Popovice

Pomník Josef Šimek

Autor: Josef Nimburský, 20.12.2006
Umístění: Popovice, u silnice vedoucí z Popovic do Jičína
Nápis:
ZDE PADL
HRDINA REVOLUCE
Kpt. JOSEF ŠIMEK
9.V.1945.
Poznámka:

Dne 7. 5. 1945 v Milíčevsi pod velením vrch. strážm. Františka Charváta bylo zajato a odzbrojeno 25 německých vojáků. Dne 8. 5. 1945 o 22. hodině obdržel šstrážm. Miroslav Šilhán rozkaz vyslat do Jičína dvě čety a předal jej npor. Šimkovi a por. Schlikovi. Při průjezdu obcí Popovice narazila četa npor. Šimka na kolonu jednotky SS, která zde byla nucena zastavit, jelikož některá jejich vozidla měla poškozené pneumatiky od tzv. ježků. Nákladní vozidlo Milíčevské čety bylo obstoupeno cca 80 Němci a npor. Šimek byl po vystoupení, z bezprostřední blízkosti, asi 6 ranami z automatu zastřelen. Josef Hofrichtr, Josef Tichý a Antonín Žitný byl postaveni ke zdi, mučeni a očekávali, že budou zastřeleni rovněž. Asi po třech hodinách byl npor. Šimek vhozen na auto vezoucí munici, jež bylo taženo jiným nákladním vozidlem, zajatí povstalci naloženi rovněž a kolona pokračovala na obec Tuř. Před obcí nezvládl vpředu jedoucí nákladní vůz zatáčku a oba automobily se srazily. Vozidlo s municí bylo již dále nepojízdné a bylo i s tělem padlého npor. Šimka polito benzínem a zapáleno, následkem čehož explodovaly granáty, střelivo a pancéřové pěsti. Zajatí povstalci byli posléze propuštěni v lese za Butovsí. (zdroj příloha časopisu Policista č. 2/2011, autor por. Bc. Josef KRACÍK, ÚO Jičín, SKPV OOK, na webu MVCR http://www.mvcr.cz/soubor/polda2-2011-prilohamens-pdf.aspx)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-04300
Pomník přidal: Josef Nimburský
Doplnění informací: Michal Pták