Praha 1

Kameny zmizelých - Marie Basch a rodina Feldmannova

Autor: Jiří Padevět, 26.10.2021
Umístění: Praha 1, Ve Smečkách 1596/25, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
MARIE BASCH
NAR. 1865
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA
JANA FELDMANN
NAR. 1868
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1942 DO TREBLINKY
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
JUDR. RUDOLF
FELDMANN
NAR. 1870
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1942 DO TREBLINKY
ZAVRAŽDĚN
Poznámka:

Marie Basch byla do Ghetta Terezín, kde 31.10.1942 zemřela, deportována 2.7.1942 transportem AAl, č. 179. Manželé Feldmannovi byli do Ghetta Terezín deportováni 2.7.1942 transport AAl, do vyhlazovacího tábora Treblinka, kde byli zavražděni, odjeli 22.10.1942 transportem Bx, č. 1469.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/75709-marie-baschova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/83573-jana-feldmannova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/83598-rudolf-feldmann/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N50°4'46.05'' E14°25'37.88''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Lennonova zeď

Autor: Jiří Padevět, 04.05.2022
Umístění: Praha 1, Velkopřevorské náměstí, Lennonova zeď
Nápis:
LENNON WALL
PRAGUE 1
CZECH REPUBLIC

Pamětní místo
Memorial place

Tato zeď ohraničuje sídlo Maltézského řádu,
které je na tomto místě od roku 1158.
Od 60. let se na ní objevovaly vzkazy
proti tehdejšímu režimu. od roku 1980
k nim přibyly kresby tváře Johna Lennona,
vnímaného jeho symbol volnosti a svobody.
V listopadu 2019, u příležitosti 30. výročí pádu
komunistického režimu v Československu,
byla Lennonova zeď prohlášena pamětním místem.

This wall surrounds the seat of Malthese Order,
which has been here since 1158.
In 1960s, messages against then regime
started appearing on it. From 1980,
the face of John Lennon, perceived as a symbol
of freedom, was drawn here, too.
In November, 2019, on the occasion
of the 30th anniversary of the fall of the communist
regime in Czechoslovakia, this Lennon Wall
was declared a memorial place.

Poznámka:

Lennonova zeď byla i přes soustavnou snahu Státní bezpečnosti její využití znemožnit jedním z mála míst, kde bylo během komunistického režimu možno projevit svoje názory.
(zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/praha-1-lennonova-zed/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'10.41'' E14°24'24.47'' (střed zdi)
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 06.06.2012
Umístění: Praha 1, Vinohradská 1/612, Vinohrady, Státní opera, depozitář
Nápis:
S.K.NEUMANN
ŽIVÝM A MOUDRÝM
VĚRNI JSME TU
PŘEDEVŠÍM JEHO SKÁLE
V KOLE KVĚTŮ -
POSLEDNÍ BUDUJEME VĚTU
SVÉ PRAVDY NAD LŽÍ.

IN MEMORIAM ČS. DIVADELNÍKŮ
ZAHYNULÝCH ZA FAŠISTICKÉ OKUPACE
A ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY 1939/45

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Marie Pinkasová

Autor: Vladimír Štrupl, 23.02.2006
Umístění: Praha 1, Vítězná 56/10
Nápis:
ZDE PADLA
V PRAŽSKÉM POVSTÁNÍ
MARIE PINKASOVÁ
ČEST JEJÍ PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20459
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 16.05.2011
Umístění: Praha 1, Vodičkova 26/696, Nové Město, v průjezdu domu
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
HRDINŮM, KTEŘÍ PADLI
V BOJI ZA OSVOBOZENÍ
PRAHY
ZDE V DOMĚ
DNE 5. KVĚTNA 1945
FRANT. KRAIF, ING. SVOBODA,
VÁCL. FIŠER, JAR. TOMEŠ,
JAN SAMEC, VÁCLA FOŘT
NIKDY NEZAPOMENEME

+ 5.V.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20457
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Přemysl Šámal

Autor: Jiří Padevět, 13.07.2021
Umístění: Praha 1, Vodičkova 736/17, v dvorním traktu Hlávkových domů, při průchodu z Vodičkovy ulice po levé straně proti restauraci Hlávkův dvůr. Přístupna je i průchodem z domu Jungmannova 736/12
Nápis:
V HLÁVKOVĚ DOMĚ VODIČKOVA 15
V LETECH 1915-1918
ORGANIZOVAL PROTIHABSBURSKÝ ODBOJ
K OBNOVĚ SAMOSTATNÉHO STÁTU
JUDr. PŘEMYSL ŠÁMAL (1867-1941)
PO VZNIKU ČSR STANUL
V ČELE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
A V ROCE 1919 SE STAL
KANCLÉŘEM PREZIDENTA REPUBLIKY.
Poznámka:

Účastník prvního i druhého odboje, zemřel po zatčení Gestapem a věznění v Berlíně 9. března 1941.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'49.43'' E14°25'22.45''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Marie a Heřman Hellmannovi

Autor: Marek Lanzendorf, 23.05.2020
Umístění: Praha 1, Vodičkova 699/28, chodník
Nápis:
ZDE ŽILA
MARIE HELLMANNOVÁ
NAR. 1890
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO RAASIKY
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
HEŘMAN HELLMANN
NAR. 1881
DEPORTOVÁN
1941 DO TEREZÍNA
1942 DO RAASIKY
ZAVRAŽDĚN
Poznámka:

Marie Hellmannová narozena 1. 4. 1890. Poslední bydliště před deportací Praha I. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha I, Haštalská 6. Transport AAe, č. 764 (20. 6. 1942, Praha-Terezín). Transport Be, č. 585 (1. 9. 1942, Terezín-Raasiku). Zahynula.
Heřman Hellmann narozen 13. 10. 1881. Poslední bydliště před deportací Praha I. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha I, Haštalská 6. Transport AAe, č. 765 (20. 6. 1942, Praha-Terezín). Transport Be, č. 586 (1. 9. 1942, Terezín-Raasiku). Zahynul.
(zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Dr.Vladimír Tůma

Autor: Vladimír Štrupl, 18.03.2006
Umístění: Praha 1, Vojtěšská 211/6
Nápis:
ČESKÝ LÉKAŘ A PŘIRODOVĚDEC
DR. VLADIMÍR TŮMA
BYL UTRACEN NĚMECKOU ZLOBOU V ŽALÁŘI NA JAŘE 1945.
EXORIARE ALIQUIS NOSTRIS EX OSSIBUS ULTOR

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Vladimír Štrupl, 17.04.2006
Umístění: Praha 1, Vrchlického sady, u ulice Bolzanova
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Pomník Sbratření
Bronzová skupina Sbratření, dílo Karla Pokorného z r. 1947, stávala před vchodem do Hlavního nádraží. V době budování metra byla zapůjčena do budovy bývalého Federálního shromáždění. Pomník je dnes umístěn při hlavní cestě ve Vrchlického sadech u Bolzanovy ulice. Jde o kultovní sochu poválečného období, která chápána jako symbol přátelství se Sovětským svazem nebyla vítána. Zůstává však symbolem historické skutečnosti osvobození země Rudou armádou. Původně sochu objednal po návratu z koncentračního tábora občan České Třebové pro své město, kde stojí originál, zatímco pražská socha je kopií.
(Zdroj: http://web.quick.cz/qliska/pomniky.sochy.v.praze/)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Milan Lašťovka

Pamětní deska Václav Havel

Autor: Marek Lanzendorf, 19.02.2021
Umístění: Praha 1, Vrchlického sady, před budovou Hlavního nádraží, vedle sochy Woodrowa Wilsona
Nápis:
IN TRIBUTE TO
VÁCLAV HAVEL
1936 - 2011
PLAYWRIGHT - DISSIDENT - PATRIOT - PRESIDENT
THE AMERICAN CZECH AND SLOVAK COMMUNITIES
Poznámka:

Pamětní deska byla odhalena 17.12.2012 při příležitosti prvního výročí úmrtí Václava Havla.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf