Nýrsko

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 01.02.2020
Umístění: Nýrsko, louka, směr od vlakové stanice Nýrsko na SV, pod horou Suchý vrch
Nápis:
NA PAMĚŤ
58 UMUČENÝM
NACISTY NA
POCHODU SMRTI
V R. 1945.
NEZAPOMENEME!
OBČANÉ NÝRSKA
1970

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3205-5093
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska vojákům Americké armády

Autor: Ivo Šťastný, 23.10.2006
Umístění: Nýrsko, Klatovská, budova městského úřadu
Nápis:
NAŠIM OSVOBODITELŮM 3. ARMÁDĚ USA NA VĚČNOU PAMĚŤ OBČANSTVO

TO OUR LIBERATORS 3.RD ARMY USA EVERLASTING MEMORY 5TH MAY 1945

Tělocv. Jednota Sokol Nýrsko 8. VII. 1945
Obnoveno 5. V. 1990

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3205-37490
Souřadnice: N49°17'38.73'' E13°08'39.34''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 23.10.2006
Umístění: Nýrsko, Klostermannova, nový hřbitov
Nápis:
OBĚTEM FAŠISMU
1939 – 1945
OBČANÉ MĚSTA NÝRSKA
Poznámka:

Pomník padlých z transportu smrti - evidované místo s vyzvednutými ostatky. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3205-05092
Souřadnice: N49°17'12.88'' E13°08'31.15''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 22.08.2007
Umístění: Nýrsko, Klostermannova, u kostela
Nápis:
Pomník padlým v 1. světové válce
Vám všem, jenž jste padli v boji, jenž jste byli ve válce zmařeni a v domově zemřeli,
buď tato studna z kamene pomníkem 1914 – 1929.
Euch allen, die Ihr im Kampf gefallen, die Ihr im Krieg verdorben und in der Heimat
gestorben, soll dieser Brunnen aus Stein das Denkmal sein 1914 – 1929.
1914 – 1915
Augustin Josef, Gerl Karl, Hasl Alois, Rietsch Herbert, Singer Oskar, Schöffl Johann, Wrba Anton, Gobes Franz, Gobes Jakob, Bechler Josef, Brantl Franz, Fürst Karl, Kutil Josef, Reiser Karl, Rückl Georg, Schmid Rudolf, Wallisch Anton, Schramek Anton, Zettl Eduard, Weinfeld Friedrich, Tschida Heinrich, Kraupar Karl, Habler Franz, Pressl Karl, Pankratz Alois, Fischer Wolfgang, Bogner Otto
1916 - 1917
Bloch Ernst, Hackl Wenzl, Hoschek Josef, Pflanzer Josef, Reiser Ignaz, Seidl Lorenz, Wallisch Karl, Gobi Georg, Vormann Johann, Jilowetz Anton, Rank Engelbert, Schlosser Josef, Baierl Konrad, Baierl Johann, Brantl Josef, Fremuth Karl, Kollross Peter, Preisenger Josef, Wallisch Alexander, Teuschl Adolf, Metzner Anton, Kress Anton, Seidl Franz, Krejsa Wenzl, Bruchner Karl, Stuiber Josef
1918 – 1929
Bertl Konrad, Blau Karl, Schneeberger Georg, Zitterbart Johann, Stuiber Karl, Obermaier Heinrich, Wolf Albert, Adler Leopold, Hasenkopf Ferd., Pankratz Georg, Grassl Michl, Příhoda Josef, Weidenstelner Fr., Grassl Adam, Rank Karl, Grassl Josef, Grassl Johann, Gobes Rudolf, Kress Alois, Rank Michl, Seidl Johann, Maschl Paul, Fechter Josef, Metzner Alois, Bitterer Karl, Rank Franz
Výstavba pomníku 1929 Rekonstrukce pomníku 2007
Poznámka:

Součástí pomníku je, jak nápis napovídá, kašna nad ním. Původně na jejím místě stávala dřevěná kašna, která byla v roce 1872 zbořena a na jejím místě byla postavena nová, žulová. V souvislosti s budováním vodovodu byla kašna těsně před první světovou válkou odstraněna a znovu obnovena byla v roce 1929, kdy se její součástí stal i pomník padlým. Kašna byla zrekonstruovaná v roce 2007 a jejímu znovuzprovoznění byl přítomen také plzeňský biskup František Radkovský.
zdroj http://www.sumava.cz/objekt_az/1999-pomnik-padlych-wwi-nyrsko/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3205-33320
Souřadnice: N49°17'18.66'' E13°08'25.93''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Karl W. Schubsky, Ing. Petr Holý, Ing. František Jedlička

Hrob Vater Georg

Autor: Ivo Šťastný, 22.08.2007
Umístění: Nýrsko, Klostermannova, starý hřbitov, u kostela
Nápis:
Ruhestätte der Familie
Rank
aus Glashütten
Vater Georg
*20.7.1892 +11.7.1935
Poznámka:

foto vojáka v uniformě
Glashütten = Skelné Hutě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°17'16.22'' E13°08'27.09''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Karl W. Schubsky, Milan Lašťovka

Hrob Georg Rank

Autor: Karl W. Schubsky, 15.10.2014
Umístění: Nýrsko, Klostermannova 1, hrob na místním hřbitově u kostela Sv. Tomáše
Nápis:
Ruhestätte der Familie
Rank
aus Glashütten
Vater Georg
*20.7.1892 +11.7.1935
Poznámka:

foto vojáka v uniformě
Glashütten = Skelné Hutě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°17'13.70'' E13°8'29.80'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf/hrob Franz Urban

Autor: Mgr. Michal Kmínek, 03.05.2020
Umístění: Nýrsko, Klostermannova, hřbitov u kostela Svatého Tomáše
Nápis:
Ulrich Urban

Dessen Sohn
Franz Urban
Lehrer aus Holletitz geßt. 8/4. 1918 im
23. Lebensjahre als Held fürs Vaterland.
Poznámka:

Překlad:
Jeho syn
Franz Urban
Učitel z Holetic zemřel 8/4 1918 v
23 letech života jako hrdina pro vlast.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Michal Kmínek
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 22.08.2007
Umístění: Nýrsko, Milenecká, židovský hřbitov
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Na nádraží do Nýrska dorazil 25.4.1945 transport vězňů z blíže neurčeného KT. Protože již nemohl pokračovat do americkou armádou obsazené Železné Rudy, rozhodl se jeho velitel SS Stiebitz, že vězně zlikviduje. Po několik dní zabraňoval obyvatelstvu, aby vězňům podávalo potraviny a tito hromadně umírali. Na počátku května 1945 zde nechal velitel transportu SS Stiebitz pohřbít 82 mrtvých a posledních 26 vězňů zde nechal zavraždit. Pohřebiště 108 obětí pochodu smrti zde bylo po válce pietně upraveno. Dnes zaniká …
Ne nepodstatnou zprávou je i to, že ve městě vznikl iniciativou domácího německého obyvatelstva výbor pro potravinovou pomoc vězňům, v jehož čele stál okresní soudce Schmiedt. Jeho i další aktivisty nechal výše zmíněný esesák zavraždit v kamenolomu v Hamrech …
(Zdroj : Jan Jirák – Osvobození Klatovska 1945, Klatovy – OM 1995)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°17'06.01'' E13°09'05.47''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Julius Tanzer

Autor: Ivo Šťastný, 22.08.2007
Umístění: Nýrsko, Milenecká, židovský hřbitov
Nápis:
MUDR. JULIUS TANZER

ZEMŘ. 1942 TREBLINKA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°17'05.72'' E13°09'04.44''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf rodina Kohner

Autor: Roman Pelíšek, 08.02.2019
Umístění: Nýrsko, Milenecká, židovský hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM
JUDR. JAN KOHNER
MARIANA KOHNEROVÁ
OTA KOHNER
ZEMŘELI JAKO OBĚTI PERSEKUCE
V ČERVNU 1942.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°17'5.66'' E13°9'4.61'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka