Brno

Kameny zmizelých - rodina Oppenheimova

Autor: Lenka Šimčíková, 15.05.2013
Umístění: Brno, Bratislavská 246/67, Zábrdovice, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽIL
BERTHOLD
OPPENHEIM
NAR. 1878
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
MARGIT OPPENHEIM
NAR. 1934
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
MARTHA OPPENHEIM
NAR. 1896
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Kameny zmizelých - rodina Lauferova

Autor: Lenka Šimčíková, 15.05.2013
Umístění: Brno, Bratislavská 250/69, Zábrdovice, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽIL
SIGFRIED LAUFER
NAR. 1876
ZAVRAŽDĚN 13.10.1941
V MAUTHAUSENU

ZDE ŽIL
FRANZ LAUFER
NAR. 1903
ZAVRAŽDĚN 1.7.1942
V DACHAU

ZDE ŽILA
HELENE LAUFER
NAR. 1881
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V LUBLINU

ZDE ŽIL
ERWIN LAUFER
NAR. 1905
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 28.3.1945
V DACHAU

ZDE ŽIL
PAUL LAUFER
NAR. 1942
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
THEA LAUFER
NAR. 1902
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 6 VPM
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Kameny zmizelých – Felix Schlesinger

Autor: Vladimír Šustáček, 22.10.2021
Umístění: Brno, Bratislavská 240/61, Zábrdovice, v dlažbě chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
FELIX SCHLESINGER
NAR. 2. 5. 1941
DEPORTOVÁN 31. 3. 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 7. 8. 1942
V TEREZÍNĚ
Poznámka:

Tento Kámen zmizelého byl odhalen 14.6.2020. Tři kameny položené a odhalené v tento den spojuje společné téma – tři smutná nej. Felix Schlesinger byl nejmladší zaznamenanou obětí holocaustu v Brně (1 rok).
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1853)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°12'0.9'' E16°37'20.1''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – Rudolf Moravec

Autor: Vladimír Šustáček, 22.10.2021
Umístění: Brno, Bratislavská 181/1, k.ú. Zábrdovice, v dlažbě chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
RUDOLF MORAVEC
NAR. 27. 6. 1906
ZATČEN GESTAPEM 1941
ZAVRAŽDĚN 14. 7. 1942
V MAUTHAUSENU
Poznámka:

Rudolf Moravec byl členem Sokola. V říjnu 1941 (během prvního stanného práva) byl zatčen, rozsudkem stanného soudu byl odsouzen k předání gestapu do koncentračního tábora Mauthausen, kde po půl roce podlehl nelidským podmínkám. Kámen zmizelého mu byl odhalen 23.9.2018.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1789)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°11'54.15'' E16°36'51.4''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 01.09.2005
Umístění: Brno, Bubeníčkova, Brno - Židenice, parčík
Nápis:
UPOMÍNKA
NEŠŤASTNÝM OBĚTEM VÁLKY
1914 – 1918
PADLÝCH VOJÍNŮ
ZE
ŽIDENIC A JULIÁNOVA
A OBĚTEM
NACISTICKÉ ZLOVŮLE
1939 – 1945

(mramorová deska)
V TĚŽKÝCH DOBÁCH POROBY
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY
V NADĚJI NA LEPŠÍ ZÍTŘEK
TITO ZAMĚSTNANCI MEZ BRNO

POPRAVENI BYLI:
RICHARD HRAZDÍRA, JOSEF ŠMERDA, ADOLF FOJT

V KONCENTRAČNÍCH TÁBORACH ZAHYNULI:
JAN ONDRÁČEK, CYRIL VAVŘÍK

NEZVĚSTNÍ:
VLADIMÍR KREJČÍ, VILÉM SLEZÁK

PŘI NÁLETECH ZABITI:
TOMÁŠ FUKS, LUDVÍK PETRŮ, FERDINAND KOMÁREK, JAN WEINLICH, EMIL HOLOUBEK, BEDŘICH PROCHÁZKA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-38558, CZE6203-38559
Souřadnice: N49°12'3.63'' E16°38'24.23''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Bedřich Václavek

Autor: Ivo Šťastný, 01.09.2009
Umístění: Brno, Bubeníčkova 2, Brno - Židenice
Nápis:
BEDŘICH
VÁCLAVEK
10.1.1897
5.3.1943
Poznámka:

Dr. Bedřich Václavek (10. ledna 1897 Čáslavice – 5. března 1943 Osvětim) byl český marxistický estetik, literární teoretik a kritik. Jako člen Devětsilu byl stoupenec poetismu. Rozpracoval směr socialistického realismu.
Za okupace se zapojil do protifašistického odboje, byl zatčen, převezen do koncentračního tábora v Osvětimi a 5. března 1943 pravděpodobně usmrcen injekcí.
Podrobnosti viz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bedřich_Václavek


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-38560
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem komunismu

Autor: Ivo Šťastný, 21.09.2005
Umístění: Brno, Burešova 17, Brno - Veveří, parčík před budovou
Nápis:
OBĚTEM TÁBORŮ
NUCENÝCH PRACÍ
1948 - 1952

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°12'20.00'' E16°36'15.45''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Obětem komunismu

Autor: Ivo Šťastný, 21.09.2005
Umístění: Brno, Burešova 17, Brno - Veveří
Nápis:
V TĚCHTO MÍSTECH, V BÝVALÉ
BUDOVĚ ZEMSKÉ DONUCOVACÍ
PRACOVNY, PŮSOBILO SBĚRNÉ
STŘEDISKO PRO TRANSPORT
BRNĚNSKÝCH OBČANŮ
DO TÁBORŮ NUCENÝCH PRACÍ.
VZNIKLY V ROCE 1948
A BYLI V NICH UMISŤOVÁNI
OBČANÉ POLITICKY
NESPOLEHLIVÍ,
BEZ SOUDNÍHO ŘÍZENÍ
A OBHAJOBY.
PRO MNOHÉ Z NICH
TO BYLA CESTA BEZ
NÁVRATU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°12'19.06'' E16°36'16.17''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Adolf Opálka

Autor: Vladimír Šustáček, 20.08.2021
Umístění: Brno, Burešova 604/25, Veveří, na zídce před vchodem do Masarykova studentského domova
Nápis:
HONNEUR et DISCIPLINE
VALEUR et FIDELITÉ

V MASARYKOVĚ STUDENTSKÉM DOMOVĚ
V LETECH 1923 – 1936 ŽIL A STUDOVAL
npor. ADOLF OPÁLKA
PARAŠUTISTA A ÚČASTNÍK ATENTÁTU
NA ŘÍŠSKÉHO PROTEKTORA
DNE 27. KVĚTNA 1942

ČEST JEHO PAMÁTCE
27. 5. 2002

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-33956
Souřadnice: N49°12'17.27'' E16°36'9.76''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – Václav Bureš

Autor: Vladimír Šustáček, 16.10.2021
Umístění: Brno, Burešova 617/10, k.ú. Veveří, v dlažbě chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
Ing. VÁCLAV BUREŠ
NAR. 26. 10. 1898
ZATČEN 30. 9. 1941
ZAVRAŽDĚN 8. 10. 1941
V BRNĚ
Poznámka:

Ing. Václav Bureš byl profesorem na I. státní obchodní akademii v Brně. Do odboje se zapojil od roku 1939 v Obraně národa a v Petičním výboru Věrni zůstaneme. Po zatčení byl podroben drastickým výslechům, zemřel na selhání srdce. Zpopelněn byl v Krematoriu města Brna 9.10.1941.
Kámen zmizelého mu byl odhalen 28.5.2017, objednatelem byl spolek VIA LUCIS ORIENT BRNO.
Na památku Václava Bureše byla ulice, v níž bydlel, v září 1946 přejmenována na Burešovu.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1698)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°12'20.2'' E16°36'14.7''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček