Sadská

Hrob Jan Kurka

Autor: Marek Skýpala, 01.12.2018
Umístění: Sadská, Podskalí, městský hřbitov
Nápis:
1892 JAN KURKA 1971
Poznámka:

Mohlo by se jednat o hrob Jana Kůrky, nar. 13.5.1892 v Sadské. Po obecné škole a dvou třídách měšťanky pracoval jako dělník. Dne 20.3.1915 byl v Přemyšli jako vojín c.k. 35. zeměbraneckého pěšího pluku zajat. Do čs. vojska se přihlásil dne 9.8.1917 v Nižním Novgorodu. Byl zařazen k 6. střeleckému pluku (ruských legií). V ČSR byl demobilizován dne 30.9.1920 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'13.98'' E14°58'32.48''
Pomník přidal: Marek Skýpala