Hluboké Mašůvky

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Josef Hrůza, Jiří Žák, Radek Říha, 05.07.2007
Umístění: Hluboké Mašůvky, u kostela
Nápis:
1914 1918

nápisy nečitelné

1939 1945
Zbudováno ze sbírek poutníků
z darů pozůstalých a přátel,
z příspěvků dobrodinců
ze všech osad a míst
odkud poutníci k Mašůvské Matce
v důvěře zbožné putují.

Spravedliví věčně žíti budou
u Pána jejich odplata
smýšlení na ně …. ??

Maria pomocnice křesťanů
utěšení zarmoucených
?? umírajících za naši
-??-

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6220-17596
Souřadnice: N48°55'22.89'' E16°1'34.96''
Pomník přidal: Radek Říha

Pamětní deska Ctibor Čermák

Autor: Josef Hrůza, Jiří Žák, Radek Říha, 05.07.2007
Umístění: Hluboké Mašůvky, na budově ZŠ
Nápis:
Tuto školu navštěvoval
v době okupace
CTIBOR ČERMÁK
hrdina odboje čsl. partyzánů

Čest jeho památce
Poznámka:

V roce 1944 bylo v Hlubokých Mašůvkách ustaveno velitelství 1. partyzánského oddílu Horácké skupiny.

Dne 9.9.1944 odešel Ctibor k partyzánům na Valašsko kde přijal krycí jméno BORIS. 21.února 1945 po nepovedeném shozu vysílačky v prostoru Kateřinic, kdy ji zabavila německá hlídka se pokusil ji získat nazpět.V nastalé pronásledování měl spáchat sebevraždu ručním granátem. Byl zakopán na místě. Po osvobození byly ostatky uloženy na hřbitově v Ratiboři. U příležitosti 25. výročí osvobození v Ratiboři odhalen pomník. (Vítězslav Vítek, 16.1.2008)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6220-17597
Souřadnice: N48°55'25.2'' E16°1'29.58''
Pomník přidal: Radek Říha

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Josef Hrůza, Jiří Žák, Radek Říha, 16.10.2011
Umístění: Hluboké Mašůvky, u obchodu naproti OÚ, směr Přímětice
Nápis:
Věnováno památce občanů obce, příslušníků ČSLA.
Jos. Sokolovi, Lad. Vodákovi, Jos. Bartuškovi,
kteří 19.6.1945 tragicky zahynuli
při plnění svěřených úkolů.

Čest jejich památce
Poznámka:

Jednalo se o 3 zdejší občany, příslušníky ČSLA, kteří zahynuli při odklízení munice po německé armádě v lese u Kravska.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°55'20.84'' E16°1'31.6''
Pomník přidal: Radek Říha

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Josef Hrůza, Jiří Žák, Radek Říha, 05.07.2007
Umístění: Hluboké Mašůvky, na kopci za církevním areálem
Nápis:
9.5.1945

Sláva vítězné sovětské armádě
naší osvoboditelce

Нaшeй освободитeлъницe
побeдоносной совeтской
aрмии – слaвa

Prsť z dukelského bojiště

Vám poděkování a lásku Vám

Prsť z Terezína

Památce bratří legionářů
JAN FIALA, 1892 - 1918, npor. 1. pl. J.H., učitel,
padl u Simbirska v Rusku
FRANT. FIALA, 1894 - 1919, svob. 1. pl. J.H., rolník,
padl u Rybinskoje v Sibiři.
Poznámka:

Pomník osvobození byl odhalen v roce 1960. Pamětní deska legionářům bratrům Fialovým byla z jejich rodného domu (č.p. 12), odkud byla za německé okupace odstraněna, umístěna na mohylu v roce 2005.

Jan Fiala narozen 18.11.1892 sloužil v rakousko-uherské armádě u 24. a 12. zem. pěšího pluku v hodnosti kadeta. Dne 29.3.1915 byl na Dukle zajat. Do čs. legií v Rusku byl zařazen 14.6.1917 k 1. střeleckému pluku v hodnosti vojína. Padl 30.8.1918 v Simbirsku v hodnosti praporčíka.

František Fiala narozen 7.12.1894 sloužil v rakousko-uherské armádě u 91. pěšího pluku v hodnosti svobodníka. Dne 29.9.1915 byl u Lucka zajat. Do čs. legií byl zařazen 7.1.1917 k záložnímu praporu v hodnosti vojína. Padl 16.4.1919 v Rybinskoje, pohřben je v Perejaslovce.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°55'20.84'' E16°1'31.6''
Pomník přidal: Radek Říha

Hrob Jan Prinz

Autor: Petr Kudláček, 26.12.2017
Umístění: Hluboké Mašůvky, hřbitov
Nápis:
JAN PRINZ
PORUČÍK LETECTVA
*20.X.1898 +25.V.1920
Poznámka:

Pozorovatel por. Jan Prinz a pilot Severin Dřímal zahynuli 25.5.1920 při letecké nehodě na letišti Bratislava - Vajnory na Slovensku.

V novinách Pozor vyšel dne 28.5.1920 o nehodě článek: Neštěstí na letišti ve Vajnorech. Bratislavský "Slov. Denník" ze dne 26. t. m. oznamuje: Včera odpol. o 5. hod. vzniesol sa na voj. aeropláne por. Ján Prinz s pilotom Severínom Dřímalom. Pri vzlete začal motor zle fungovat a preto chcel sa vodič aeroplánu sniesť. Asi v 30 metrovej výške vypovedal však motor službu a zrútil sa plnou silou na zem. Následkom poruchy motoru explodoval benzín, takže v malej chvíli celý prístroj vzblkol. Pribehnuvší vojaci našli iba spálenú mrtvolu poručíka Prinza a vedľa ležiaceho, tažko popáleného a zraněného pilota Dřímala, ktorý pri páde s aeroplánu vyskočil. Neštěstie vyvolalo velké vzrušenie.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček