 1888. Toto manželství zůstalo bezdětné. Bohumil Sucharda se hned po svém příchodu do Milovic zapojil do veřejného života. Jako člen obecního zastupitelstva se stal členem školní rady. Pracoval v osvětě, v obecní knihovně, v Sokole a v Čsl. obci legionářské. Byl organizátorem letních slavností na Alexandrově, kde se hrálo divadlo, organizoval sbírky na pomníky padlým. Pomáhal při budování parku u výjezdu z Milovic směrem Lysá nad Labem, kde bylo vysázeno mnoho stromů, okrasných keřů a růží. Vycházel velmi dobře s občany Milovic, radil jim při jednáních s úřady a psal pro ně různé žádosti. Dne 19. prosince 1931 byl zvolen starostou obce a tuto funkci vykonával do července r. 1944. Kromě svého zaměstnání a funkce se věnoval i hospodářství a včelaření. Bohumil Sucharda byl v září 1944 zatčen pro práci v odboji a německý okresní hejtman v Brandýse nad Labem, kam byly Milovice politicky přiděleny, zastupitelstvo rozpustil a ustanovil institut vládního komisaře. B. Sucharda zemřel v koncentračním táboře Terezín na samém konci války na epidemii tyfu. Přesné datum jeho úmrtí neznáme: někdy se v listinách uvádí 1. 5. 1945 a jindy 7. 5. 1945. V Milovicích byla po r. 1989 na jeho počest přejmenována ulice.

Zdroje (mimo informací z desek):
http://www.pratele-milovic.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=109:bohumil-sucharda-1931-44&catid=36:starostove&Itemid=83

VPM:
kenotaf - Milovice, okres Nymburk
pomník - Milovice, okres Nymburk


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.