Konice

Pomník Obětem válek

Autor: Vojtěch Stráník, 29.06.2012
Umístění: Konice, poblíž kostela, naproti knihovně
Nápis:
VĚČNÁ SLÁVA SOVĚTSKÝM
OSVOBODITELŮM

OBČANÉ KONIC 1945 - 1985
Poznámka:

Pomník byl postaven v roce 1922 původně jako pomník obětem první světové války. Na přední stranu mramorové desky byly přidělány emailové podobizny jednadvaceti konických vojáků i s daty narození a úmrtím. Na obelisku, jehož vrchol zakončovala dělová koule, bylo napsáno: „Den gefallenen Helden - Padlým hrdinům 1914-1918“. Pomník vyhotovil Franz Kotschwarz ze Znojma za 8.000,-Kč, které byly uhrazeny z celkové částky 11.000,- Kč, jež darovali koničtí občané. Za zbylé peníze bylo zkrášleno okolní prostranství.
Po vysídlení německého obyvatelstva z obce roku 1945 zůstal pomník bez povšimnutí a chátral. Postupně na něm místní vandalové zničili různé prvky. V roce 1985 byl pomník přestavěn a podruhé slavnostně odhalen ke 40. výročí konce druhé světové války už jako památník Rudé armády.

Původní nápis

„Den gefallenen Helden - Padlým hrdinům 1914-1918“.

č.p.115 - Hubert Bach
č.p.9- Franz Koller
č.p.115- Konrad Bach
č.p.40- Karl Mahr
č.p.74- Johann Mahr
č.p.29- Bayer Anton
č.p.17- Josef Schmidl
č.p.44- Josef Nowak
č.p.76- Ernest Bayer
č.p.56- Johann Schmid
č.p.92-Johan Polischansky
č.p.23- Edmund Bruckner
č.p.39- Heinrich Till
č.p.21- Johann Flor
č.p.34- Johann Fürholz
č.p.6- Josef Hӧrandl
č.p.48- Eduard Koller
č.p.59- Franz Wittrich
č.p.59- Adolf Wittrich
č.p.93- Engelbert Klettenhofer
č.p.93-Johann Klettenhofer


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6220-55120
Pomník přidal: Vojtěch Stráník
Doplnění informací: Pavel Boďa
Příprava dat: Martin Brynych