Kopřivnice

Pomník Obětem násilí

Autor: Lenka Šimčíková, 13.07.2013
Umístění: Kopřivnice, Československé armády, místní část Lubina, u mostu, v parčíku, naproti obchodu
Nápis:
1918 - 1968

1918 - 1968
Poznámka:

Nachází se v parku místní části Lubina a je pouze tichým mementem vzpomínek v parkovém zátiší. Příležitostně se zde pokládají květiny u vzpomínky okupace roku 1968. (zdroj: CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8112-27195
Souřadnice: N49°36'9.72'' E18°8'42.47'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Petr Tichý, 27.10.2006
Umístění: Kopřivnice, Štramberská, před základní školou
Nápis:
1914 – 1918

BABINEC JOS. 1897
BENIS KAREL 1887
BENIS VALEN 1886
BOHÁČ JOS. 1891
BOŽEK AUG 1886
BÖLL ALFRED 1885
BUČEK JOS. 1889
DITTRICH EM. 1888
DOČKAL AL. 1878
DOHNAL JOS. 1886
FLEKÁČ VINC. 1890
FORET ROB. 1883
FRÝDEK LUB. 1897
GALIA JAN 1885
GERIK ROB. 1893
GROHAR FR. 1887
HOLUB FR. 1894
HOLUB JUL. 1893
HOLUB KAREL 1891
HOLUB RUD. 1890
HORÁK FRANT. 1891
JUREČKA AD. 1891
CHALUPA AD. 1888
KAŠKA BEDR. 1886
KAŠKA FR. 1891
KLOS JOSEF 1872
KRAFT FERD. 1898
KUBEČKA J. 1884
KUCHAŘ ANT. 1891
LINHART JOS. 1888
MACHÁČ FR. 1886
MAREK JER. 1895
MÍČEK ANT. 1894
PIKULÍK JAN 1888
PIKULÍK LUK. 1897
REHA JAN 1879

SOCHA JAN LEG. 1893
STIBOREK VIN. 1890
SVOBODA ED. 1885
ŠAJTAR JAN 1891
ŠIPKA KAR. LEG. 1885
ŠRÁMEK MIK. 1872
ŠVELCHR FRANT. 1889
TOMLIR FRANT. 1888
TVARŮŽEK J. 1870
VANA BOHUSL. 1898
VÁŇA JOSEF 1885
VERMIROVSKÝ A. 1874
VERMIROVSKÝ P. 1893
VESELÝ ANT. 1878
VYMAZAL MET. 1888
BÖNISCH R. 1888

HALVA J. 1874
BORTEL JAR. 1896
CHALUPA JOS. 1891
MAKULA VLAD. 1891PADLI ZA SVOBODU

1938 – 1945

ŠKPT. LETEC RAF EMIL PALICHLEB
POR. LETEC RAF MOJMÍR NOVÁK
POR. LETEC RAF FRANT. RAŠKA
PPOR. TANKISTA JAN HRČEK
RTM. LETEC RAF JAN KLOS

FLOR. BAYER, JAN FRK, AD. GAJDUŠEK, RUD. HRČEK, LEOP. CHALUPA, JOS. KADLÁČEK, PETR KONŮPKA, GUST. MUŽNÝ, ČENĚK PIKULÍK, JOS. PIKULÍK, HYNEK POLÁŠEK, FRANT. POLÁŠEK, FRANT RADKO, LAD. RAŠKA, KAREL ŠKÝVARA, RUD. TELAŘÍK, KAREL TESAŘ,
GEN. OTAKAR SVITÁK

PRSŤ Z BOJIŠTĚ
DUKLA
1944

CHATYŇ
1943

PRSŤ Z BOJIŠTĚ
STALINGRAD
1943

OBĚTEM
ZÁPADNÍ FRONTY
PRSŤ ZE HŘBITOVA
ČS. LETCŮ
V BROOKWOODU
V ANGILI
1940 – 1945

JAVOŘÍČKO
5.5.1945

JANKOV
VRŠOK
1944

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8112-21816
Souřadnice: N49°35'38.58'' E18°8'39.36''
Pomník přidal: Petr Tichý

Pamětní deska Obětem komunismu

Autor: Lenka Šimčíková, 13.07.2013
Umístění: Kopřivnice, Záhumenní, na budově obřadní síně, naproti Technickému muzeu
Nápis:
MĚSTO KOPŘIVNICE
OBĚTEM KOMUNISMU
1948 - 1989

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8112-27310
Souřadnice: N49°35'28.21'' E18°8'19.43'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Lenka Šimčíková