Střítež

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ing. Karel Pachovský, 02.05.2008
Umístění: Střítež, 700 m za obcí Střítež při cestě na Trutnov odbočíme vpravo na Studenec; pomník se nachází 700 m od křižovatky vpravo do silnice
Nápis:
DIE LETZTE RUHÄSTATTE
FANDEN HIER AN 200 TAPFERE
KRIEGER,
WELCHE AM 28. u. 29 JUNI 1866
AUF DEN GEFILDEN VON STAUDENZ
UND BURKERSDORF
NACH RUHMREICHEM KAMPFE
DEN EHRENVOLLEN HELDENTOD
ERLITTEN.

VOM K u. K
ÖST. X. ARMEE-CORPS
IM GEFECHT ENGAGIERT:
DIE BRIGADEN KNEBEL u. MONDL,
DIE CORPSGESCHÜTZ RESERVE
UHLANEN REGT. 9
GRAF MENSDORF
ARTILLERIE REGT. 3. PISCHLER,
DRAG. REGT. 2,
FÜRST WINDISCHGRÄTZ

DER NACHWELT
ZU BLEIBENDER ERINNERUNG
ERRICHTET VOM KRIEGERDENKMAL-VEREIN
ALTROGNITZ
1897

I. GARDE DIVISION
DES
KÖNIGL. PREUS. GARDE-CORPS
Poznámka:

Překlad: Od X. rak. arm. sboru zapojeny ve srážce: brigády Knebelova a Mondelova, sborová dělostřelecká záloha, 9. hulánský pluk hraběte Mensdorfa, dělostřelecký pluk 3. Pischler, dragounský pluk č. 2 knížete Windischgrätze. Gardová I. divize královského prus. gardového sporu. Místo posledního odpočinku zde našlo až 200 statečných bojovníků, kteří 28. a 29. června 1866 na polnostech Studence a Stříteže po heroickém boji našli hrdinskou smrt.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5214-04916
Souřadnice: N50°30'59.06'' E15°55'24.00''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský
Doplnění informací: Radomír Roup

Hrob Oběti války 1866

Autor: Ing. Karel Pachovský, 02.05.2008
Umístění: Střítež, 700 m za obcí Střítež při jízdě na Trutnov odbočíme vpravo na Studenec; pomník se nachází 1,2 km od křižovatky vlevo od silnice
Nápis:
1866

Hier Ruhr
ein k. u. k. öster.
Feldjäger.
Gefallen im Kampfe
am 28. Juni 1866.

Errichtet vom Lokalverein
Alt Rognitz 1909.
Poznámka:

Překlad: Zde odpočívá C. a K. rak. polní myslivec. Padl v boji 28.června 1866. Postavil místní spolek ve Starém Rokytníku 1909.
Hromadný hrob označený kamenem s kovovým křížem, nápis je věnován 1 rakouskému myslivci z 16. mysliveckého praporu. (zdfroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5214-04917
Souřadnice: N50°30'55.05'' E15°55'48.01''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský
Doplnění informací: Radomír Roup

Hrob Obětí války 1866

Autor: Radomír Roup, 14.06.2008
Umístění: Střítež, před domem čp 1
Nápis:
Hier ruhen in Gott
17 preussische
und
17 oesterreichische
Soldaten
gef. 1866.

Renoviert vom
Krieger Denkmal – Verain
Alt Rognitz.

1895.
Poznámka:

Překlad: Zde odpočívá v Pánu 17 pruských a 17 rakouských vojáků, padlých 1866.
Dům vedle pomníku byl lazaret, ve kterém vojáci zemřeli, pomník pravděpodobně přesunut někdy po roce 1950 kvůli narovnání silnice.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5214-04915
Souřadnice: N50°30'38.52'' E15°54'37.09''
Pomník přidal: Radomír Roup