Lidice

Pomník v Památníku Lidice

Autor: Vladimír Štrupl, 12.08.2006
Umístění: Lidice, 10. června 1942, napravo od muzea
Nápis:
THIS MEMORIAL, UNVEILED BY THE BRITISH AMBASSADOR
MR D. BRIGHTY, MARKS THE PLANTING OF TREES AND SHRUBS,
DONATED BY THE PEOPLE OF THE UNITED KINGDOM TO COMMEMORATE
THE 50TH ANNIVERSARY OF THE DESTRUCTION OF THE VILLAGE OF LIDICE
JUNE 1992
LIDICE 50 TH ANNIVERSARY COMMITTEE
CHAIRMAN DR JOHN MAREK M.P.
SECRETARY MR. LOU KENTON

TENTO KÁMEN BYL ODHALEN J.E. BRITSKÝM VELVYSLANCEM
D. BRIGHTYM V UPOMÍNKU VÝSADBY STROMŮ A KEŘŮ
DAROVANÝCH OBČANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ NA PAMĚŤ
50. VÝROČÍ VYHLAZENÍ OBCE LIDICE
ČERVEN 1992
VÝBOR 50. VÝROČÍ LIDIC
PŘEDSEDA DR. JOHN MAREK
TAJEMNÍK LOU KENTON
Poznámka:

Je součástí CZE-2109-03413.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války - Lidice

Autor: Vladimír Štrupl, 12.08.2006
Umístění: Lidice, 10. června 1942, multimediální expozice muzea Památníku Lidice, betonová stěna se jmény obětí
Nápis:
BARTŮŇKOVÁ ROZÁLIE, BENDOVÁ ROZÁLIE, BRADOVÁ ANASTÁZIE, BREJCHA JOSEF, BREJCHA JOSEF, BREJCHA KAREL, BUBLÍK JOSEF, BULINA JOSEF, BULINA KAREL, BULINOVÁ ANNA, BULINOVÁ JAROSLAVA, ČERMÁK FRANTIŠEK, ČERMÁK JIŘÍ, ČERMÁK MILOSLAV, ČERMÁK VÁCLAV, ČERMÁKOVÁ BOŽENA, ČERMÁKOVÁ VALÉRIE, ČERNÝ FRANTIŠEK, ČERNÝ FRANTIŠEK ML., DOLEŽAL JOSEF, DOLEŽAL JOSEF ML., DVOŘÁK ARNOŠT, FARSKÝ FRANTIŠEK, FORTÍK JOSEF, FREJA VÁCLAV, FRÜHAUF FRANTIŠEK, FRÜHAUF JIŘÍ, FRÜHAUFOVÁ MARIE, ENERALOV VASIL, HANF FRANTIŠEK, HANF VÁCLAV, HANFOVÁ ANNA, HANFOVÁ MARIE, HANZLÍK JOSEF, HANZLÍK VÁCLAV, HANZLÍK VÁCLAV ML., HANZLÍKOVÁ ANNA, HANZLÍKOVÁ KAROLÍNA, HANZLÍKOVÁ MARIE, HANŽL KAREL, HANŽL KAREL ML., HEJMA FRANTIŠEK ST., HEJMA FRANTIŠEK, HEJMA FRANTIŠEK ML., HEJMA JAROSLAV, HEJMA KAREL, HEJMA KAREL ML., HEJMOVÁ ANNA, HEJMOVÁ ROZÁLIE, HEŘMAN LADISLAV, HEŘMANOVÁ JAROSLAVA, HIML ANTONÍN, HIML KAREL, HIMLOVÁ ANNA, HLINKOVÁ TEREZIE, HOCEK JAROSLAV, HOCKOVÁ MARIE, HONZÍKOVÁ VĚRA, HORÁK BOHUMIL, HORÁK JOSEF, HORÁK STANISLAV, HORÁK ŠTĚPÁN, HORÁK ŠTĚPÁN ML., HORÁK VÁCLAV, HORÁKOVÁ ANASTÁZIE,HORÁKOVÁ ANNA, HORÁKOVÁ ANNA ML., HORÁKOVÁ MARIE, HORÁKOVÁ MARIE ML., HOREŠOVSKÝ BOHUMIL, HRONÍK CYRIL, HRONÍK FRANTIŠEK, HRONÍK JAROSLAV, HRONÍK JOSEF, HRONÍK KAREL, HRONÍK VÁCLAV, HRONÍK VÁCLAV ML., HRONÍK ZDENĚK, HRONÍKOVÁ BOŽENA, HRONÍKOVÁ BOŽENA ML., HRONÍKOVÁ MARTA, HRONÍKOVÁ ZDENKA, HUŘÍK OLDŘICH, HUŘÍK VOJTĚCH, HUŠÁK FRANTIŠEK, JEDLIČKA VÁCLAV, JEDLIČKA VÁCLAV ML., JELÍNEK VÁCLAV, JIRÁSKOVÁ MARIE, JIRKŮ JOSEF, KÁCL JOSEF, KÁCL JOSEF ML., KÁCL KAREL, KÁCLOVÁ ANTONIE, KADLEC JOSEF ST., KADLEC JOSEF, KADLEC JOSEF ML., KADLEC VÁCLAV, KAFKA JOSEF, KAFKOVÁ EVA, KAIML VÁCLAV, KAIMLOVÁ ANNA, KÁRNÍK VÁCLAV, KÁRNÍK VÁCLAV ML., KINDLOVÁ RŮŽENA, KLÍMA FRANTIŠEK, KLÍMA JOSEF, KLÍMOVÁ MARIE, KOBERA JAROSLAV, KOBERA VÁCLAV, KOBEROVÁ MILADA, KOBEROVÁ ZDEŇKA, KOHLÍČEK JAROSLAV, KOHLÍČEK VÁCLAV, KOHLÍČKOVÁ VĚNCESLAVA, KOPÁČEK VÁCLAV, KORECKÁ MARIE, KORECKÝ JAROSLAV, KOTMEL ŠTĚPÁN, KOTMELOVÁ MARIE, KOVAŘOVSKÁ HANA, KOVAŘOVSKÁ LUDMILA, KOVAŘOVSÁ MARIE, KOVAŘOVSKÁ ROZÁLIE, KOVAŘOVSKÝ EMANUEL, KOVAŘOVSKÝ JOSEF, KOVAŘOVSKÝ KAREL, KOVAŘOVSKÝ VÁCLAV ST., KOVAŘOVSKÝ VÁCLAV, KOVAŘOVSKÝ VÁCLAV ML., KOZEL ANTONÍN, KOZEL ANTONÍN ML., KOZLOVÁ MARIE, KRÁSA VÁCLAV, KRÁSOVÁ VĚNCESLAVA, KREJZA ROBERT, KRUNT JOSEF, KUBELA RUDOLF, KUBELA RUDOLF ML., KUBELA VÁCLAV, KUBELA VÁCLAV ML., KUBELOVÁ JOSEFA, KUBÍK FRANTIŠEK, KULHAVÝ FRANTIŠEK, KULHAVÝ JAROSLAV, LEFLER ANTONÍN, LIŠKA LADISLAV, LIŠKA MILOSLAV, MAŠTALÍŘ FRANTIŠEK, MAŠTALÍŘ FRANTIŠEK ML., MAŠTALÍŘ JAROSLAV, MIKO MIKULÁŠ, MIKOVÁ MILADA, MINAŘÍK OLDŘICH, MORAVCOVÁ JITKA, MORAVEC FRANTIŠEK, MORAVEC FRANTIŠEK ML., MORAVEC JOSEF, MORAVEC VÁCLAV, MULÁK KAREL, MULÁK KAREL ML., MULÁKOVÁ MARIE, MÜLLER ANTONÍN, MÜLLER JAROSLAV, MÜLLER JOSEF, MÜLLER MIROSLAV, MÜLLER VÁCLAV, MÜLLER VÁCLAV ML., MÜLLER ZDENĚK, MÜLLEROVÁ MARIE, MÜLLEROVÁ MARIE ML., NECHVÁTAL VÁCLAV, NECHVÁTALOVÁ MARIE, NEJEDLÝ VÁCLAV, NERAD ANTONÍN, NERAD FRANTIŠEK, NERAD JOSEF, NEZNÁMÝ MUŽ, NOVÁ ALENA, NOVÁKOVÁ ANNA, NOVÁKOVÁ MARIE, NOVOTNÁ KATEŘINA, NOVOTNÁ MILADA, NOVOTNÝ JOSEF, NOVÝ JAROSLAV, OCEL FRANTIŠEK, PEK ANTONÍN,PEK ANTONÍN ML., PEK JOSEF, PEK JOSEF ML., PELICHOVSKÁ EMILIE, PELICHOVSKÝ VÁCLAV, PELICHOVSKÝ VÁCLAV ML., PEŠEK JOSEF, PEŠEK VÁCLAV, PEŠKOVÁ ANNA, PEŠKOVÁ JIŘINA, PEŠKOVÁ MARIE, PEŠKOVÁ ŽOFIE, PETRÁK JOSEF,PETRÁK MILOSLAV, PETRÁK ZDENĚK, PETRÁKOVÁ JIŘINA, PETŘÍK ZDENĚK, PETŘÍK ZDENĚK ML., PÍROVÁ ANEŽKA, PITÍN FRANTIŠEK, PITÍN JOSEF, PITÍNOVÁ BLAŽENA, PITÍNOVÁ MARIE, PITÍNOVÁ MARIE ML., PODHORA JAROSLAV, PODZEMSKÝ ŠTĚPÁN, PODZEMSKÝ ŠTĚPÁN ML., POSPÍŠIL AUGUSTIN, POSPÍŠIL BOHUMIL, POSPÍŠIL VLADIMÍR, POSPÍŠILOVÁ ANTONIE, PRŮCHA ANTONÍN, PRŮCHOVÁ JULIE, PRŮCHOVÁ VĚRA, PRYNYCH ALOIS, PŘÍHODA JOSEF ST.,PŘÍHODA JOSEF, PŘÍHODA JOSEF ML., PŘÍHODA VÁCLAV, PŘÍHODOVÁ ANNA, PŘÍHODOVÁ JAROSLAVA, PUCHMELTR FRANTIŠEK, PUCHMELTROVÁ VĚNCESLAVA, RADOSTA FRANTIŠEK ST., RADOSTA FRANTIŠEK, RADOSTA FRANTIŠEK ML.,RADOSTA KAREL, RADOSTA MILOSLAV, RADOSTA VÁCLAV, RADOVÁ ALŽBĚTA, RÁKOS JOSEF, RÁKOS VÁCLAV, RÁKOS VÁCLAV ML., RÁKOSOVÁ MARIE, RAMEŠ JOSEF, RAMEŠ VÁCLAV, RAMEŠ VÁCLAV ML., RAMEŠOVÁ JAROSLAVA,RATZKA ALOIS, ROHLA VÁCLAV, ROHLOVÁ BOŽENA, ROM JOSEF, RŮŽENECKÁ ALŽBĚTA, RŮŽENECKÁ JIŘINA, RŮŽENECKÝ JOSEF, RŮŽENECKÝ JOSEF ML., RŮŽIČKA VÁCLAV, RŮŽIČKA VÁCLAV ML., RŮŽIČKOVÁ ZDENKA,ŘÍHA FRANTIŠEK, SAIDL ANTONÍN, SAIDL FRANTIŠEK, SAIDL JOSEF, SAIDL KAREL, SAIDL STANISLAV, SAIDL ZDENĚK, SAIDLOVÁ ANEŽKA, SAIDLOVÁ BARBORA, SAIDLOVÁ MARIE, SECHTR FRANTIŠEK, SEJC JIŘÍ, SEJC VOJTĚCH, SOUČKOVÁ JIŘINA, SOUČKOVÁ MARIE, SPAL ANTONÍN, SPAL MILOSLAV, SPILKA FRANTIŠEK, STRAKA BOHUSLAV, STRAKA JOSEF, STRAKA JOSEF ML., STRAKOVÁ ANNA, STRAKOVÁ JARMILA, STRAKOVÁ LUDMILA, STŘÍBRNÁ ANNA,STŘÍBRNÁ MARIE, STŘÍBRNÝ FRANTIŠEK, STŘÍBRNÝ KAREL, STŘÍBRNÝ VÁCLAV, STUDNIČKA BOHUMIL, SUCHÁNEK JAROSLAV, SUCHÝ JOSEF, SUCHÝ JOSEF ML., SUCHÝ RUDOLF, SYSEL JOSEF, SYSEL JOSEF ML., SYSLOVÁ MARIE,SYSLOVÁ MILOSLAVA, ŠANTOROVÁ ROZALIE, ŠEBEK BOHUMIL, ŠENFELDER JOSEF, ŠÍCHA KAREL, ŠILHÁN VÁCLAV, ŠPOT JOSEF, ŠROUBEK JOSEF, ŠROUBEK JOSEF ML., ŠROUBKOVÁ MARIE, ŠROUBKOVÁ MARIE ML., ŠTEMBERKA JOSEF, ŠTOREK JAN, ŠTORKOVÁ JAROSLAVA, TRNKA ANTONÍN, TÝBL JOSEF, TÝBLOVÁ ROZÁLIE, URBAN ANTONÍN, URBAN JOSEF, URBANOVÁ VĚRA, VALIŠ JOSEF, VANDRDLE JOSEF, VANDRDLE VÁCLAV, VANDRDLE VÁCLAV ML., VERUNKOVÁ BARBORA,VESELÁ DAGMAR, VESELÝ JOSEF, VLČEK JAROSLAV, VLČEK KAREL, VLČEK LUDVÍK, VOKATÝ JAN, VOKOUN JOSEF, ZBROJKA JAN, ZBROJKA JAN ML., ZBROJKA JOSEF, ZBROJKOVÁ ANNA, ZELENKA JAROMÍR, ZELENKA JOSEF, ZELENKA VÁCLAV, ZELENKOVÁ ANNA, ZELENKOVÁ MARIE, ZEMAN ANTONÍN, ZMEŠKAL JOSEF, ZMEŠKAL JOSEF ML., ŽID IVAN, ŽID JAN, ŽID KAREL, ŽIDOVÁ KAROLÍNA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-53491
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války - lidickým občanům

Autor: Vladimír Štrupl, 12.08.2006
Umístění: Lidice, 10. června 1942, na místě někdejší zahrady Horákova statku
Nápis:
ГPAЖДAНAM ЛИДИЦE –
ЖEPTBAM HEMEЦKO-
ФAШИCTCКИХ ЗAXBATЧИ-
КOB OT КPACHOAPMEЙЦEB,
CEPЖAHTOB И OФИЦEPOB
COEДИHENИЯ ГEPOЯ
COBETCKOГO COЮЗA
ПOЛКOBHИКA ПAHКOBA.

LIDICKÝM OBČANŮM –
OBĚTEM NĚMECKO-FAŠISTICKÝCH
OKUPANTŮ OD RUDOARMĚJCŮ,
SERŽANTŮ A DŮSTOJNÍKŮ
JEDNOTY HRDINY SOVĚTSKÉHO
SVAZU PLUKOVNÍKA PANKOVA.
Poznámka:

Prostý modřínový kříž u hrobu lidických mužů postavili vojáci minometného oddílu Rudé armády plukovníka Pankova, odhalen 3. června 1945.
Je součástí CZE-2109-03400.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-53488
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války - Lidice

Autor: Vladimír Štrupl, 12.08.2006
Umístění: Lidice, 10. června 1942, nápis na zídce (původně zeď stodoly)
Nápis:
AČ MRTVI, STÁLE BOJUJÍ – V TĚCHTO MÍSTECH BYLO ZAVRAŽDĚNO 173 LIDICKÝCH HRDINŮ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-53489
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 12.08.2006
Umístění: Lidice, 10. června 1942, v místech, kde stál pomník padlých v I. sv. válce
Nápis:
POMNÍK PADLÝCH V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE
ПAMЯTHИК ПABШИM BO BPEMЯ ПEPBOЙ MИPOBOЙ BOЙHЫ
DAS DENKMAL DER GEFALLENEN AUS DEM ERSTEN WELTKRIEG
MONUMENT OF THE HEROES KILLED IN THE FIRST WORLD WAR
MONUMENT DES VICTIMES DE LA IERE GUERRE MONDIALE
EL MONUMENTO LOS HEROES DEL PRIMERA GUERRA MUNIDAL

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-53490
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 12.08.2006
Umístění: Lidice, 10. června 1942, v areálu
Nápis:
Symboly zničených měst ve 2. světové válce
Symbols of towns destroyed in world war 2, sandstone, 1955
Symbole von zerstörten städten im 2. weltkrieg, sandstein, 1955

(znaky zleva doprava)
NĚMECKO – DRESDEN
NORSKO – TELAVAG
ŘECKO – DISTOMO
JUGOSLÁVIE – KRAGUJEVAC
POLSKO – VARŠAVA
ANGLIE – COVENTRY
ČESKOSLOVENSKO – LIDICE
SSSR – STALINGRAD
FRANCIE – ORADOUR
ITÁLIE – MARZABOTTO
BELGIE – BANDE
HOLANDSKO – PUTTEN
JAPONSKO – HIROSHIMA
Poznámka:

Je součástí CZE-2109-03413; materíál : pískovec, 1955
Další informace na:
http://www.lidice.cz/obec/historie/proc.html
http://www.fettes.com/scotsatwar/printerv/shetlandbus.htm (Telavag, v angličtině)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války - Lidice

Autor: Vladimír Štrupl, 12.08.2006
Umístění: Lidice, 10. června 1942, cyklus Lidice - v památníku
Nápis:
Cyklus Lidice
1982, pískovec, zasl. umělec, akademický sochař prof. Jan Simota, * 1920
Oddělení mužů od rodin
Zastřelení muži
Odloučení dětí
Osvobození žen z koncentračního tábora
Návrat do vlasti
Život v mírových Lidicích

Lidice cycle, 1982, sandstone
Separation of men from the families
Shot dead men
Separation of children
Liberation of women from concentration camp
Return to mother country
Life at peaceful Lidice

Zyklus Lidice, 1982, Sandstein
Trennung der Männer von den Familien
Erschossene Männer
Trennung der Kinder
Befreiung der Frauen aus dem Konzentrationslager
Rückkehr nach Heimatland
Leben in friedlichem Lidice
Poznámka:

Je součástí CZE-2109-03413.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní desky Lidice

Autor: Vladimír Štrupl, 12.08.2006
Umístění: Lidice, 10. června 1942, u vchodu do Památníku Lidice
Nápis:
LIDICE
pietní území obce,
která byla 10. června 1942
zničena a vyhlazena
nacistickými okupanty.

Obnova obce LIDICE
byla vyhlášena
za stavbu mládeže.
Pracovalo zde 489 budovatelů
z Československa
a 80 zahraničních účastníků.
Stavba zahájena 8.5.1947
a předána 28.10.1948.
Poznámka:

Je součástí CZE-2109-03413.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Památný strom lidickým Obětem

Autor: Jiří Padevět, 13.05.2022
Umístění: Lidice, 10. června 1942, v parku severně od parkoviště
Nápis:
LIONS
INTERNATIONAL

We are planting this tree
as a memory of the victims of the Lidice tragedy,
and as a proof of friendship between Lions around the word.

Sázíme tento strom
jako vzpomínku na oběti lidické tragédie
a důkaz přátelství mezi liony na celém světě.

LC Praha Hartig, Česká republika
LC Progress, Beirut, Libanon

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'39.87'' E14°11'53.78''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Základní kámen Lidic

Autor: Jitka Lenková, 27.10.2005
Umístění: Lidice, 10. června 1942 161, ve zdi budovy Obecního úřadu Lidice zvenčí směrem do ulice, vlevo vedle vchodu do úřadu
Nápis:
ZÁKLADNÍ KÁMEN LIDIC
POLOŽENÝ DNE 15. VI. 1947

"LIDICE BUDOU ŽÍT"

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jitka Lenková