Dobřív

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: MUDr. Daniela Pulgretová, 22.07.2007
Umístění: Dobřív, náves
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝM A OSVOBODITELŮM
DĚKUJE VDĚČNÁ OBEC.
1924.

ANDĚL VÁCL. LEG., DEZORT KAREL, EBELENBR JAN, KLIKA JAN, HEGNER VOJTĚCH LEG., JÁGR EMIL LEG., JÁGR VÁCL., KOVAŘÍK JOS., KOVAŘÍK VÁCL, KRESL BOHUMIL, KLÍR VÁCLAV, LINHART JOS., MATOUŠEK JAR., MUDRA FRANT., NETRVAL KAREL, PALEK JOS., PALEK VÁCL., PUML BOH., PUML ŠTĚPÁN LEG., PŘIBYL BOH., REINDL FRANT., SEDLÁK BOH., SEDLÁK VÁCL., STRAKA VÁCL., STRNAD FRANT., SVOBODA FRANT., ŠILHÁNEK JOS., ŠNAJDR RUD., ŠTĚTINA JAN, TYTL VÁCL., UNGR JAN, VALDMAN BOH., VONDRÁSEK FRANT., VONDRÁSEK JOS., VONDRÁSEK JAN, VALDMAN JOS., ZOUL VÁCL.

Budiž věrný až do smrti
a dám Ti korunu života

Blecha Alois, Blecha Hugo, Brochard Dalibor, Čermák Karel, Čermák Václav, Černá Marie, Kalivoda Alois, Kalivoda Jan, Lederer Adolf, Ledererová Hedvika, Machutka Josef, Mencl Miloslav, Protiva František, Sedláček Jiří, Šiška František, Vacík Vavřinec, Varvařovský Josef, Vondrášek Josef

Oběti okupace 1939-1945
Poznámka:

Anděl Václav, narozen 7.8.1894, Dobřív. V Rakousko-Uherské armádě sloužil jako vojín u 7. zemského pěšího pluku. Zajat 17.7.1915, Lublín. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Taraše, zařazen 13.5.1917 jako vojín k 1. záložnímu pluku. Zemřel 28.9.1917 jako vojín 9. záložního pluku v nemocnici v Žitomiru.
Hegner Vojtěch, narozen 17.7.1896, Dobřív. V Rakousko-Uherské armádě sloužil jako vojín u 35. pěšího pluku. Zajat 30.8.1915, Tarnopol. DO ČS legií v Rusku se přihlásil ve Voroněži, zařazen 25.1.1917 jako vojín k děl. parku 1. střelecké divize. Padl 8.9.1918 jako vojín 4. střeleckého pluku, Lenivka, Nikoilajevsk. Pohřben ve Chvalynsku.
Jágr Emil, alias Emauzelov Kuzma, narozen 21.1.1893, Kamenný Újezd. V Rakousko-Uherské armádě sloužil u 88. pěšího pluku. Zajat 7.2.1915. Do ČS legií v Rusku zařazen 1.8.1916 jako vojín 1. záložního pluku. Zemřel jako desátník 2. střeleckého pluku.
(zdroj databáze VÚA Praha)

Památník obětem 1. světové války byl odhalen 28. 10. 1924.
(zdroj: CIRONIS, Petros. Na demarkační čáře: setkání spojeneckých vojsk v květnu 1945 na Rokycansku. Praha: Futura, 2005. ISBN 80-86844-07-2.)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-05752
Souřadnice: N49°42'54.55'' E13°41'5.01''
Pomník přidal: MUDr. Daniela Pulgretová
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Marek Lanzendorf
Příprava dat: Ing. Radek Říha

Pomník Alois Kalivoda

Autor: Jan Kincl, 17.04.2009
Umístění: Dobřív, vedle penzionu a restaurace, u č.p. 188, cesta k obecnímu úřadu
Nápis:
SVĚTLÉ PAMÁTCE ALOISE KALIVODY ZASTŘELENÉHO NACISTY
6.5.1945 VE VĚKU 31 LET
Poznámka:

zastřelen 6. května 1945 oddílem esesáků
autor plastiky: Koukolíček 1957


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-05753
Souřadnice: N49°42'56.24'' E13°41'10.04''
Pomník přidal: Jan Kincl

Pomník Karel Klír

Autor: Marek Lanzendorf, 08.01.2020
Umístění: Dobřív, Melmatěj, autobusová zastávka
Nápis:
NA PRAHU OSVOBOZENÍ
NAŠÍ VLASTI V DOBĚ
REVOLUCE DNE 6.5.1945
BYL ZDE
ZASTŘELEN SSMANY
KAREL KLÍR
*20.6.1911
OBCHODNÍK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-28626
Souřadnice: N49°42'56.38'' E13°41'12.52'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Václav Michal

Autor: Marek Lanzendorf, 08.01.2020
Umístění: Dobřív, Melmatěj, autobusová zastávka
Nápis:
NA PRAHU OSVOBOZENÍ
NAŠÍ VLASTI V DOBĚ
REVOLUCE DNE 6.5.1945
BYL ZDE
ZASTŘELEN SSMANY
VÁCLAV MICHAL
*16.5.1908
SLÉVAČ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-28627
Souřadnice: N49°42'56.38'' E13°41'12.52'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Vavřinec Vacík

Autor: Marek Lanzendorf, 08.01.2020
Umístění: Dobřív, Melmatěj, autobusová zastávka
Nápis:
NA PRAHU OSVOBOZENÍ
NAŠÍ VLASTI V DOBĚ
REVOLUCE DNE 6.5.1945
BYL ZDE
ZASTŘELEN SSMANY
VAVŘINEC VACÍK
*25.8.1896
LESNÍ DĚLNÍK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-5754
Souřadnice: N49°42'56.38'' E13°41'12.52'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Miloslav Mencl

Autor: Marek Lanzendorf, 08.01.2020
Umístění: Dobřív, Melmatěj, autobusová zastávka
Nápis:
NA PRAHU OSVOBO-
ZENÍ NAŠÍ VLASTI
DNE 6.V.1945 BYL
ZDE ZASTŘELEN
SS-MANY
MILOSLAV MENCL
NAR. 6.4.1923

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-21953
Souřadnice: N49°42'56.38'' E13°41'12.52'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 08.01.2020
Umístění: Dobřív, v chodbě obecního úřadu
Nápis:
OBĚTI OKUPACE
1939-1945
Blecha Alois
Blecha Hugo
Brochard Dalibor
Čermák Karel
Čermák Václav
Černá Marie
Kalivoda Alois
Kalivoda Jan
Lederer Adolf
Ledererová Hedvika
Machutka Josef
Mencl Miloslav
Protiva František
Sedláček Jiří
Šiška František
Vacík Vavřinec
Varvařovský Josef
Vondrášek Josef

(na další desce)
VĚRNI ZŮSTANEME

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-28628
Souřadnice: N49°42'57.57'' E13°41'12.13''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Hrob Beranovi

Autor: Marek Lanzendorf, 08.01.2020
Umístění: Dobřív, hřbitov, za obcí směr Pavlovsko
Nápis:
BERAN FRANTIŠEK plukovník
první velitel čs. 30 pěš. pluku Al. Jiráska
*22.II.1870 +18.I.1922

BERAN JIŘÍ škpt. děl. v. v.
*2.X.1901 +29.VII.1966

BERAN ZDENĚK pplk.
*27.IX.1904 +4.VII.1986
Poznámka:

František Beran narozen v Dobřívi, velitel čsl. vojenské jednotky na východním Slovensku, později první velitel 30. pěšího pluku Aloise Jiráska ve Vysokém Mýtě a velitel brigády v Čáslavi. Zemřel v Čáslavi.
(zdroj: https://pamatkovykatalog.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-21955
Souřadnice: N49°42'56.38'' E13°41'12.52'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Václav Čermák

Autor: Marek Lanzendorf, 08.01.2020
Umístění: Dobřív, hřbitov, za obcí směr Pavlovsko
Nápis:
VÁCLAV
ČERMÁK
*28.12.1903 +12.5.1945

Zemřeli tragickou smrtí.
Vzpomínáme

Souřadnice: N49°42'56.38'' E13°41'12.52'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Vavřinec Vacík

Autor: Marek Lanzendorf, 08.01.2020
Umístění: Dobřív, hřbitov, za obcí směr Pavlovsko
Nápis:
RODINA VACÍKOVA
VAVŘINEC
*25.8.1896 +6.5.1945

Souřadnice: N49°42'56.38'' E13°41'12.52'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf