Benešov

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc, 21.10.2008
Umístění: Benešov, Husova, prostranství před budovou gymnázia
Nápis:
1914 - 1919

PRAVDA VÍTĚZÍ

TÁŽ ZEMĚ PO NÍŽ VYKROČILI VPŘED,
TÁŽ ZEMĚ, KTEROU ZKROPILI SVOU KRVÍ
NÁM, VÁM I BUDOUCÍM MÁ VYPRÁVĚT,
ŽE NIKDY NECOUVLI A VŽDYCKY BYLI PRVNÍ.

BUDOUCÍM GENERACÍM POSTAVILA
ČSL. OBEC LEGIONÁŘSKÁ V BENEŠOVĚ.

POSTAVENO PÉČÍ STODRUHÁKŮ
1936

A NAŠI MRTVÍ ŽIJÍ V NÁS,
MLUVÍME ŘEČÍ JEJICH,
TOU ŘEČÍ, JEJÍŽ SLADKÝ HLAS
ŽIVIL NÁS V BEZNADĚJÍCH.

VDĚČNÉ OBČANSTVO OBĚTEM NACISMU
1938 - 1945

Padlí a zemřelí vojínové
ve světové válce
1914-1918

Z FARNOSTI BENEŠOVSKÉ
z Benešova
Andršt Emanuel, Balík Jindřich, Bubník Ferdinand, Dudek Václav, Drahota Jindřich, Fišer Rudolf, Fišer Oskar, Frischman Josef, Friedman Karel, Friedman Gustav, Fialka František, Hrabánek Jindřich, Hladík Josef
Houra Antonín, Jeřábek Jan, Kába Josef, Kosík Jaroslav, Král Ladislav, Král Otto, Maršík František, Malina Jindřich, Přerovský Rudolf, Rödr Jaroslav, Růžička Josef, Šabat Ferdinand, Sysel Karel, Slavík Václav, Špinar František
Toula Antonín, Vacek Josef, Vytejček Ferdinand, Fulín František — Myslič, Fulín Pavel — Myslič, Hendrych Josef — Hliňanka, Chlistovský Josef — Myslič, Neufus Josef — Radikovice, Tarantík Josef — Chvojen, Fialka Antonín, Brousil Bohumil, Machula Karel, Sýkora František, Sysel Jan, Vytejček Eduard
z Benešova
Čedík Štěpán, Diviš Jan, Dojáček František, Drahota František — otec, Drahota František — syn, Dřízhal Josef, Dvořák Emanuel, Fára Josef, Fialka Eduard, Filip František, Flieger Jan, Flieger Matěj, Fulín Jaroslav, Fulín František
Fulín Václav, Haas Josef, Hanzák Josef, Hašek Antonín, Havlíček Josef, Hovorka Karel, Hruška Josef, Hruška Alois, Hruška Václav, Hrdý Josef, Hrstka Josef, Hronek Jan, Chobotský Jan, Janota Ladislav, Kašpar Antonín, Khek Jaroslav
Kleňka Antonín, Kolanda Alois, Konrád František, Konrád Josef, Kopecký Antonín, Kosík František, Kosík Jindřich, Krejcárek Josef, Kučera Josef, Klokočník Jan, Mácha Jan, Malina František, Mareš Josef, Mrázek Karel, Mrázek Stanislav, Nedbal František
Nedbal Josef, Neufus Josef, Novák František, Novák Josef, Pazdera František, Ponc Antonín, Perl Václav, Prchal František, Pinkas Antonín, Procházka František, Procházka Josef, Prokšík Josef, Platil Antonín, Říha Jan, Šach Karel, Škoula Jan
Šíp Jan, Šiška František, Sochor Josef, Sysel Antonín, Trenkvič Vilém, Váňa Václav, Vaništa Josef, Veselý Václav, Vranovský Jan, Vonšovský Vojtěch, Zvára Jan, Zvíhal Karel, Zíka Václav
z Bedrče
Pazdera Antonín, Pazdera Josef, Škvor František, Škvor Jindřich, Vosický Josef, Zvára Antonín
z Budkova
Barek Josef
z Dlouhých Polí
Burda Jan, Dvořák Josef, Kučera Josef, Novotný Antonín
z Hůrky
Bohata Jan
z Chlistova
Strnad Jaroslav, Zoula Josef
z Jarkovic
Šešina Václav
z Jírovic
Brabec Antonín, Brabec František, Sadílek Josef, Skrčený Josef, Vaněček Antonín
z Konopiště
Waldhauser Jan
z Mysliče
Hašek Jan, Pazdera František
z Dolního Podhájí
Zoubek František
z Horního Podhájí
Janoušek František, Kladivo Karel, Tomek Václav
z Poměnic
Bartůněk Karel, Párys Jan, Švimberský František
z Radikovic
Hlaváček Josef, Krejcárek Josef
ze Skalice
Matoušek Jan, Matoušek Karel
z Tismi
Brejla Jan, Brejla František, Fulín Václav, Jindra Jan, Kohoutek Jan, Mašek Václav, Starosta Karel, Stibůrek Jan, Škvor František
ze Žabovřesk
Macháček Jan, Pála Antonín, Pála Josef, Stehlík Václav, Škramlík Antonín
Poznámka:

Památník obětem 1. světové války zhotoven od sochaře Břetislavem Bendou z roku 1936. U pomníku jsou umístěny po stranách 2 kamenné bloky. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
Stav změněn, doplněn seznam obětí války, chybí obě postraní plastiky (říjen 2014).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2101-37035
Souřadnice: N49°47'00.02'' E14°41'22.07''
Pomník přidal: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní desky Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 21.10.2014
Umístění: Benešov, Husova 470, mezipatro schodiště gymnázia
Nápis:
1939 – 1945
NEZAPOMENEME

JOSEF FARKA *2.8.1886 V KOJČICÍCH NA PEL-
HŘIMOVSKU +1.7.1942 V TÁBOŘE. PŮSOBIL JA-
KO PROFESOR ČEŠTINY A NĚMČINY V JINDŘ.
HRADCI, CHRUDIMI A PO 28 LET NA NAŠEM ÚSTA-
VĚ. OD 6.1.1941 VEDL ÚSTAV JAKO ŘEDITEL. JEHO LÁSKOU BYLA LI-
TERATURA, JEJÍŽ KRÁSY NADŠENĚ OBJEVOVAL ŠIROKÝM KRUHŮM
VEŘEJNOSTI. BYL MUŽEM BOHATÉHO SRDCE, HLUBOKÉHO SOCIÁL-
NÍHO CÍTĚNÍ, OBLÍBENÝ V CELÉM KRAJI. DNE 25. ČERVNA 1942 BYL
ZATČEN A 1. ČERVENCE TÉHOŽ ROKU V TÁBOŘE POPRAVEN.

MIROSLAV ALTMAN *16.6.1925 V KRHANICÍCH
+2.6.1945 V KLADNĚ. ÚČASTNIL SE V REVOLUČNÍCH
DNECH ODBOJE V ZÁKOLANECH U KRALUP. PŘI PŘES-
TŘELCE S NĚMCI BYL TĚŽCE RANĚN A PO DVOU MĚSÍ-
CÍCH ZRANĚNÍ PODLEHL.

ZDENĚK MIKEŠTÍK *31.8.1924 V BOHUSLAVICÍCH
+6.5.1945 V DAŘBOŽI-BABICÍCH. ZE ZPRÁV ROZHLA-
SU ČERPAL NEOCHVĚJNOU VÍRU VE VÍTĚZSTVÍ SVOBO-
DY. VE DNECH POVSTÁNÍ PRAŽSKÉHO LIDU BYL NĚMCI
ODVLEČEN A UTÝRÁN K SMRTI. NEDOČKAL SE JIŽ USKUTEČNĚNÍ SVÉHO
ŽIVOTNÍHO PLÁNU – STUDIA LÉKAŘSTVÍ.

ZDENĚK ZÍKA *27.3.1922 V BENEŠOVĚ +17.2.1943
V OSVĚTIMI. V ČERVNU 1942 BYL ODVLEČEN GESTAPEM
ZE ŠKOLNÍ LAVICE JAKO ČLEN PODZEMNÍHO HNUTÍ ZA
SVOBODU ČESKOSLOVENSKA. PO SEDMI MĚSÍCÍCH UTR-
PENÍ NA PANKRÁCI, V DRÁŽĎANECH A OSVĚTIMI POLOŽIL SVŮJ ŽIVOT
ZA VLAST. ZOSOBŇOVAL IDEÁL STUDENTA, KTERÝ VROZENÉ NADÁNÍ
UMĚLECKÉ SPOJOVAL V HARMONICKÝ CELEK S PÍLÍ A VYTRVALOSTÍ.

ZEMŘELI, ALE JEJICH NEZLOMNÁ VÍ-
RA V ČESKOU SVOBODU SE VTĚLILA
V NÁŠ ŽIVOT

RUDOLF VONDRÁŠEK *22.9.1920 +9.3.1945 V MALÉ PEVNOSTI V TEREZÍNĚ.
MATUROVAL NA TOMTO GYMNÁZIU 23.6.1939. BYL TOTÁLNĚ NASAZEN DO VÍDNĚ,
ODKUD UTEKL. ZATČEN GESTAPEM V PRAZE. PŘEVEZEN DO TEREZÍNA, OPĚT UTEKL,
ZA DVA DNY CHYCEN A MUČEN. DNE 9.3.1945 BYL UKAMENOVÁN.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Rudolf Blán

Autor: Ing. František Jedlička, 21.10.2014
Umístění: Benešov, Husova 470, mezipatro schodiště gymnázia
Nápis:
RUDOLF BLÁN
15.8.1884 - 29.7.1940
RABÍN A UČITEL NÁBOŽENSTVÍ NA ZDEJŠÍM GYMNÁZIU.
ZA 2. SVÉTOVÉ VÁLKY UMUČEN V KONCENTRAČNÍM
TÁBOŘE BUCHENWALD.
OSM STUDENTŮ MATURITNÍHO ROČNÍKU GYMNÁZIA
ZAHYNULO ZA NACISTICKÉ OKUPACE V LETECH 1939 – 1945
PRO SVŮJ ŽIDOVSKÝ PŮVOD.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Jiří Frank

Autor: Ing. František Jedlička, 21.10.2014
Umístění: Benešov, Husova 470, mezipatro schodiště gymnázia
Nápis:
NA PAMĚŤ
KAPITÁNA ČS. ARMÁDY V SSSR
JIŘÍHO FRANKA
NOSITELE ŘÁDU RUDÉ HVĚZDY

NAR. 12.7.1913 V POSTUPICÍCH
ABSOLVENTA BENEŠOVSKÉHO
GYMNÁZIA, KTERÝ PADL
V BITVĚ U SOKOLOVA
DNE 8.3.1943
Poznámka:

Frank Jiří, kapitán in memoriam, nar. 12.7.1913, Postupice, okres Benešov, kmenové číslo 53/D, příslušník 1. pěší prapor. Padl 8.3.1943 jako podporučík v bitvě u Sokolova.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/soldier/1910513 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2101-27172
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Bedřich Šteiger

Autor: Ing. František Jedlička, 21.10.2014
Umístění: Benešov, Husova 470, mezipatro schodiště gymnázia
Nápis:
IN MEMORIAM
pplk. četnictva BEDŘICH ŠTEIGER
*4.6.1897 +8.8.1949
ABSOLVENT ZDEJŠÍHO GYMNÁZIA, ITALSKÝ LEGIONÁŘ –
JEDEN Z HLAVNÍCH ORGANIZÁTORŮ PŘÍPRAV VOJENSKÉHO
PROTISTÁTNÍHO PŘEVRATU NA JAŘE 1949. PO PROZRAZENÍ
TOHOTO POKUSU ZATČEN A VYŠETŘOVÁN StB. SE ZRANĚNÍM
PŘEVEZEN DO CHEBSKÉ NEMOCNICE, KDE POD PSYCHICKÝM
TLAKEM DOBROVOLNĚ UKONČIL SVŮJ ŽIVOT.

DALŠÍCH NĚKOLIK DESÍTEK STUDENTŮ GYMNÁZIA ROVNĚŽ
BOJOVALO ZA VLAST V ČESK05LOVENSKÝCH LEGIÍCH.
ČsOL V BENEŠOVĚ – 28.10.2005
Poznámka:

Šteiger Bedřich, nar. 4.6.1897, Tvoršovice okr. Benešov. V RU armádě sloužil u pěchoty jako svobodník. Zajat 14.9.1916, Nová Ves. Do čs legií v itálii zařazen 26.4.1918 jako svobodník k 39. pěšímu pluku. Službu v legiích skončil v r. 1919 jako podporučík a odešel k četnictvu.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/soldier/3061777 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2101-27163
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Jan Hus

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 07.07.2018
Umístění: Benešov, Husovo náměstí, parčík na náměstí
Nápis:
MISTR JAN HUS

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 14.08.2006
Umístění: Benešov, K Pazderně, hřbitov
Nápis:
POKOJ VÁM

1914 - 1914

POSTŮJ POUTNÍČE
NAD HROBEM TĚCH,
Z NICHŽ VZEŠEL NÁM
NOVÝ ŽIVOT
Poznámka:

Pomník k 1. světové válce připomínající padlé ze 102. polního pluku, kde bylo mnoho benešovských a jiných vojáků, zemřelých ve vojenském lazaretu Benešov.
František Amplatz 1898 7.6.1918
JosefAntholzer 1882 27.4.1916
Antonín Bára 1897 27.7.1919
Michael Barnas 1883 2.1.1917
Josef Baumann 1890 6.1.1917
Josef Bechyně 1897 26.5.1920
Karel Beneš 1898 16.4.1921
František Berka 1892 18.9.1917
Karel Berka 1889 13.11.1920
Jaroslav Bernard 24.8.1884 25.1.1918
Václav Bezkočka 1890 23.3.1919
František Blabol 9.12.1891 24.9.1914
Šimon Borstz 1893 16.10.1918
František Bouda 1895 22.4.1920
Stanislav Boženský 1895 2.10.1918
Karel Brejl 2.2.1879 23.5.1918
Josef Brumer 1895 8.6.1915
František Bukovský 1873 8.3.1920
Vasilij Buzdugan 1890 12.1.1915
Lazsko Buzi 1895 17.11.1914
Jan Cabálek 1873 10.11.1916
Hynek Chalupný 1893 22.1.1915
Hustin Chystmethulov 1886 23.1.1917
Václav Cigler 26.8.1896 11.11.1918
Josef Czizmadia 1886 14.10.1914
František Daněk 1879 3.12.1918
Michael Demian 1868 28.5.1918
František Doležal 1897 15.2.1920
Jan Doubrava 1897 6.6.1919
František Drtina 1889 21.4.1919
František Dvořák 1889 14.10.1920
Jaroslav Dvořák 1898 6.6.1920
Jan Dzikonvicz 1886 11.12.1914
Josef Egger 1888 12.8.1915
Lepold Falkner 1897 17.10.1918
Josef Fellinger 1896 2.4.1916
František Ferstner 1889 3.12.1916
František Filip 1.3.1886 25.11.1918
Jan Flieger 6.6.1896 19.10.1918
Ludvík Gal 1892 7.12.1914
František Hájek 1884 31.3.1915
Matěj Hájek 1896 23.8.1920
Jan Havelka 26.4.1894 20.4.1918
Josef Hejný 1891 9.12.1918
Josef Hell 1898 4.11.1918
Štěpán Hetzenauer 1892 18.11.1916
Karel Hlaváček 1893 28.7.1920
Josef Houdek 1896 12.2.1920
Václav Hrubec 1886 16.3.1916
Jaroslav Hubička 28.4.1886 9.10.1918
František Hunat 1870 21.2.1916
Jan Hůrka 1896 5.1.1921
František Hutter 1878 5.9.1916
František Ilyes 1894 4.12.1914
Karel Javůrek 1894 14.5.1915
Karel Jelínek 1899 12.2.1920
Josef Ježil 1894 11.8.1915
Václav Jordán 1888 5.11.1916
Josef Kabát 1893 28.5.1919
Emil Kadeřábek 1894 1.2.1915
František Kadlec 1881 22.2.1919
Antonín Kakos 30.12.1890 18.11.1918
Karel Kalina 26.1.1892 18.10.1914
Josef Karel 19 2.3.1921
Ivan Karotkor 1896 14.11.1917
Josef Karuntsch 1877 11.10.1917
Albert Klemenz 1870 14.12.1916
František Kofroň 1891 28.12.1915
Vilém Kolfischhutter 1894 4.9.1918
Josef Koll 1878 2.9.1915
Alois Koltounek 1888 16.12.1919
Jakub Kompatscher 1884 13.8.1918
František Koubek 1872 12.3.1916
Štěpán Koucký 1875 25.1.1919
Vincenc Kožíšek 1883 22.3.1915
František Kraus 1895 29.5.1915
Jiří Kritzinger 1875 16.4.1916
Josef Kučera 5.2.1879 3.7.1918
Vojtěch Kulich 1879 12.9.1919
Pavel Kulman 1890 23.10.1914
František Kuneš 1891 4.9.1917
Václav Kupša 10.2.1896 9.10.1918
Karel Kut 1895 27.5.1919
Josef Lacina 1892 6.9.1914
Jan Larmer 10.1.1891 6.2.1918
Jan Lesák 1893 24.8.1919
František Lukatsch 1890 24.12.1914
Antonín Macháček 1873 8.10.1917
František Machek 22.2.1869 27.11.1918
Josef Matěja 1890 31.3.1916
Dimitrij Mesnik 1895 27.10.1918
Josef Micka 5.8.1898 12.10.1918
Jan Míka 24.4.1874 2.10.1918
Robert Mikuláš 1885 25.6.1917
Martin Milfeit 1892 22.6.1917
Antonín Mlčovský 1883 17.5.1915
Martin Muller 3.12.1914
Karel Němec 1886 18.8.1918
Josef Němeček 1895 1918
Antonín Neruda 13.3.1893 1.11.1918
Karel Neuhold 1897 7.6.1916
Karel Neumann 1877 31.5.1920
Bohumil Novák 1896 8.10.1920
Josef Novák 1891 6.11.1920
Josef Novák 1891 7.12.1919
František Novotný 1885 12.3.1917
Matyáš Novotný 1892 19.9.1917
Josef Oberdorfer 1896 10.4.1917
Štěpán Orjel 1889 21.10.1918
Martin Ortler 1894 13.11.1917
Karel Pajer 1879 20.9.1919
Šimon Pap 1885 30.4.1918
Vincenc Páv 1879 6.4.1915
Antonín Pazdera 1880 31.7.1914
František Pecháč 1870 25.6.1919
Štěpán Pechač 1883 1.5.1915
František Pěkný 1885 8.1.1919
František Pešata 1879 5.6.1917
Jindřich Pešek 1893 12.5.1915
František Peterka 30.12.1886 17.6.1918
Alois Pilgersdorfer 1896 12.12.1919
Josef Pingera 1881 21.1.1917
Viktor Planotscher 1896 6.1.1916
František Plešinger 1978 14.11.1919
Alois Podlešák 1888 24.5.1916
František Poustka 8.10.1881 20.11.1918
Josef Praxmarer 29.7.1890 5.10.1918
Antonín Procházka 4.6.1889 4.2.1918
Josef Průcha 1882 14.8.1919
Štěpán Průša 16.12.1895 5.12.1918
František Pudil 1896 11.4.1920
Alois Rabatscher 1899 16.10.1918
Jan Raboezký 1881 12.10.1919
Jakub Rafinatscher 1872 3.3.1917
František Randa 1895 1.5.1915
Karel Rosmayer 1878 24.9.1917
Václav Rožkol 1882 1.9.1919
Bohumil Šanda 1889 12.6.1820
Josef Šantrůček 1885 18.3.1919
František Schon 1883 19.6.1917
František Schon 1884 23.4.1917
Antonín Schoninger 1890 18.8.1918
Karel Sedlák 1887 2.4.1915
Antonín Šíma 23.6.1883 2.5.1918
Karel Šípek 1884 13.7.1916
František Sirotek 1887 29.7.1920
Jan Slabihoudek 1893 4.7.1920
Štěpán Sloszyk 1882 13.10.1918
Jan Smrž 1895 11.5.1915
Emanuel Sobotka 24.11.1883 3.12.1918
František Sochůrek 1896 4.10.1920
Mikoláš Sokolev 1893 13.5.1919
Jan Špitaler 1898 6.6.1917
František Sportka 1872 20.10.1918
Ivan Stadnick 1893 25.9.1918
Vasil Stanci 1886 16.12.1914
Martin Staněk 1882 20.5.1920
Josef Stočes 1894 12.1.1920
Josef Straka 1897 5.12.1920
Václav Studenovský 1879 4.6.1919
Antonín Suchan 1889 31.8.1915
Václav Suchán 15.10.1875 15.4.1918
Čeněk Suchý 1899 30.5.1920
Josef Šulc 1894 8.3.1921
Antonín Svatek 19 30.10.1918
Rudolf Svatoš 1881 19.9.1919
František Synek 1890 8.10.1919
Andreas Szekel 1892 11.1.1915
Romulus Szokolan 1893 13.1.1915
Antonín Toman 1870 14.4.1919
Karel Trummer 1876 3.8.1915
Antoní Ulpner 1882 30.3.1917
Alois Unterholzer 1870 24.11.1916
Jiří Vacatzský 1880 2.12.1914
Eduard Vacek 1895 8.6.1919
Vojtěch Vačkář 1883 5.4.1919
Pavel Valko 1883 29.10.1918
Karel Váňa 1899 2.12.1919
Josef Vejchar 1881 5.3.1921
Antonín Vilímek 1879 2.8.1916
Josef Vincer 1889 20.12.1914
Antonín Vlach 1895 13.4.1920
Jan Vodolán 1885 22.3.1915
Václav Vojtíšek 1897 2.4.1920
Jindřich Vrba 1870 22.9.1917
Jan Werner 4.8.1897 8.10.1918
František Wirt 1882 21.9.1920
Jan Zangerl 19 27.10.1918
Antonín Zápotocký 1881 18.7.1919
Václav Žemlička 1893 12.4.1919
Jan Zendon 1879 31.7.1915
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2101-1686
Souřadnice: N49°47'1.96'' E14°41'44.79''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob František Malkovský

Autor: Ivo Šťastný, 14.08.2006
Umístění: Benešov, K Pazderně, na levé straně u vchodu do Nového hřbitova při pohledu dolů k Mauzoleu
Nápis:
ŠKPT. POLNÍ PILOT LETEC
ING. FRANT. MALKOVSKÝ
1897 - 1930
Poznámka:

Podrobnosti o "králi vzduchu" viz http://benesov-info.cz/kralvzduchu/index.php.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2101-27173
Souřadnice: N49°47'03.28'' E14°41'44.63''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob František Matějovský

Autor: Marek Lanzendorf, 08.12.2015
Umístění: Benešov, K Pazderně, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK MATĚJOVSKÝ
ŠTÁBNÍ KAPITÁN V. V.
*21.11.1887 - +17.1.1963

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'2.56'' E14°41'45.46''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Josef Pešek

Autor: Ivo Šťastný, 14.08.2006
Umístění: Benešov, K Pazderně, hřbitov
Nápis:
PILOT
JOSEF PEŠEK
1909 - 1930
Poznámka:

Dne 17. září zahynul při provádění akrobacie v malé výši četař polní pilot Josef Pešek, let. pluku 4. (zdroj Letectví č. 9/1930, str. 351)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'02.51'' E14°41'45.54''
Pomník přidal: Ivo Šťastný