Praha 8

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 06.10.2011
Umístění: Praha 8, U Pošty 1098/6, Libeň, v budově evangelického sboru
Nápis:
JÁ ŽIV JSEM, I VY ŽIVI BUDETE.
JAN 14, 19.

NA VĚČNOU PAMĚT NAŠIM
OBĚTEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY,
BOJOVNÍKŮM A UMUČENÝM
ZA NÁRODNÍ A STÁTNÍ SVOBODU.

21. VI. 1947. KOSTNICKÁ JEDNOTA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Monika Kožušníková, 27.08.2008
Umístění: Praha 8, U Sluncové 8/6, Karlín
Nápis:
V KVĚTNOVÉ REVOLUCI ROKU 1945 NEVÁHALI
POLOŽITI SVÉ ŽIVOTY NAŠI SPOLUPRACOVNÍCI,
ABY NÁŠ NÁROD ŽIL:
JOSEF KRAUMAN *2. III. 1926
JOSEF PAVLÍK *29. IX. 1907
JAROSLAV ŠTURC *26. XI. 1895
JOSEF ŽALDA *25. XII. 1901
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
ZAMĚSTNANCI POŠTOV. ÚŘADU POJEZDNÉHO V PRAZE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20292
Pomník přidal: Monika Kožušníková

Pamětní deska Zdeněk Zpěvák

Autor: Monika Kožušníková, 18.01.2013
Umístění: Praha 8, U Školské zahrady 1030/4, Kobylisy, na plotě školy
Nápis:
ZDE PADL 7. KVĚTNA 1945
ING. C. ZDENĚK ZPĚVÁK
Z BŘEVNOVA
VE VĚKU 27 LET

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20300
Souřadnice: N50°07'24.51'' E14°27'32.6''
Pomník přidal: Monika Kožušníková

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Diana Štruplová, 15.07.2006
Umístění: Praha 8, Ústavní 91/7, Bohnice, v budově Psychiatrické léčebny Bohnice
Nápis:
ZA NĚMECKÉ OKUPACE BYLI UMUČENI
V NACISTICKÝCH VĚZNICÍCH
ZAMĚSTNANCI ZDEJŠÍHO ÚSTAVU:
BÍNA ALOIS + 20.II.1943
DOUPNÍK VÁCLAV + 8.III.1943
DVOŘÁK ANTONÍN + 27.II.1943
FOŘT FRANTIŠEK + 26.III.1943
KADEŘÁVEJ JOSEF + 14.IV.1943
MATĚJKA JOSEF + 16.III.1943
MATĚJČEK JAN + 20.II.1943
NOSIL JAN + 14.II.1943
NOVÁK BEDŘICH + 14.II.1943
PLACHÝ ANTONÍN + 19.II,1943
ŘACH ANTONÍN + 2.V.1943
SYNEK VÁCLAV 6.III.1943
ŠÍR JOSEF + 13.III.1943
VLASÁK BOHUMIL + 27.III.1943
VOŽENÍLEK JOSEF + 16.IV.1943

V REVOLUČNÍCH BOJÍCH ZA OSVOBOZENÍ
PRAHY PADLI TITO NAŠI HRDINOVÉ:
HRÁDEK FRANTIŠEK + 12.V.1945
KOZICKÝ ADOLF + 6.V.1945
PACHR JAN + 5.V.1945
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20289
Pomník přidal: Diana Štruplová

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 27.04.2011
Umístění: Praha 8, Ústavní 91/7, Bohnice, ve vestibulu divadla Psychiatrické léčebny Bohnice
Nápis:
ZA NĚMECKÉ OKUPACE BYLI UMUČENI
V NACISTICKÝCH VĚZNICÍCH
ZAMĚSTNANCI ZDEJŠÍHO ÚSTAVU:
BÍNA ALOIS + 20.II.1943
DOUPNÍK VÁCLAV + 8.III.1943
DVOŘÁK ANTONÍN + 27.II.1943
FOŘT FRANTIŠEK + 26.III.1943
KADEŘÁVEJ JOSEF + 14.IV.1943
MATĚJKA JOSEF + 16.III.1943
MATĚJČEK JAN + 20.II.1943
NOSIL JAN + 14.II.1943
NOVÁK BEDŘICH + 14.II.1943
PLACHÝ ANTONÍN + 19.II,1943
ŘACH ANTONÍN + 2.V.1943
SYNEK VÁCLAV 6.III.1943
ŠÍR JOSEF + 13.III.1943
VLASÁK BOHUMIL + 27.III.1943
VOŽENÍLEK JOSEF + 16.IV.1943

V REVOLUČNÍCH BOJÍCH ZA OSVOBOZENÍ
PRAHY PADLI TITO NAŠI HRDINOVÉ:
HRÁDEK FRANTIŠEK + 12.V.1945
KOZICKÝ ADOLF + 6.V.1945
PACHR JAN + 5.V.1945
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

stejný text jako na desce v hlavní budově


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20289
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pomník Operace Anthropoid

Autor: Vladimír Štrupl, 27.05.2009
Umístění: Praha 8, V Holešovičkách
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ USKUTEČNILI DNE 27. KVĚTNA 1942 V 10.35 HRDINNÍ ČESKOSLOVENŠTÍ PARAŠUTISTÉ JAN KUBIŠ A JOSEF GABČÍK JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ODBOJOVÝCH ČINŮ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY - ATENTÁT NA ZASTUPUJÍCÍHO ŘÍŠSKÉHO PROTEKTORA REINHARDA HEYDRICHA. SVŮJ ÚKOL BY NIKDY NEMOHLI SPLNIT BEZ POMOCI STOVEK ČESKÝCH VLASTENCŮ, KTEŘÍ ZA SVOU STATEČNOST ZAPLATILI VLASTNÍMI ŽIVOTY.

text na informační tabuli:
Pomník Operaci Anthropoid
Spoluatoři vítězného návrhu: sochaři - David Moješčík a Michal Šmeral, architekti - Miroslava Tůmová a Jiří Gulbis, realizace pomníku: architektonická kancelář homostudio s.r.o.
Umístění i velikost pomníku vychází z orientace na množství projíždějících řidičů, kteří budou hlavními pozorovateli vzniklého místa. Socha sama je umístěna do hrotu trojúhelníku, vzniklého mezi přivaděči. Pomník je orientován na dálkové pohledy a zejména při nočním osvětlení bude fungovat jako jasný uvítací bod při vjezdu do Prahy.
Ideový záměr:
Pomník byl navržen jako monumentální symbol odhodlanosti, statečnosti a vědomí o nebezpečnosti činu, který parašutisté v roce 1942 provedli. Postavy jsou v postoji sebevrahů, jakoby nad propastí, vzájemně se vykrývají. Představují dva členy skupiny Anthropoid a jednu postavu v civilním oblečení, znázorňující domácí odboj, který byl parašutistům nápomocen při provádění celé akce. Postoj tvaru „Vitruviova“ kříže je inspirován figurou v kruhu ze slavné Leonardovy kresby člověka. Tato „anatomická“ pozice člověka je narážkou na samotný název skupiny parašutistů a celé akce - Anthropoid - čili člověk. Postavy jsou podány realisticky, ale bez portrétních rysů konkrétních lidí. Vycházejí z odosobnění vojáků a kompozicí i opakováním odkazují na sériovost člověka jako produktu určeného k boji. Figury jsou narážkou na zapomínání na skutečné hrdinství, při kterém jen opravdu odvážní vystoupí z davu a časem se stávají oním „neznámým vojínem“ historie.
Sloup trojúhelníkového průřezu vychází z tvaru klínu státní vlajky, kterou lze spatřit i v prostorách mezi figurami. Ostré hrany symbolizují ostří meče, nebezpečnost a rozrážení tyranie způsobující ponížení a utrpení. Z tohoto důvodu je použito surového plechu na stěny hranolu, který má navodit dojem drsnosti a exprese. Jeho korodujíci charakter odkazuje na destruovanou a zničenou československou státnost. Pilíř je bazálním geometrickým tělesem tvořícím základnu pro tři postavy, které se z jeho hran chytají vrhnout do propasti.
Použité materiály: Svařovaná, ocelová nosná konstrukce sloupu je obložena pláty plechu z povětrnostně odolné oceli. Postavy byly klasicky vymodelovány z hlíny a odlity do bronzu.
Celé dílo vzniklo jako výsledek veřejné ideové anonymní soutěže vyhlášené v březnu 2008 Městskou částí Praha 87. Realizace pomníku probíhala od září 2008 do května 2009 a byla financována Úřadem Městské části Praha 8.
Poznámka:

V den 67. výročí uskutečnění atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha československými parašutisty Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem byl v Praze 8 odhalen Pomník Operaci Anthropoid. Osmičková radnice tak splnila slib daný přesně před rokem, při slavnostním odhalení základního kamene v tzv. kobyliské zatáčce. Starosta Prahy 8 Josef Nosek říká: „Po dlouhých 67 letech jsme jako Praha 8 splnili morální dluh celé společnosti. Domnívám se ale, že tento hrdinský čin přesahuje svým významem nejen Prahu 8 nebo celou Prahu, ale i rozměr České republiky. Je proto smutné, že náklady na vybudování pomníku ve výši pěti milionů korun jdou pouze z pokladny osmé městské části.“
Pomník Operaci Anthropoid byl slavnostně odhalen ve středu 27. května 2009 v 10 hodin a 35 minut, na minutu přesně po 67 letech od uskutečnění atentátu. Podoba pomníku vzešla z otevřené soutěže výtvarníků a architektů, jejíž vítězem se stal návrh Davida Moješčíka, Michala Šmerala, Miroslavy Tůmové a Jiřího Gulbise. Iniciativa osmé městské části ohledně důstojného připomenutí výjimečného odbojového činu tak nabyla konkrétních rozměrů. Zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková dodává: „Je mi ctí, že mi byla dána možnost být u celého procesu od přípravy až po realizaci Pomníku Operaci Anthropoid. Věřím, že pomník bude nejen připomínkou jedné z nejúspěšnějších akcí československého odboje v letech 2. světové války, ale i symbolickým holdem vojenským ctnostem, vyjádřeným v čs. vojenské tradici, jako je věrnost přísaze, statečnosti a vůli bránit svůj stát i za cenu vlastního života.“
Základní myšlenkou pomníku je symbol ve formě trojúhelníkového tvaru klínu české, respektive československé vlajky. Postavy stojí na jeho hraně ve výšce devíti metrů v téměř sebevražedném postoji, což odpovídá vykonanému činu. „Dvě z postav představují československé vojáky a třetí pak zástupce civilního obyvatelstva, které v odboji hrálo svoji nezastupitelnou roli“, doplňuje Vladimíra Ludková.
Dopolední slavnostní akt doplnila reprezentativní výstava Od Mnichova k atentátu v prostorách Libeňského zámku v 17.30 hodin. „Historickou výstavu tradičně doplní brožura, která bude k dispozici návštěvníkům výstavy, a to po celou dobu jejího konání,“ přibližuje zástupkyně starosty Vladimíra Ludková a dodává: „Součástí vernisáže byl křest knihy vzpomínek plukovníka Vladimíra Paličky, příslušníka 1. československé samostatné tankové brigády a velitele tanku. Navazujeme tak na námi vydané knihy vzpomínek význačných obyvatel Prahy 8 plukovníka Vasila Dulova a brigádního generála Josefa Hercze a uzavřeme tím pomyslnou trilogii válečných osudů.“
Souběžně probíhala i fotografická výstava dokumentující vznik Pomníku Operaci Anthropoid. Slavnostní květnový den v Praze 8 zahájila místostarostka Vladimíra Ludková na Ďáblickém hřbitově u pomníku 2. odboje, kde věncem při tiché vzpomínce uctila ty, jimž je pomník věnován. Pomník představitelům 2. odboje vznikl v roce 2008 díky iniciativě vedení radnice Prahy 8 za účelem označení hromadných hrobů obětí druhého odboje.
(zdroj: www.praha8.cz )

Nedaleká ulice je pojmenovaná po J. Gabčíkovi.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-36641
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Základní kámen k pomníku Operace Anthropoid

Autor: Stanislav Kain, 26.05.2008
Umístění: Praha 8, V Holešovičkách
Nápis:
ZÁKLADNÍ KÁMEN POMNÍKU
OPERACE ANTHROPOID
27. KVĚTNA 1942
Poznámka:

Osud základního kamene pomníku Operace Anthropoid.
27.5.2008 – slavnostní odhalení
2009 – 2017 – uložen v "depozitu"
2017 – dosud – umístěn zpět k památníku
27.5.2018 - oslavil své 10. výročí odhalení


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Stanislav Kain
Doplnění informací: Jaroslav Houška

Pamětní deska P. S. Rybalko

Autor: Milena Kolaříková, archiv
Umístění: Praha 8, V Holešovičkách 44/1493, na zdi domu, zakrytá stromy
Nápis:
ZDE SE SETKAL
DNE 9.V.1945
GENERÁL PLUKOVNÍK
P. S. RYBALKO
S PŘEDSTAVITELI
BOJUJÍCÍ PRAHY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milena Kolaříková

Kenotaf Reinhard Heydrich - místo je zrušené

Autor: Jaroslav Čvančara, archiv
Umístění: Praha 8, V Holešovičkách 94/41
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Kenotaf z lepenky a překližky s Heydrichovou bustou byl instalován pouze pro pietní akt, konaný 4. června 1943. Událost proběhla za účasti K. H. Franka, vdovy Liny Heydrichové, matky Elisabeth Heydrichové, sestry Marie a bratra Heinze, i synů Heidera a Klause. Po skončení pietního aktu byl kenotaf, vyrobený z překližky a lepenky, ihned odstraněn.
(zdroj: kniha PADEVĚT, Jiří: Kronika protektorátu, Academia, Praha 2021)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'4.24'' E14°27'49.7'' (odhad původního místa)
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Monika Kožušníková, 26.08.2008
Umístění: Praha 8, Vítkova 202/18, Karlín, roh ulic Vítkova a Křižíkova
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME

BOHUMIL RATTAY Z PRAHY X
18. LETÝ 7.V.1945

SVATOBOR ŠULC Z PRAHY X
19. LETÝ 7.V.1945
Poznámka:

Obě dvě desky se jmény mladíků chybí, v současné době je na domě jen deska s reliéfem ruky.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20352
Pomník přidal: Monika Kožušníková