Bludov

Pomník hrdinům Dukly a Sokolova

Autor: Pavlína Koncošová, 25.03.2019
Umístění: Bludov, bývalá pískovna
Nápis:
NA PAMĚŤ
HRDINŮM
OD DUKLY
A
SOKOLOVA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7111-26862
Souřadnice: N49°56'38.62'' E16°57'10.74'' (odečteno z internetu)
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Hrob František Pazour

Autor: Pavlína Koncošová, 03.05.2021
Umístění: Bludov, hřbitov, ulička vpravo od centrálního kříže
Nápis:
PAZOUR FRANTIŠEK *1902 +1980
Poznámka:

Kpt. František Pazour (9. 4. 1902 - 21. 6. 1980), bludovský rodák. Jako člen 1. československého samostatného ženijního praporu přešel z Buzuluku do Prahy; účastnil se bitvy o Kyjev a bitvy u Dukly. Rok po osvobození odešel z armády.
(zdroj: bludov.cz, Významní rodáci a osobnosti)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Klára a Roman Ujfaluši, 01.05.2008
Umístění: Bludov, Nová Dědina, u školy
Nápis:
Přední strana
Adámek J., Březina A., Březina F., Březina J., Březina R., Cekr A., Čulík A., Čulík F., Entr A., Frank C., Hojgr J., Hroch R., Hybl J., Jáně A., Jáně F., Jáně F., Jáně J., Jáně J., Jáně J., Jáně J., Jáně K.,
Pravá strana
Jáně K., Jaše J., Jäckel R., Kašpar P., Knapp A., Knapp E., Knypl K., Kolano St., Konečný F., Kostroň J., Koutný A., Krmela F., Kubíček A., Kummel V., Langer F., Lehar V., Macháček V., Markovský F., Martinák P., Matějček F.,
Levá strana
Matějček J., Matura A., Matura J., Motyka A., Mrkvic J., Nezbeda J., Pavlík A., Pecháček A., Povýšil J., Příhoda A., Rippel J., Růžický J., Řežucha A., Řežucha J., Skoumal A., Snášel K., Soural A., Soural F.,
Zadní strana
Ston J., Ston J., Straka A., Šimůnek K., Špička J., Urban J., Václavek F., Vepřek A., Wagner J., Weiser H., Weiser J., Zimmer A., Zimmer J., Ženožička J., Žižka J.

Na zadní straně podstavce
Padlým hrdínům za vlast
ve světové válce
1914 – 1918
věnuje vděčná obec BLUDOV.

Dodané desky po 2.světové válce
Levá:
Březina Josef plk., Bezděk Petr, Čejka Stanislav, Dřímal Karel kons. rada., Diviš Alois, Homola František
Pravá:
Pavlů Alois, Ston Miroslav, Špička Vojtěch, Špička Jaroslav, Schwarzer Adolf, Polnar Theodor
Poznámka:

Jáně (Janč) František, nar. 9.10.1895, Bludov. V RU armádě sloužil u 93. pěšího pluku/13. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 20.7.1916, Berestečko. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Černigovské gub., Sofiovská ekonomie. Zařazen 22.8.1917 jako vojín k 5. střeleckému pluku. Demobilizován 9.12.1920.

Šimůnek Karel, nar. 24.7.1887, Bludov. V RU armádě sloužil u 5. praporu polních myslivců jako desátník. Zajat 16.2.1915, Karpaty. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Poltavské gubernii, zařazen 14.7.1917 jako vojín k 6. střeleckému pluku. Další údaje chybí.
(zdroj: databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7111-07447
Souřadnice: N49°56'41.17'' E16°55'25.15''
Pomník přidal: Klára a Roman Ujfaluši

Pamětní deska Josef Cyril Kotrlý

Autor: Marek Skýpala, 26.05.2018
Umístění: Bludov, tř. A. Kašpara, pamětní deska na rohu domu
Nápis:
V tomto domě se 4.7.1903 narodil

JUDr. Josef Cyril KOTRLÝ,

zakladatel prvního skautského oddílu v Bludově,
v květnu 1945 místopředseda České národní rady,
do roku 1948 generální konzul v Kanadě.

Zemřel v kanadském exilu roku 1973.
Poznámka:

Ještě za První republiky Josef Kotrlý spoluorganizoval útěky německých antifašistů a Židů z Německa do ČSR. Po 15. březnu 1939 byl Josef Kotrlý nucen opustit svoji advokátní praxi a vzdát i svoje veřejné kulturně osvětové aktivity v Náchodě. Byl nasazen jako pomocný dělník do pekárny Konzumní jednoty ve Velkém Poříčí u Náchoda. Tady se zapojil do ilegálního odbojového hnutí ve východních Čechách. Pod krycím jménem "Kocour" navázal prostřednictvím ilegálních radiostanic přímé spojení s Londýnem i Moskvou. V únoru roku 1944 byl zatčen gestapem. Po měsíc trvajícím věznění a po propuštění byl na jeho osobu uvalen policejní dohled. Přesto Josef Kotrlý v odbojové práci i dále pokračoval. Koncem dubna 1945 odešel dr. Josef Kotrlý natrvalo do Prahy, aby se účastnil formování České národní rady (ČNR) a příprav květnového povstání. Stal se nejprve členem ČNR a později jejím místopředsedou (za ČSSD). Zúčastnil se jednání s K.H. Frankem. Josef Kotrlý byl signatářem dohody o odchodu německých jednotek z Prahy. Díky signování "Protokolu o provedení formy kapitulace německých branných sil" se sice Josef Cyril Kotrlý "zapsal do historie", ale po skončení druhé světové války se stal "politicky nepohodlným". V období od května 1945 do června 1945 zastával Kotrlý funkci místopředsedy Zemského národního výboru v Čechách (za ČSSD), záhy však musel (na sovětský nátlak) odstoupit. Po vynuceném odchodu ze ZNV byl Josef Kotrlý počátkem června roku 1945 přijat do diplomacie a ještě v červnu téhož roku (1945) byl jmenován generálním konzulem pro Kanadu a New Foundland s působištěm v Montrealu, kam nastoupil počátkem roku 1946. Funkci konzula zastával Josef Kotrlý jen do Února 1948. Na protest proti uchopení moci komunisty v ČSR Kotrlý na tuto funkci počátkem března 1948 rezignoval, nevrátil se do vlasti a zůstal nadále v kanadském exilu. V Kanadě byl několik let aktivně činný rovněž v krajanském hnutí, kde zastával funkci předsedy místní skupiny Československého národního sdružení v Montrealu. Zemřel tamtéž dne 26. října 1973.
(zdroj: Wikipedia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'39.11'' E16°55'31.56''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Matějíček

Autor: Marek Skýpala, 26.05.2018
Umístění: Bludov, Za Školou, obecní hřbitov
Nápis:
JOSEF
* 5.4.1890 + 6.11.1972
Poznámka:

Josef Matějíček se narodil v Bludově. Po pokračovací škole pracoval jako strojní zámečník. Zajat byl jako desátník c.k. 11. zdravotnického oddílu dne 13.9.1914 u Nemirova. Do čs. vojska se přihlásil dne 21.9.1917 v Konjuchovce. Byl zařazen k 8. střeleckému pluku (ruských legií) v hodnosti vojína. V ČSR byl demobilizován dne 27.9.1920 v hodnosti četaře.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'46.12'' E16°55'19.86''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Šimek

Autor: Marek Skýpala, 26.05.2018
Umístění: Bludov, Za Školou, obecní hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK
* 17.4.1896 + 21.7.1962
Poznámka:

František Šimek se narodil v blízkém Hraběnově. Po obecné škole pracoval jako dělník. Zajat byl dne 27.7.1916 u Dubna jako voják c.k. 15. pěšího pluku. Do čs. vojska se přihlásil dne 22.8.1917 v Poltavě. Byl jako vojín zařazen k 2. technické rotě (ruských legií). V ČSR byl demobilizován dne 15.12.1920 jako svobodník 10. střeleckého pluku.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'44.41'' E16°55'21.98''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Rudolf Pavlík

Autor: Marek Skýpala, 26.05.2018
Umístění: Bludov, Za Školou, obecní hřbitov
Nápis:
RUDOLF
* 7.5.1895 + 14.10.1977
Poznámka:

Rudolf Pavlík se narodil v Bludově. Po měšťance pracoval jako dělník. Zajat byl jako vojín c.k. 16. praporu polních myslivců dne 28.6.1916 u Zablatova. Do čs. vojska se přihlásil dne 1.8.1916 v Donské oblasti, zařazen byl však až 13.7.1917, kdy nastoupil jako vojín k 6. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl v ČSR dne 20.3.1922 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'45.42'' E16°55'21.38''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Alois Minář

Autor: Marek Skýpala, 26.05.2018
Umístění: Bludov, Za Školou, obecní hřbitov
Nápis:
ALOIS MINÁŘ
* 30.9.1895 + 20.1.1955
Poznámka:

Alois Minář se narodil v blízkých Dolních Studénkách. Po obecné škole pracovaal jako rolník. Zajat byl jako vojín c.k. 93. pěšího pluku dne 21.8.1917 u Sela. Do čs. vojska se přihlásil dne 25.4.1918 v Padule a byl zařazen k 31. pěšímu pluku (italských legií). Z činné vojenské služby byl propuštěn dne 6.12.1919, když byl vojínem 39. pěšího pluku. Odešel k finanční stáži.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'45.59'' E16°55'21.61''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Žižka

Autor: Marek Skýpala, 26.05.2018
Umístění: Bludov, Za Školou, obecní hřbitov
Nápis:
JOSEF
* 15.10.1891 + 6.11.1914
Poznámka:

Bude se velmi pravděpodobně jednat o hrob či kenotaf vojáka Josefa Žižky, který se dle vojenských záznamů narodil v roce 1891 v blízkých Dolních Studénkách a který byl před válkou bytem v Bludově. Dne 6.11.1914 padl na kótě 693 západně od Kostajnika na srbské frontě.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'45.72'' E16°55'21.15''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Martinák

Autor: Marek Skýpala, 26.05.2018
Umístění: Bludov, Za Školou, obecní hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK
* 23.10.1897 + 14.4.1967
Poznámka:

František Martinák se narodil v Bludově. Po měšťance pracoval jako stolař. Zajat byl jako vojín c.k. 13. zeměbraneckého pěšího pluku dne 21.7.1916 u Brestečka. Do čs. vojska byl zařazen dne 8.8.1917, kdy v hodnosti vojína nastoupil k 5. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl v hodnosti vojína dne 10.12.1920.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'45.27'' E16°55'21.81''
Pomník přidal: Marek Skýpala