Příbram

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Zdeněk Rerych_senior, 20.10.2016
Umístění: Příbram, Protifašistických bojovníků, Příbram IX, Nová Hospoda - parčík na křižovatce ulic Protifašistických bojovníků a Zvonkové
Nápis:
OBĚTI NACISMU
Rudolf HAVELKA *1892 †1945
Frant. MAREK *1899 †1945
Anna VITOVSKÁ *1896 †1945
Frant. VITOVSKÝ *1879 †1945
Poznámka:

Rodina Vitovských, zapojená do odbojového hnutí, ukrývala na přelomu let 1944-1945 nemocného partyzána por. Gvezděněva. Úkryt byl vyzrazen. 18. 1. 1945 skupina gestapáků s oddílem SS domek Vitovských obklíčila a zatkla por. Gvezděněva, F. Vitovského, A. Vitovskou a jejich syna Josefa. Manželé Vitovští byli sťati 4. 4. 1945 v pankrácké sekyrárně. K trestu smrti odsouzený syn Josef se
zásluhou vězeňských lékařů dočkal 5. 5. 1945 osvobození. Por. Gvezděněv byl nacisty zastřelen 2. 5. 1945 v Terezíně.
František Marek, od r. 1943 předseda KNRV, zatčen
13. 11. 1943 a popraven 19. 2. 1945 v Brandenburgu.
(zdroj: Josef Velfl, Cesty ke svobodě, 1987, str. 63-64, 66)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Zdeněk Rerych_senior

Pomník Italům, zemřelým během deportace

Autor: Jiří Padevět, 30.04.2022
Umístění: Příbram, Svatohorská alej, v poutním areálu Svatá Hora před Pražskou kaplí
Nápis:
A PERENNE
MEMORIA
DEI LEDRENSI
MORTI
NELL ESODO
IN BOEMIA
1915 - 1919 POSE
LA VALLE DI LEDRO

NA VĚČNOU
PAMÁTKU
ZEMŘELÝCH
OBYVATEL
VALLE DI LEDRO
BĚHEM VYHNANSTVÍ
V ČECHÁCH
1915 - 1919

VĚNUJE
VALLE DI LEDRO

na informační tabulce:

1915 - 2015

Gli abitanti di Val di Ledro e Val di Gresta,
nel centenario dell´ esodo in Boemia e in Moravia dei loro abitanti,
ricondano in questo luogo di profonda spiritualità da loro tanto amato,
gli esuli che riposano nei cimiteri della Boemia a della Moravia.

Obyvatelé údolí Val di Ledro a Val di Gresta,
při stém výročí exodu svých obyvatel do Čech a na Moravu,
vzpomínají na tomto milovaném místě, které pro ně představuje hlubokou duchovnost,
na své vysídlence, kteří odpočívají na hřbitovech v Čechách a na Moravě.

Svatá Hora, 24.5.2015
Poznámka:

Obyvatelé dvou horských údolí, patřících v roce 1915 Rakousku-Uhersku, byli násilně vystěhováni z oblasti potenciálních bojů do Čech a na Moravu. Zabalit si měli věci na tři týdny, ale do svých domovů se vrátili až v roce 1919.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Valle_di_Ledro , https://it.wikipedia.org/wiki/Val_di_Gresta , https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1530832-italsti-uprchlici-nasli-behem-prvni-svetove-valky-pomoc-v-cechach )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°41'5.27'' E14°1'5.18''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Jan Kincl, 18.02.2018
Umístění: Příbram, Svatohorská alej, v prostorách barokního areálu a poutního místa, před oltářem Baziliky Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
VZPOMEŇTE NÁS
PADLÝCH VOJÍNŮ
V L.P. 1914-1918

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kincl

Toufarův kříž

Autor: Jiří Padevět, 30.04.2022
Umístění: Příbram, Svatohorská alej, asi 100 metrů jižně od poutního místa
Nápis:
Na paměť umučení
ctitele Panny Marie
P. Josefa Toufara z Čihoště
+ 25. února 1950

spons.Jách.věz.stát.s. - č.03526
Poznámka:

Páter Josef Toufar zemřel 25. února 1950 na následky brutálního mučení příslušníky komunistické Státní bezpečnosti. Toufarův kříž inicioval a jeho vztyčení uhradil politický vězeň komunistického režimu Jaroslav Hanuš.
(zdroj: http://joseftoufar.cz/#uvod , http://www.pametnimista.usd.cas.cz/pribram-kriz-patera-josefa-toufara/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°41'2.86'' E14°1'2.47''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: MUDr. Daniela Pulgretová, 10.02.2008
Umístění: Příbram, Tyršova, poblíž zámečku Arnošta z Pardubic
Nápis:
ZA SVOBODU A NOVÝ ŽIVOT
1914 1918

ADLER KAREL, ANDĚL FRANT., ARNOŠT FRANT., BAK JOSEF, BAK VÁCLAV, BABORSKÝ AL., BALÍK ANTON, BAMBAS FR., BARTL ALOIS, BARTOŠ KAR., BARTOŠ VÁCL., BAŠTA KAREL, BAŠTA SYLV., BEČVÁŘ FRANT., BEJČEK ANT., ING. C. BENEŠ F., BENEŠ JOS., JUDR. BEZNEKR K., BLAJER STAN., BOUŠKA BL., BROŽ EMAN., BROŽ FRANT., BROŽ PETR, BRAND JAROSL., BURIAN KAR., BURIAN JOS., ČERNÝ BOHUSL., ČERNÝ STAN., ČERNÝ VÁCL, ČERNÝ VOJT., ČERNÝ ALOIS, ČÍŽEK JAN, ČÍŽEK KAREL, DOUBRAVA JAN,DRAHÝ FRANT., DUDÁČEK JOS., DUHA JAROM, DUŠEK FRANT., DVOŘÁK JOS., DVOŘÁČEK K., ENDRST EM., FALC FRANT., FILIP ANTON., FIŠER FRANT., FOJT JAROSL., FRANK STAN., FRÓLICH ANT., FRÝČEK FR., GACH KAREL, GOLDBERGER R., GRÓŠL EVŽEN, GÜNTER JAN, HANZLÍK VÁCL., HARANT AL., HARANT KAR., HAŠEK SYL., HAMELKA JAN, HAVELKA EM., HAVELKA VOJT., HÁJEK JOS., HAVLÍČEK AL., HÁJEK ALFONS, FRÜHAUF FR., HEMR EMAN., HEMR JOS., HEMR STAN., HENDRYCH JIŘÍ, HEROLD ED., HLAVÁČEK KAR., HLINOVSKÝ JOS., HLINOMAZ ED., HOŠEK JOS., HEROLD MIR., HOVORKA FR., HRDLIČKA JOS, HRDLIČKA FR., HOLÝ OTOKAR, HRODEK JOS., HROMAZ BEDŘ, HUBENÝ FR., HURTIG JOS., CHOURA ČENĚK, JANDA VÁCL., JEŽEK JOS., JEŽEK PROKOP, JINDRA FR., JÍŠA STANISL., JÍŠA JAN, JONKE JAN, JONÁK STAN., KADLEC JOS., ING. KADLEC FERD., KADLEC FR., KADLEC VÁCL., KAFKA KAREL, KAISER VÁCL., KÁŠ KAREL, KLAUDA SYLV., KLAUDA JAR., KLÍMA KAREL, KMÍNEK DOM., KMÍNEK JAN, KMÍNEK JINDŘ., KOKSTEIN FR., KOKSTEIN FR., KORECKÝ KAMIL, KOREJS FR., ING. KOREJS PR., KOVÁŘÍK JIŘÍ, KOVÁŘÍK AL., KRBEC KAREL, KRBEC VIKTOR, KREJZAR KAR., KROJS ANT., KRŮTA VÁCLAV, KŘÍŽ JAROSL., KŘÍŽ ALOIS, KŘÍŽ ANTON., KŘÍŽ LEOPOLD, KŘÍŽ FRANT., KUBAN EDMUND, KUČERA FR., KUCHAŘ KAR., KUNC FRANT., KVAPIL AL., KVASNIČKA V., LÁZNIČKA JOS., LEJSEK FRANT., LEXA JOSEF, LEXA VÁCL., LEXA VILÉM, LEXA VOJTĚCH, LÍVANEC ANT., MACAN FRANT., MANDA FRANT., MAREK KAR., MARGOLD JAR., MARŠÍK KAREL, MAŠEK FRANT., MAZOUR JAN, MEZERKA FR., MICHAL PROKOP, MÍKA JAN, MORAVEC FR., MUZIKA JINDŘ., MUZIKA KAR., NEDVĚD ANTON., NOVÝ KAREL, NOVOTNÝ JOS., NOVOTNÝ JAN, NOVOTNÝ JOS., NOVOTNÝ JAN, NOVOTNÝ RUD., NOVOTNÝ BOH., OTČENÁŠEK FR., OSVALD PETR, OTTA JAN, PALEČEK ANT., PASÁČEK JAR., PATA PROKOP, PEJML BLAŽEJ, PEŠICE JOS., PELČÍK IGNÁC, PELIKÁN JOS., PICEK VOJT., PINC VÁCLAV, PILOUSEK JAN, PLZÁK JOSEF, POHAN VÁCL., POLÁK JAN, POLÁK ANT., POLÁK ALOIS, POPPL FRANT., POPLSTEN EM., POSPÍŠIL KAR., PROCHÁZKA K., PRŮCHA JAN, PŘETRDÍL JOS., RAJZL BEDŘICH, ROSOL JAN, ROUBÍČEK KAR., RŮŽIČKA JINDŘ., ŘÁNEK EMAN., ŘEZNÍČEK RUD., ŘEZÁČ ANT., SADÍLEK EM., SADÍLEK FRANT., SÁDLO KAR., SEDLÁČEK VÁCL., SCHNNEIDER EM., SCHRENK ANT., SHRBENÝ EMIL, SIMR BOHUMIL, SITTA JAN, SKLENÁŘ ANT., SKOČDOPOLE J., SKOPEC KAREL, SLANEC FRANT., SLANEC BOH., SMÍŠEK FRANT., SOUKUP JOS., SOUKUP KAREL, SÝKORA FRANT., SÝKORA JOS., ŠEBEK MATĚJ, ŠEFL STANISLAV, ŠIMRA JAN, ŠIMEK VOJT., ŠIMEK EMAN., ŠIMEK KAREL, ŠIMÁNEK IGNÁC, ŠIMANOVSKÝ J., ŠKOPEK STAN., ŠNAJDR JAN, ŠRAJN FRANT., ŠŤASTNÝ EMIL, ŠTEFÁNY FERD., ŠTRUNC FRANT., ŠTVERÁK JOS., ŠTVÁN JOSEF, TELENSKÝ VÁCL., TRANTINA VIL., TROLLER JAN, TRNKA FRANT., DR. TYKAČ ANT., DR. TYKAČ FR., TÝLA JOSEF, UREŠ EMAN., UREŠ VOJTĚCH, UREŠ JOSEF, VACHALEC FR., VALTA EMAN., VALTA VÁCL., VÁŇA VÁCL., VAŠEK EMAN., VEJVODA JOS., VESELÝ FRANT., VESELÝ JOS., VÍT AL., VITÁK F., VÍTEK KAREL, VLÁSEK RUD., VLAS JOS., VLK JOS., VLČEK ANTON., VONDRUŠKA ANTON, VOJÍŘ JOSEF, VOLF EMAN., VONDRÁŠEK TOM., VOŠMIK FRANT., VOŠMIK JOS., ZAJÍČEK JAN, ZRALÝ FRANT., ŽÁK ST., ŽID FR.

NECHŤ NIKDY NEUHASNE SVĚTLO OBĚTÍ TĚCH,
KDOŽ KRVÍ SVOU U TERRONU, NA DOSS ALTO
I U ZBOROVA KROPILI PŮDU POSVÁTNOU,
ZDE ULOŽENOU NA VĚČNOU PAMĚŤ POTOMKŮ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2120-02279
Souřadnice: N49°41'24.55'' E14°00'39.78''
Pomník přidal: MUDr. Daniela Pulgretová
Příprava dat: Ing. Radek Říha

Pamětní deska Jan Holický

Autor: Ing. Zdeněk Rerych_senior, 03.11.2017
Umístění: Příbram, Tyršova 108, foyer radnice
Nápis:
ING. JAN HOLICKÝ
NEJVYŠŠÍ PŘEDSTAVITEL MĚSTA
ZATČEN GESTAPEM V SOUVISLOSTI
S HEYDRICHIÁDOU 15.7.1942
UMUČEN NACISTY V OSVĚTIMI
4.11.1942
Poznámka:

Pamětní deska Ing. Jana Holického, který v době 2. světové války vykonával funkci starosty města, byla odhalena 3.11.2017 za přítomnosti jeho rodinných příbuzných a za účasti představitelů města, Hornického muzea, členů ČSBS Příbram a školního pěveckého sboru.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Zdeněk Rerych_senior

Pomník Obětem válek

Autor: Jan Moravec, 16.08.2012
Umístění: Příbram, Zdabořská, u křižovatky v místní části Zdaboř
Nápis:
Pochválen
buď
Ježíš
Kristus

OBĚTEM DŮLNÍCH KATASTROF
A SVĚTOVÝCH VÁLEK
OBNOVENO R. 2006
Poznámka:

ZDABOŘ
k.ú. Zdaboř, Příbram (Brdská vrchovina / Příbramsko)
Původně hornická ves jihozápadně od Březových Hor, dnes čtvrť Příbrami. Ještě v pol. 19. stol. rozptýlená zástavba bez jasného centra, nejen na vlastním katastru Zdaboře, ale i na sousedním katastru Příbrami. Paradoxně právě na příbramském území, jižně od dolu Drkolnov, vznikla někdy ve druhé pol. 19. stol. kompaktní ves (někdy označované také jako Drkolnov, ale mapy z té doby mluví jasně o Zdaboři). Na křižovatce v centru této historické zástavby křížek na památku obětem důlních katastrof a světových válek, obnovený roku 2006. Souvislá zástavba na katastru Zdaboře vznikla až ve 2. pol. 20. stol. Aglomerace podél silnice do Vysoké, tvořící fakticky jádro zdabořského katastru, dnes označovaná jako Červená. Městská část Příbram V - Zdaboř dnes zasahuje též na k.ú. Březové Hory.

Foto a text použito z http://www.mistopis.eu/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka