Václavice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Karel Pachovský, 28.05.2008
Umístění: Václavice, na hřbitově u evangelického kostela
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 – 1918. Žalm 126
JAROSLAV FERBAS
OLDŘICH J. FERBAS
JOSEF KÁBRT
PETR KANĚRA
BOHUMIL SOCHOR
KAREL SOCHOR
VÁCLAV SITINA
RUDOLF G. VALENTÍN

L.P. 1928.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5211-04507
Souřadnice: N50°23'16.04'' E16°7'30.05''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Pomník Obětem války 1866

Autor: Milan Ostrovský, 01.10.2016
Umístění: Václavice, vedle hřbitova
Nápis:
Das Offizierskorps
des k.k. Feldjägerbataillons Nr25
in treuem Gedenken
den am 27.Juni 1866 bei Wysokow [Wenzelsberg]
vor dem Feinde gebliebenen Kameraden:
Hauptmann Alfred Ritter von Wurzian,
Oberleutnant Karl von Neumayer,
Unterleutnant Leo Schindler,
Unterleutnant Anton Tritzler,
Führer Prochazka, Unterjäger Biach, Inlisch,
Patrullführer Eckert, Klewař, Kunit, Leitner,
Schertler, Jäger Bakalik, Bocker, Chmela,
Hainisch, Horna, Kočár, Kopečny, Kostka, Kowař,
Kreislik, Marschalek, Musil, Plevan, Polašek,
Schimek, Troubil, Waschulka, Zachoral,
Errichtet 27.Juni 1907.

SBOR DŮSTOJNICKÝ
25tého práporu polních
MYSLIVCŮ
svým zde padlým
DRUHŮM.
Poznámka:

Díky aktivitě obecního úřadu Provodov-Šonov a dalších se podařilo uvést, po krádeži orlice (2013), do původního stavu památník věnovaný 25. praporu polních myslivců. Sochařka Paulina Skavová vytvořila sochu orlice, podle které byl v umělecké slévárně HVH Horní Kalná vyroben její odlitek. Orlice byla tvořená podle dochované fotodokumentace. Stejně jako původní plastika i ta nová má v nejširším bodě rozpětí křídel 170 centimetrů. Pomník byl očištěn, restaurován a konzervován firmou Kamenictví Josef a David Novotný z Čermné u Vrchlabí. Proti případnému poškození je několikanásobně jištěn. Osada Václavice si dne 5. června 2016 slavnostním znovuodhalením památníku připomněla válečné události před 150 lety. Na tomto místě byl původně v roce 1868 umístěn mramorový obelisk a v roce 1907 pomník ve tvaru skály s orlicí, věnovaný praporu rakouských polních myslivců.

Náklady na rekonstrukci památníku byly hrazeny z rozpočtu obce Provodov-Šonov a dosáhly výše 300.150,- Kč. Obec ke krytí těchto nákladů použila finanční podporu od Královéhradeckého kraje ve výši 150.000,- Kč a dále účelové dary organizací a jednotlivců z roku 2013:

9.611,- Kč z dobrovolného vstupného u příležitosti oslav 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Šonově
5.000,- Kč ze sbírky při oslavách 800. výročí od první písemné zmínky o obci Provodov
500,- Kč od p. Miloslava Vávry
Na obnovu památníku a tuto akci k 150. výročí prusko-rakouské války dále přispěli sponzoři:

5.000,- Kč společnost NUFRA Provodov – Josef Franěk
5.000,- Kč Luboš Pavlíček, Provodov
5.000,- Kč Autoslužby Vik Provodov – Radek Vik
5.000,- Kč společnost VODA CZ Service
2.000,- Kč sdružení EPOS Šonov – Petr Ptáček


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5211-04511
Souřadnice: N50°23'29.36'' E16°7'32.52'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ing. Milan Ostrovský

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ing. Milan Ostrovský, 26.07.2014
Umístění: Václavice, na severním okraji lesa nad nádražím
Nápis:
Při útoku padli: četař
František Müksch a ky-
rysník František Sucho-
mel. Raněný desátník
Viktorin Toman zemřel
3 dni po tom v Josefově.
1 důstojník a 4 muži
byli těžce a mnozí
lehce poraněni.

Na těchto místech útočila
dne 27. června 1866 tře-
tí škadrona c.k. 6 kyrysn.
pluku s nejlepším zdarem
proti celému prusk.8.drag.
pluku za který čin podpl.
z Wágneru vyznamenán ryt.
křížem řádu Marie Terezie.
Po útoku zde opět se
shromaždivši škadrona
provolala slávu Jeho Vel.

In dieser Attake bliben von
der Escadron tot:
Zugsführer Franz Müksch
aus Passek in Mähren,
Gemeiner Franz Suchomel
aus Medlowitz in Mähren.
Coporal Viktorin Toman aus Austup
in Mähren starb infolge der hier erhal-
tenen Schusswunde 3 Tage súter
im Garnisonsspitale zu Josefstadt.
Ferner Arden 1 Offizier u 4 Mann
schwer u viele leicht verwundet.

Unweit dieser Stelle attakierte
am 27. Juni 1866 die 3. Eskadron des
Prinz Alexander von Hessen Kürasier-
Regiment Nr 6 mit bestem Erfolge
gegen das ganze preussische Dra-
goner Regiment Nr 8 und er warb
hiedurch Oberstlieutenant Rudolf
von Wagner das Ritterkreuz des
Militär Maria Theresien-Ordens
Ebenda selbst raillierte sich auch,
die Escadorn und brachte sodann ein
Hoch auf Seine Maiestät der Kaiser aus.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5211-04503
Souřadnice: N50°23'29.36'' E16°7'32.52'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ing. Milan Ostrovský

Pomníky Obětem války 1866

Autor: Ing. Milan Ostrovský, 26.07.2014
Umístění: Václavice
Nápis:
V upomínku
zde padlým a pochovaným
vojínům.

Dne 27. června
1866.

Těmito místy útočily dne
27. června 1866
dva prapory rakouského
pěšího pluku č.20
na severním okraji lesa byl zraněn jeho velitel
plukovník Alfons hrabě Wimpffen
který zemřel v zámeckém lazaretu v Náchodě.
Komitet 1866
LP 2007

STEZKA HRABĚTE WIMPFFENA.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5211-04470, CZE-5211-04448
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°23'29.36'' E16°7'32.52'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ing. Milan Ostrovský

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ing. Milan Ostrovský, 26.07.2014
Umístění: Václavice, východně od kostela sv. Václava na Dobeníně
Nápis:
1866

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5211-04498
Souřadnice: N50°23'29.36'' E16°7'32.52'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ing. Milan Ostrovský

Pamětní deska Edvardu Horníkovi

Autor: Ing. Milan Ostrovský, 23.06.2014
Umístění: Václavice, v kostele sv. Václava na Dobeníně
Nápis:
MATKA
drahému synu svému
Edvardovi Horníkovi
c.k.setníku 20ho pluku
padlému v bitvě dne 27. června 1866.
u Václavic.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5211-43109
Souřadnice: N50°23'29.36'' E16°7'32.52'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ing. Milan Ostrovský

Pamětní deska Karel Schmidt

Autor: Ing. Milan Ostrovský, 26.07.2014
Umístění: Václavice, hřbitov, v kostele sv. Václava na Dobeníně
Nápis:
KAREL SCHMIDT
C.K.PORUČÍK PĚŠ.PL.Č.41
PADL DNE 27/VI.1866
VĚNOVAL lesmistr Reich Nasavrky

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5211-43107
Souřadnice: N50°23'29.36'' E16°7'32.52'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ing. Milan Ostrovský

Pamětní deska Julius Pieré

Autor: Ing. Milan Ostrovský, 26.07.2014
Umístění: Václavice, hřbitov, v kostele sv. Václava na Dobeníně
Nápis:
Dem Andenken
unseres geliebten im Gefechte bei Wisokow
am 27.Juni 1866 gefallenen Sohnes
JULIUS PIERÉ
Lieutenant im k.k. J.Regiment Nro41
und Besitzer des Militair Verdienst
Kreuzes mit der Kriegs Decoration.
geboren zu Königgrätz am 16.März 1839
Ruhe seiner Asche!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5211-43108
Souřadnice: N50°23'29.36'' E16°7'32.52'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ing. Milan Ostrovský

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ing. Milan Ostrovský, 26.07.2014
Umístění: Václavice, u hřbitova
Nápis:
DNE
27.ČERVNA 1866
ZDE PADLÝM
SPOLUVOJÍNŮM
OD SOUDRUHŮ
C.K.
6.ARMÁDNÍHO SBORU.

DEN
AM 27.JUNI 1866
HIER GAFALLENEN
WAFFENBRÜDERN
DIE KAMMERADEN
DES K.K.
6.ARMEE=CORPS.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5211-26462
Souřadnice: N50°23'29.36'' E16°7'32.52'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ing. Milan Ostrovský

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ing. Karel Pachovský, 28.05.2008
Umístění: Václavice, v poli naproti kostelu pod domem č. 17
Nápis:
Julius
Edler von
Anthonie
k.k. Lieutenant
des 41. Linien Inf. Regiments
fiel hier am 27. Juni
1866
Poznámka:

Pískovcový jehlan v kovovém oplocení věnovaný poručíku 41. pěšího pluku Juliu šlechtici z Anthonie. Pomník určuje hromadný hrob padlých, převážně Rakušanů.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5211-04464
Souřadnice: N50°23'34.06'' E16°7'32.06''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský