Silůvky

Hrob Cyril Rouš

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2021
Umístění: Silůvky, Sokolská, obecní hřbitov
Nápis:
CYRIL
* 28.6.1893 + 1.6.1952
Poznámka:

Mohlo by jít o čs. legionáře Cyrila Rouše.
Cyril Rouš se narodil ve Smrku v okrese Třebíč. Po pokračovací škole pracoval jako obuvník. Zajat byl na srbské frontě dne 11.12.1914 jako vojín c.k. 81. pěšího pluku u Kočaljvea. Do čs. vojska se přihlásil dne 29.4.1918 v Servives. Byl zařazen do 21. střeleckého pluku francouzských legií. Demobilizován byl dne 20.12.1924 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°6'19.93'' E16°28'35.59''
Pomník přidal: Marek Skýpala