á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: archiv Boris David

Adolf Chloupek

* 29.4.1914 (Mešovice čp.13)
† 26.5.1945, 22:15 (nemocnice věznice Straubing)

Adolf Chloupek se narodil 29.4.1914 v Mešovicích č.13.

Presenční vojenskou službu vykonal u 2.pluku útočné vozby od 1.10.1936 do 28.8.1938, kde sloužil u šestého dragounského pluku.Službu dokončil s vojenským poměrem: podporučík v záloze, s účinností od 1.února 1938.

Na základě vyjádření ministerstva obrany Praha 29.listopadu 1947 mu Vojenský historický ústav vydal osvědčení ze dne: Praha 24. listopadu 1966:
Od 15.dubna 1939 do 16. prosince 1939 jako ,,účastník čs. domácího ilegálního hnutí"
Od 20.června 1941 do 5. května 1945 jako ,,čs. politickému vězni"


Podle dochovaných dokumentů se zúčastnil „Domácího odboje", kde byl napojen na odbojovou organisaci ,,Obrana národa".
Patřil pod „skupinu okresu Dačice". Velitel skupiny mjr. Hůrka, velitel úseku por. Josef Kamaryt. Odbojovou činnost vykonávali podle příkazů, resp. pokynů plk. Bláhy z Jihlavy.
Úkol skupiny - „Vojensky zajistit hranice v prostoru Slavonice"
Přímým úkolem ppor. Adolfa Chloupka bylo soustavně organizovat četu v obcích: Radlice, Volfířov, Dolní Němčice.

Pan Chloupek v té době bydlel se svou rodinou v obci Radlice čp. 14. Tam byl také 20.června 1941 zatčen a odvezen Jihlavským gestapem do Brna, do Kounicových kolejí. Jako odborný učitel uměl velice dobře německy, byl proto na něj vytvářen tlak, aby za úplatek 4 tisíce korun měsíčně přešel do služeb gestapa. Podle písemného vyjádření mé babičky měl děda odpovědět: Pošlete mě třebas do Osvětimi, já nikdy Němcem nebudu".
Kuriózní na tehdejší situaci bylo, že vyšetřovatele časem převeleli na frontu a další vyšetřující už od naléhání upustil.
Koncem prosince 1941 byl tedy děda z Brněnských kolejí propuštěn.
K dalšímu zatčení došlo 17. října 1942. Byl převezen do Breslau (Wroclaw – Vratislav), kde byl 6.1.1943 odsouzen.
Podle vyjádření krajského soudu v Jihlavě ze dne 30.prosince 1946, který tento rozsudek prohlásil za,, nicotný" se uvádí:
...odborný učitel v Heřmanči, odsouzen pro chování k říši nepřátelské k trestu 6 let a ztrátě cti na dobu 6ti let.
Krátce po odsouzení byl převezen do Vídně a s největší pravděpodobností 9. března 1943 do Straubingu.
Podle dokumentů z Jihlavského gestapa byl zatčen pro důvod:
Při organizování vojenského domácího odboje.

Zatýkací rozkaz vydán pro:
Příprava k velezradě.
Trestní řízení vedeno Vrchním zemským soudem v Breslau (Wroclaw) pro trestný čin příprava k velezradě.

Protože den úmrtí není znám, bere se za známé, že Adolf Chloupek byl s přestávkou 270 dní vězněn od 20.6.1941 do 31.5.1945
Z dochovaných dokumentů týkajících se vzpomínek jeho spoluvězňů – hlavně poválečných dopisů, které tito lidé posílali mé babičce se nedá přesná doba úmrtí dohledat.

Poslední dopis, který děda stačil napsat je ze 4.května 1945 z nemocnice ve Straubingu. Byl hospitalizován s katarem průdušek, posléze zánět pohrudnice a vysoké teploty. Ještě 21. května 1945 se pan Jaroslav Koutský s Áďou – jak mu kamarádi říkali - loučil. Do nemocnice ho chodil navštěvovat i pan Karel Šimek. Ten v dopise mé babičce napsal, že ho navštívil 4 dny před odjezdem domů 25 května 1945.

Podle poválečného vyjádření pana opata preláta dr. Stanovského na hradě v Praze chrámu sv. Víta, který opouštěl Straubink k 1.červnu 1945 zemřel můj dědeček Adolf Chloupek ,,poslední dny v květnu 1945".
Když jsem byl malý, moc jsem nechápal, proč postavili pomník učitelovi. Já jsem dědu samozřejmě nepoznal, teprve teď při pročítání poválečných dopisů vím proč. Děda byl nejen odborný učitel, který byl pro obec důležitý právě jako učitel, ale byl to vlastenec. Byl velice národně zaměřen, zejména na lásku ke krajině, k tradicím, přírodě a hlavně rodině.

Jsem si vědom toho, že většinu lidí to nemusí v dnešní zrychlené době zajímat, ale dovolím si jen krátkou citaci z dopisu pana Jaroslava Koutského z 1.listopadu 1945. Píše:
„Seznámil jsem se s Áďou ve vězeňské nemocnici v listopadu 1943 ve Straubinku, kde jsme leželi s anginou. Bydleli jsme potom v celách nad sebou ve druhém a třetím patře. Áďa byl hrdina, nebál se když kolem naší trestnice padaly bomby, nepodlehl dozorcům, statečně snášel hlad, zimu, nadávky a vrtochy našich strážců. O vánocích 1943 zpíval koledy a národní písně. Fotografii svých blízkých měl vždy na stole a povídal si s nimi..."


Za odbojovou činnost mu byl udělen in memoriam Československý válečný kříž 1939.

Poznámka VETS:
- dle dokumentu - https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/2-1-1-1_02010101-oS/?p=1&doc_id=70240699 zemřel A. Chloupek 26.5.1945 v nemocnici ve Straubingu
- na základě informace z Katholische Friedhofsverwaltung, Straubing je A.Chlopek pohřben v hromadném hrobě na hřbitově Waldfriedhof, Friedrichhofstrasse, Straubing (viz. plánek v příloze)


Zdroje (mimo informací z desek):
(text a fotografie - vnuk Adolfa Chloupka - Boris David)

VPM:
pomník - Heřmaneč, okres Jindřichův Hradec


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.