Stará Boleslav

Hrob František Navara

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 09.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK NAVARA
ZEMŘEL TRAGICKY PŘI OBRANĚ VLASTI!
*16.IV.1906 +8.V.1945
Poznámka:

František Navara se narodil 16.4. 1906 v Toušeni v domku č.5 za místní školou.Ten ale dnes neexistuje.Pocházel z chudé početné rodiny a dětství prožil ve zmíněné obci.Vyučil se obuvníkem u živnostníka Války a stal se velkým příznivcem fotbalu. Za první republiky pracoval jako dělník-pískař při regulaci Labe u firmy Lanna. V roce 1929 se stal obyvatelem Staré Boleslavi a za tři roky na to se v Brandýse nad Labem oženil s Annou Panskou.
Žili ve Vestecké ulici č. 778 a během Protektorátu pracoval jako technický pracovník Luftschutzu. Dne 8.5. 1945 se přidal k osmičlenné skupině povstalců, která operovala v blízkosti vlakového nádraží ve Staré Boleslavi. K vyzbrojení těchto revolucionářů zřejmě došlo v blízkých kasárnách General Forster Kaserne, které v tentýž den německá posádka opustila.František byl ozbrojen pancéřovou pěstí, se kterou ale neuměl zacházet a při snaze zastavit německé nákladní vozidlo blížící se od Mladé Boleslavi k železničnímu přejezdu, mu neopatrností zbraň explodovala v rukách. Na místě byl usmrcen a pohřben dne 10.5. 1945 na místním hřbitově.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'1.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Enc Petr

Hrob Josef Bouček

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 09.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
JOSEF BOUČEK
ŘIDIČ ČSD
*11.3.1904
PADL V REVOLUČNÍM BOJI PRO VLAST
V KARLÍNĚ 6.5.1945.
Poznámka:

Josef Bouček se narodil 11.3. 1904 ve Velkém Chlumci v rodině chalupníka se dvěma dětmi.Do školy chodil v Osově a pak se v Praze vyučil obuvníkem.Později začal jezdit u pražské pošty a před druhou světovou válkou se nechal zaměstnat jako řidič ČSD.
S Marií Srncovou z Kostelního Hlavna se oženil v roce 1931 a brzy na to se stal otcem dvou synů Josefa a Jiřího.Rodina se přestěhovala do Staré Boleslavi, kde žili v domku na labském břehu u dnes zaniklé Semiánovi plovárny a v roce 1935 si postavili vlastní dům v ulici Okružní č. 827.
I během Protektorátu byl řidičem autobusové dopravy spojující Starou Boleslav s Prahou a jeho zálibou bylo zahradničení a chov králíků.
Osudným se mu stal šestý květen roku 1945, kdy se i přes přísný zákaz pohybu v autobusových garážích Böhmisch - Mährische Bahn vydaným německou armádou v Praze, pokusil v prostoru dnešního dolního autobusového nádraží Florenc nastoupit do autobusu a odjet pro revoluční posily.Byl však zasažen střelbou z kulometu umístěného na železniční trati.Jeho rozstřílené tělo bylo z vozidla vyproštěno až v noci a přeneseno revolucionáři do dílen garáží.Zde v prosté dřevěné rakvi sbité s prken leželo až do 9.5. 1945 a po skončení bojů bylo převezeno do Staré Boleslavi.Pohřben byl 13.5.1945.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'1.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Enc Petr

Hrob Karel a František Kohoutovi

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 09.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
KAREL KOHOUT
ÚČETNÍ.
*30.XII.1919, 24.III.1945 V ML. BOLESL.

FRANTIŠEK KOHOUT
MALÍŘ POKOJŮ.
*19.X.1914, +2.V.1945 V TEREZÍNĚ.

PADLI PRO ZACHRÁNĚNÍ SVÉHO NÁRODA A VLASTI.
OSUD NEVRÁTÍ CO VZAL - VRACÍ JEDNO JEN,
VZPOMÍNKU, STESK A ŽAL…
Poznámka:

Karel Kohout se narodil v roce 1919 ve Staré Boleslavi jako syn slévačského dělníka. Po ukončení školní docházky vystudoval Vysoké učení technické a po zavření Vysokých škol pracoval jako účetní u firmy Schubert-mlýny Brandýs nad Labem. V době obsazení republiky byl členem sociálně demokratické mládeže a zapojil se do ilegálního odboje. Místem jeho působnosti bylo okolí Mnichova Hradiště a pracoval ve skupině Střed. Skrýval se od roku 1944 a jeho osud se naplnil 23.3. 1945, kdy se stal obětí dodnes neobjasněného zatčení.Během pročesávací policejní akce pod dozorem mělnického a mladoboleslavského gestapa proti tzv.Řepínským partyzánům, byl spolu s dalšími dvěma partyzány a třinácti sovětskými zajatci chycen v lokalitě Babí rokle a odváděn stráží do Nové Vsi. Při pokusu o útěk byl údajnými gestapáky postřelen,/ dle nových poznatků příslušníky Jungvolku/do břicha a na následky zranění druhý den zemřel v mladoboleslavské nemocnici.Gestapo ihned zatklo i jeho bratra Františka Kohouta,malíře pokojů v Zelenči a dne 2.5. 1945 byl popraven.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'1.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Enc Petr

Hroby vojáků Rudé armády

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 09.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
НАШИМ ОСВОБОДИТЕЛЯМ
NAŠIM OSVOBODITELŮM

ZDE ODPOČÍVÁ 13 RUDOARMĚJCŮ.

MATVĚJČUK ŠTĚPÁN GRIGORJEVIČ
NAR. 1924, ZEMŘ. 21.7.1945

VORONOVA VALENTINA MICHAJLOVNA
NAR. 4.2.1924, ZEMŘ. 27.7.1945
MLADŠÍ LEUTENANT

KOSOVSKIN VASILIJ VASILJEVIČ
NAR. 1921 VE SVERDLOVSKU, ZEMŘ. 1.7.1945

PEREPELICA FILIP GRIGORJEVIČ
NAR. 1910, ZEMŘ. 14.7.1945

KUDRIN ALEXANDER EFIMOVIČ
Z KRÁSNOVIŠERSKA – OBLAST MOLOTOVSKAJA.

A DALŠÍCH 8 RUDOARMĚJCŮ NEZNÁMÉHO JMÉNA.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2103-36544
Souřadnice: N50°12'04.39'' E14°40'47.19''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Hrob František Renda

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 09.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK RENDA
PORUČÍK V.V.
*22.1.1891 +22.12.1949

Po těžkém utrpení
tatíčku drahý náš
při šumotu blízkých lesů
které jsi měl tolik rád
odpočívej v pokoji.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'01.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Hrob Jan Gruber

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 09.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
JAN GRUBER
*9.1.1891 +19.7.1944
Poznámka:

foto zaměstnance finanční stráže v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'01.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Hrob Alois Liška

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 09.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
ARMÁDNÍ GENERÁL
ALOIS LIŠKA
*20.11.1895 +7.2.1977
Poznámka:

Alois Liška bojoval v 1. světové válce v řadách rakousko–uherské armády na východní frontě. V roce 1917 byl zajat a poté se přihlásil do československých legií v Rusku, s nimiž prodělal celou anabázi. Ve dvacátém roce se vrátil do vlasti.
Po celou dobu první republiky sloužil Alois Liška v armádě u dělostřeleckých jednotek. V roce 1929 absolvoval Vysokou válečnou školu.
V roce 1940, po německé okupaci, odešel Alois Liška ilegálně do ciziny. Ve Francii byl velitelem 1. dělostřeleckého pluku. Ve Velké Británii převzal velení Československé samostatné obrněné brigády a po návratu na evropský kontinent s ní bojoval u Dunkerque až do vítězného konce.
Po válce byl Alois Liška v Československu jmenován divizním a později armádním generálem. Rovněž působil jako velitel Vysoké školy válečné. V únoru 1948, po převzetí moci komunisty, byl z funkce odvolán a sledován neustále STB. Téhož roku se mu podařilo uprchnout za hranice a opět se uchýlil do Velké Británie. Stal se čestným předsedou Československé obce legionářské v exilu a pracoval jako ředitel jazykové školy. Do Československa se již nikdy nevrátil.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'04.04'' E14°40'47.05''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Sucháček

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 09.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
JOSEF SUCHÁČEK plk. v. v.
*16.1.1933 +18.9.2002

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'01.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Hrob František Kotěšovec

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 09.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK KOTĚŠOVEC
PODPLUKOVNÍK ČSLA
*9.12.1924 +15.10.1973

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'01.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Hrob Miloslav Kulatka

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 09.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
Plk. Ing. MILOSLAV
KULATKA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'01.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi