Býšť

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 26.12.2004
Umístění: Býšť, u kostela
Nápis:
1914 – 1918

BENDA VINCENC, DUŠÁNEK FRANT., GEBAS STAN., JEDLIČKA JAN, KOHOUTEK JOSEF, KOHOUTEK JOSEF, KOHOUTEK FRANT, KUŘÁTNÍK JOSEF, KONÍŘ JOSEF, KOSINA RUDOLF, KOCIÁN RUDOLF, KOLÍN VÁCLAV, MLATEČEK JAN, MLATEČEK BOH., MACHAČ JOSEF, MELIŠ VÁCLAV, MANDYS FRANT., SOUČEK FRANT., STEIN LUDVÍK, STĚROVSKÝ JOSEF, VALÁŠEK JAROMÍR, ZIMA FRANT.

MÍSTNÍM PADLÝM
POSTAVIL SBOR DOBROVOL.
HASIČŮ V BÝŠTI R. 1938
Poznámka:

zhotovila firma K.Hilse, Pouchov


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5303-06400
Souřadnice: N50°07'55.79'' E15°54'46.83''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 18.05.2006
Umístění: Býšť, u kostela
Nápis:
ZDE BOJOVALI A PADLI
5.KVĚTNA 1945
RICHARD DOŠEL
ZE CHVOJENCE
A RUSKÝ PARTYZÁN
VASIL GRIVO

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5303-06350
Souřadnice: N50°07'55.79'' E15°54'46.83''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Jaroslav Vlasák

Autor: Marek Skýpala, 24.01.2021
Umístění: Býšť, obecní hřbitov
Nápis:
JAROSLAV VLASÁK
RESPICIENT POHR. FIN. STRÁŽE
* 20.8.1898 + 1.11.1934.
Poznámka:

Jaroslav Vlasák se narodil v Bělečku, dnes části Býšťě. Po obecné škole pracoval jako kovář. Zajat byl jako vojín c.k. 98. pěšího pluku. Dne 21.10.1917 se v Padule přihlásil do čs. vojska. Později byl zařazen k 31. pěšímu pluku (italských legií). Demobilizován byl dne 8.1.1921 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'56.21'' E15°54'48.03''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob vojáka ČSLA

Autor: Marek Skýpala, 24.01.2021
Umístění: Býšť, obecní hřbitov
Nápis:
RODINA KOUDELKOVA
IZÁKOVA
FILOUŠOVA
TRUNCOVA
Poznámka:

Na fotografii muž v uniformě vojáka prezenční služby ČSLA. Možné úmrtí v souvislosti s ZVS.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'56.09'' E15°54'48.38''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Václav Suchánek

Autor: Marek Skýpala, 24.01.2021
Umístění: Býšť, obecní hřbitov
Nápis:
VÁCLAV SUCHÁNEK
* 12.6.1892 + 8.9.1954
Poznámka:

Václav Suchánek se narodil v Hoděšovicích, dnes části Býšťě. Po obecné škole pracoval jako dělník. Zajat byl jako vojín c.k. 30. zeměbraneckého pěšího pluku dnee 12.6.1916. V Kremečugu se dne 23.2.1917 přihlásil do čs. vojska. Dne 17.4.1917 byl zařazen k 1. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 31.12.1919 v hodnosti svobodníka.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'56.03'' E15°54'48.97''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Polák

Autor: Marek Skýpala, 24.01.2021
Umístění: Býšť, obecní hřbitov
Nápis:
JOSEF KOLÍN * 1879, + 1921.
Poznámka:

Na velmi nezřetelné fotografii muž v rakouské uniformě. Josef Polák by mohl být účastníkem 1. světové války a jeho úmrtí v souvislosti s následky z války.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'56.32'' E15°54'49.71''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf Stanislav Gebas

Autor: Ivo Šťastný, 31.12.2006
Umístění: Býšť, hřbitov
Nápis:
syn STANISLAV GEBAS

poručík 30. pěš. pluku
†11.XI.1918 ve věku 27 let
v Ajdovčině, Kraňsko a tamtéž pochován.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°07'56.73'' E15°54'46.89''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Jaroslav Trojan

Autor: Ivo Šťastný, 31.12.2006
Umístění: Býšť, hřbitov
Nápis:
VE VÁLEČNÉ VÝPRAVĚ
1914 – 1916
ZEMŘEL ČESTNOU SMRTÍ ZA VLAST

JAROSLAV
TROJAN

C. K. ČETAŘ Z ROKYTNA
†28./10.1914. V STÁŘÍ 24 R.
RANĚN BYV V BITVĚ U KOMAROVA
V R. POLSKU

NIKDY NEVSTANE DÍK ZA JEHO
OBĚTAVOST A PAMÁTKA JEHO
ŽÍTI BUDE V SRDCÍCH NAŠICH!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'56.73'' E15°54'46.89''
Pomník přidal: Ivo Šťastný