á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: archiv vets.cz

Alois Václav Čikl

* 1.1.1900 (Slavětín)
† 5.9.1942 (Praha-Kobylisy)

Alois Václav Čikl (1. ledna 1900 – 5. září 1942 Praha-Kobylisy) byl český pravoslavný duchovní.
Absolvoval církevní gymnázium v Litomyšli. Dále studoval pravoslavnou teologii na teologické fakultě univerzity v Bělehradu. V lednu 1938 byl jmenovaný farářem v pravoslavném katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.
Od počátku války se spolu s kaplanem Vladimírem Petřekem zapojili do protinacistického odboje. Vystavovali mj. falešné křestní listy pronásledovaným Židům. Ukrývali významného československého politika a poté čelného představitele první garnitury domácího odboje JUDr. Přemysla Šámala.
Po atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha poskytla pravoslavná církev atentátníkům úkryt v kryptě svého katedrálního chrámu. Spolu s Dr. Petřekem zajišťoval spojení a denní péči o ně. Po odhalení úkrytu byli vzápětí zatčeni všichni, kdož se podíleli na jejich skrývání - biskup Gorazd, farář Václav Čikl, kaplan ThDr. Vladimír Petřek, ten přímo ve svém bytě v dnešní Gorazdově ulici 18. června 1942 brzy ráno, a předseda církevní obce Jan Sonnevend. Po krátkém (relativně krátkém, podle bádání Jaroslava Čvančary a Vojtěcha Šustka trval boj nejméně 4 hodiny), ale tuhém boji ukončili parašutisté v beznadějné situaci boj sebevraždou.
Václav Čikl byl vězněn v Pankrácké věznici a spolu se svými kolegy odsouzen mimořádným stanným soudem k smrti. Popraven byl na střelnici v Praze-Kobylisích ve 14 hodin dne 5. září 1942.
O popravě otce Čikla nemohl být nikdo z nejbližších příbuzných vyrozuměn, neboť jeho manželka se v té době nacházela rovněž ve vyšetřovací vazbě. Stihl ji stejný osud jako většinu nejbližších podporovatelů vojenské operace Anthropoid. Přes Malou pevnost v Terezíně byla deportována do koncentračního tábora Mauthausen, kde byla 24. října 1942 ve 12.54 popravena. Dcery Olga a Taťána byly umístěny na pražské Jenerálce a posléze s ostatními dětmi z rodin popravených převezeny do internačního tábora ve Svatobořicích u Kyjova. Osvobození se dočkaly v Plané nad Lužnicí, kde pobývaly od 16. dubna 1945.
V roce 1945 byl Alois Václav Čikl z pověření prezidenta republiky vyznamenán in memoriam Československým válečným křížem 1939.

Zdroje (mimo informací z desek):
Wikipedie
http://www.ustrcr.cz/

VPM:
památník - Hrabyně, okres Opava
památník - Praha 8, okres Praha 8
pamětní deska - Praha 2, okres Praha 2
pamětní deska - Praha 2, okres Praha 2
pamětní deska - Praha 2, okres Praha 2
pomník - Slavětín, okres Olomouc
pomník - Bouzov, okres Olomouc


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.