Praha 8

Hrob Vasil Daňo

 • + o skupině VPM (P-08, Dolní Chabry, hřbitov)
  • Praha 8, Dolní Chabry, Pod Zámečkem, hřbitov, souřadnice středu hřbitova 50°9'9.7"N, 14°26'15.9"E

   Nevelký hřbitůvek, ležící ve svahu vedle zahrádkářské osady, s rozlohou 0,35 ha. Po II. sv. válce rozšířen severním směrem, ke vznikl urnový háj ve stylu lesního hřbitova. Je zde rovněž kolumbárium. Nad hřbitovem, už mimo jeho prostor, údajně (podle svědectví jednoho z pamětníků) bylo v květnu 1945 pohřbeno několik zabitých německých vojáků.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 24.06.2009
Umístění: Praha 8, Pod Zámečkem, Dolní Chabry, hřbitov
Nápis:
VASIL DAŇO
† 6.5.1945
Poznámka:

Podle knihy Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001 se jedná o hrob vojáka Rudé armády.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0008-55949
Pomník přidal: Vladimír a Diana Štruplovi

Hrob František Rolla

 • + o skupině VPM (P-08, Dolní Chabry, hřbitov)
  • Praha 8, Dolní Chabry, Pod Zámečkem, hřbitov, souřadnice středu hřbitova 50°9'9.7"N, 14°26'15.9"E

   Nevelký hřbitůvek, ležící ve svahu vedle zahrádkářské osady, s rozlohou 0,35 ha. Po II. sv. válce rozšířen severním směrem, ke vznikl urnový háj ve stylu lesního hřbitova. Je zde rovněž kolumbárium. Nad hřbitovem, už mimo jeho prostor, údajně (podle svědectví jednoho z pamětníků) bylo v květnu 1945 pohřbeno několik zabitých německých vojáků.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Jouda, 15.09.2019
Umístění: Praha 8, Pod Zámečkem, hrob 450
Nápis:
FRANTIŠEK ROLLA
ÚŘEDNÍK V. V.
*17.III. 1882 +6.V.1945
PADL HRDINNĚ V BOJI ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
Poznámka:

uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

úředník Okresní nemocenské pojišťovny v. v., bydliště Chabry, Trojská č. p. 377, padl v Dolních Chabrech, vyznamenán Čs. vál. křížem 1939 in memoriam.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob František Schon

 • + o skupině VPM (P-08, Dolní Chabry, hřbitov)
  • Praha 8, Dolní Chabry, Pod Zámečkem, hřbitov, souřadnice středu hřbitova 50°9'9.7"N, 14°26'15.9"E

   Nevelký hřbitůvek, ležící ve svahu vedle zahrádkářské osady, s rozlohou 0,35 ha. Po II. sv. válce rozšířen severním směrem, ke vznikl urnový háj ve stylu lesního hřbitova. Je zde rovněž kolumbárium. Nad hřbitovem, už mimo jeho prostor, údajně (podle svědectví jednoho z pamětníků) bylo v květnu 1945 pohřbeno několik zabitých německých vojáků.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Jouda, 15.09.2019
Umístění: Praha 8, Pod Zámečkem, hrob 146
Nápis:
FRANTIŠEK SCHON
*29.I.1899 +13.V.1945
Poznámka:

uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

hlídač, bydliště Dolní Chabry 41, raněn v Dolních Chabrech, zemřel v nemocnici Na Bulovce.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Pražským barikádníkům

Autor: Vlastimil Zrubecký, 09.05.2007
Umístění: Praha 8, Povltavská, před VŠ u mostu Barikádníků
Nápis:
NA PAMÁTKU BOJOVNÍKŮ
PRAŽSKÝCH BARIKÁD 5.5. - 9.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20342
Souřadnice: N50°06'56.3'' E14°26'53.7''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 12.08.2006
Umístění: Praha 8, Prvního pluku 224/20
Nápis:
VDĚČNĚ VZPOMÍNÁME!
JOSEF ALEXA, ZABIT PŘI NÁLETU V PRAZE 1945
ING. EMIL FECHTNER, UMUČEN V OSVĚČIMI 1942
ANTONÍN ŠAFRÁNEK, ZABIT V REVOLUCI U DOBŘÍŠE 1945
V KVĚTNU 1947

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20329
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník hrabě Peter Strozzi

Autor: Vladimír Štrupl, 12.08.2006
Umístění: Praha 8, Sokolovská 136, park před Invalidovnou
Nápis:
INDEFESSUS ET EORTIS
AUSTRIAE DUX PETRUS COMES
STROZZI
MDCXXVI–MDCLXIV
VERA HUMANITATE MI...
INVALIDO MAGNIS OPIBUS
DOMUM DEDIT MDCLVIII

MDCCCXCVIII

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'46.34'' E14°27'39.9''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník zahynulým zákopníkům

Autor: Vladimír Štrupl, 12.08.2006
Umístění: Praha 8, Sokolovská 136, v parku před Invalidovnou
Nápis:
ŠIKOVATEL VOJNAR FRANT.
DESÁTNÍCI CAUDERNAK VIL., KLEINBAUER IGN.
ZÁKOPNÍCI:
MOUČEK JOSEF, SCHUBERT JOSEF, ŠINDELÁŘ JOSEF, BOBYSUT VÁCL., BROŽ JOSEF, DITTRICH FLOR., HAVRÁNEK JAN, HORA JOSEF, KAZDA KAREL, PECHANC FRANT., ŠLEHUBR JAN, VELE FRANT., VENCLÍK ALOIS, VILD TOMÁŠ, VINDRICH ANT.

NA PAMÁTKU ZÁKOPNÍKŮ BÝVALÉHO RAK.-UH. 3. POL. PRAPORU
DNE 3. ZÁŘÍ 1890.
PŘI VYKONÁVÁNÍ SLUŽBY SVÉ VE VLNÁCH ROZVODNĚNÉ VLTAVY ZAHYNULÝCH.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'44.4'' E14°27'41''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války - místo je zrušené

Autor: Archiv DPP, archiv
Umístění: Praha 8, Sokolovská 268/115, v areálu zlikvidované továrny Rustonka, od r. 1912 v majetku Elektrických podniků hl. města Prahy
Nápis:
IN MEMORIAM

František BĚHOUNEK +7.V.1902, UMUČEN 22.III.1943 V OSVĚČIMI
Oldřich BEŠŤÁK +12.VI.1903, UMUČEN 3.III.1943 V OSVĚČIMI
Antonín OKTÁBEC +29.XI.1905, UMUČEN 26.I.1943 V MAUTHAUSENU
Karel POPELKA +14.X.1907, UMUČEN VI.1943 V BERLÍNĚ
Václav FAU +28.IX.1908, PADL 5.V.1945
Rudolf HODEK +15.VI.1893, PADL 5.V.1945
Antonín NĚMEC +9.VI.1908, PADL 5.V.1945
František PATKA +9.III.1899, PADL 5.V.1945
Vladimír ŠTRÉBL +11.III.1904, PADL 5.V.1945
Josef VOKÁČ +23.III.1905, PADL 5.V.1945

PAMÁTCE TĚCH, KTEŘÍ MUSELI ZEMŘÍT
ABYCHOM MY MOHLI ŽÍT…
Poznámka:

Na 1. fotografii je pomník z 50. let, na kterém není uvedeno jméno F. Münzbergera. Foto 2 z r. 1962 ukazuje pomník s již uvedeným jménem a foto 3-4 z r. 2005 ukazuje umístění před přestěhováním. Ve vozovně Střešovice v Praze 6 byl umístěn v r. 2007.
Odstraněný pomník z Prahy 8 je evidován v CEVH pod č. CZE0008-20336, přemístěný v Praze 6 pod č. CZE0006-36532.
Fotografie byly laskavě poskytnuty pracovníky archivu Dopravního podniku hl. m. Prahy.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 12.08.2006
Umístění: Praha 8, Sokolovská 131/84
Nápis:
BOJOVALI UMÍRALI
23.III.1943 FOUSEK JOSEF
5. KVĚTNA 1945
JANOUŠ JIŘÍ, KAŠPAR JOSEF, KUČEROVÁ MARTINA, MALÝ OTAKAR, MASSLOVÁ MILADA, ŘÍHA VÁCLAV, URBAN MILOSLAV
ABYCHOM MY ŽILI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20297
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Karel Šilhánek

Autor: Vladimír Štrupl, 12.08.2006
Umístění: Praha 8, Sokolovská 343/21
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ZAHYNUL
VINOU OKUPANTŮ DNE 3.VIII.1940
VEDOUCÍ PRODEJNY „BRATRSTVÍ Č. 90“
KAREL ŠILHÁNEK
STÁR 33 ROKŮ.
VĚČNÁ MU PAMĚŤ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20316
Souřadnice: N50°05'30.37'' E14°26'26.92''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl