Příbor

Hrob Karel Kolařík

Autor: www.vets.cz, archiv, archiv
Umístění: Příbor, hřbitov
Nápis:
není znám
[Karel Kolařík]
Poznámka:

Pilot čet. Karel Kolařík od LP2 zemřel 3.6.1927 při letecké nehodě u obce Horka nad Moravou u Olomouce. Šlo o srážku ve vzduchu, ve druhém letadle zemřeli pilot čet. František Manhart a pozorovatel por. Alois Roháč. Další o jejich nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky
V kronice LP2 (ke čtení ve VHA Praha) je psáno: Dne 3. června 1927 událo se u pluku letecké neštěstí při cvičení v souboji. Skupina dvoumístných letounů A-12 byla napadena stíhacím letounem za účelem výcviku ve střelbě s fotokulometem. Při jednom náletu Š-20 s pilotem čet. Kolaříkem 33. letky byl uvedeným letounem sražen trup letounu A-12 s posádkou čet. Manhardem (sic) a por. poz. Roháčem. Oba poškozené letouny se zřítily k zemi; pilot čet. Manhard (sic) pokusil se vyskočiti s padákem z letounu, padák však byl nešťastnou náhodou zachycen trupem letounu a roztržen, takže Manhard, jenž byl nalezen asi 50 m od trosek letounu se pádem zabil. Rovněž čet. Kolařík a por. Roháč zahynuli. Katastrofa se udála u Horky a vzbudila velké vzrušení. Pohřeb zahynulých se konal 5. června z nádvoří Štefánikovách kasáren na hlavní nádraží, odkud pozůstatky byly převezeny do jich rodišť, Roháče do Lenešic u Loun, Kolaříka do Příbora, pohřeb Manharda (sic) se konal téhož dne v Prostějově.
Správa hřbitova v Příboru však neví, kde se hrob Karla Kolaříka nachází – v počítači ho nemá, a hledat v kartách nemá čas.
Pokud někdo ví, kde se jeho hrob nachází (nebo zda byl už zrušen), ať sem prosím informaci doplní, nebo sám hrob vloží na stránky Spolku pro vojenská pietní místa.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček