Výrovice

Pomník Antonín Ambrozek

Autor: Radek Říha, 06.07.2007
Umístění: Výrovice, náves
Nápis:
Pochválen buď Pan Ježíš Kristus!
Ku cti a chvále boží
ku památce nehynoucí na drahého manžela a otce
ANTONÍNA AMBROSKA
v boji 27. září 1914 zemřelého
??
věnuje Antonie Ambrozková

Manželi, tatíčku náš milovaný draze,
tam v kraji cizím dálném,
kde bojoval jsi za vlast a císaře,
leží rov Tvůj v místě smutném.
Vroucně Tebe v vzpomínáme
a na shledanou - tam na věčnosti
se těšíme.

Léta páně 1917
Poznámka:

Část nápisu je nečitelná.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6220-17587
Souřadnice: N48°55'45.62'' E16°7'18.94''
Pomník přidal: Radek Říha