Třebechovice pod Orebem

Hrob vojáka Rudé armády

Autor: Jaroslav Šváb, 11.10.2006
Umístění: Třebechovice pod Orebem, hřbitov
Nápis:
ВЕЧНАЯ
СЛАВА
ГЕРОЮ
??

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5205-4059
Pomník přidal: Jaroslav Šváb
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Štěrovský

Autor: Jaroslav Šváb, 11.10.2006
Umístění: Třebechovice pod Orebem, hřbitov
Nápis:
JOSEF ŠTĚROVSKÝ
ITAL. LEG.
+27.4.1940 STÁR 42 L.
Poznámka:

Josef Štěrovský, narozen 17.12.1897, Bělečko. V rakousko-Uherské armádě sloužil od 1.8.1916 jako vojín 98. pěšího pluku. Zajat 23.5.1917, Hudilog. Do ČS legií v Itálii zařazen 24.4.1918 jako desátník 34. pěšího pluku, kde službu 14.12.1920 skončil a byl demobilizován. (zdroj databáze VÚA Praha)


Pomník přidal: Jaroslav Šváb
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Václav Stříteský

Autor: Jaroslav Šváb, 11.10.2006
Umístění: Třebechovice pod Orebem, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV
STŘÍTESKÝ
ŠTÁB. ROTM. V.V.
1895 1933

Pomník přidal: Jaroslav Šváb

Hrob Ladislav Man

Autor: Jaroslav Šváb, 11.10.2006
Umístění: Třebechovice pod Orebem, hřbitov
Nápis:
Ladislav MAN
italský legionář
majitel závodu řez. uz.
z. 31.? 1929 ve věku 34 r.

Pomník přidal: Jaroslav Šváb

Hrob Jaroslav Šesták

Autor: Jaroslav Šváb, 11.10.2006
Umístění: Třebechovice pod Orebem, hřbitov
Nápis:
JAR. ŠESTÁK
ITAL. LEG. 1892 1964
Poznámka:

Jaroslav Šesták, narozen 18.8.1892, Třebechovice. V Rakousko-Uherské armádě sloužil jako vojín 18. pěšího pluku. Zajat 28.11.1915, Oslavia. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 30.6.1917, Padula, zařazen 4.4.1918 jako vojín 34. pěšího pluku, kde službu ukončil jako poručík 31.12.1919 a byl demobilizován. (zdroj databáze VÚA Praha)


Pomník přidal: Jaroslav Šváb
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Jaroslav Šváb, 11.10.2006
Umístění: Třebechovice pod Orebem, hřbitov
Nápis:
Na památku rakouských vojínů,
kteří v bitvě u SADOVÉ
3. července 1866
těžce raněni byvše ranám svým zde podlehli.

Jan ŠTĚPÁNEK
svobodník c.k. pl. č. 9 ze S?????? ve Štýrsku + 10. července

Ludvík KOPECKÝ
c.k. nadporučík pl. č. 35
z Mohuce +10. července

Lud. POGOSZEISKÝ
z Tarnova vojín c.k. Velwov
Mekleburského +13. července

Vojtěch SEICHE
trubač od myslivců +26. srp.

Prostý vojín pěš
neznámého jména pluku, +5.7

Josef ŠÁGHY
h?l. význ. vojín pl. č. 69, z Gyorgy v Uhrách, +5. července

Mik. ŠIBŘÍK
c.k. nadporučík 27. prap.mysl.
z Czeezen v Uhrách, +5.7.

STEFAN N. husar pl. ????,
Mikuláše +7. července

N. LAMBERT
desátník pěš. pl. č. 4 z Dobřan
+8. července

Postavil r. 1884 nákladem
dobrodinců Karel Probošt.
Poznámka:

Jména uvedená na pomníku jsou poněkud nepřesná. Publikace Kronika války roku 1866 v Třebechovicích a okolí, vydaná v roce 2001, autor Jaroslav Dvořák, vše uvádí na správnou míru.
Jména by správně měla být:
vojín Josef Saghi od 2. setniny rak. 69. pěš. pluku,
npor. Nikolaus Sibrik v. Sarvaskend od rak. 27. praporu pol. myslivců,
husar Stephan neznámého příjmení od rak. 2. husarského pluku,
des. Lambert neznámého křestního jména od rak. 15. pěš. pluku,
svob. Jan Szcezpaniuk od 17. setniny rak. 9. pěš. pluku,
npor. Ludvík Kopecký od rak. 35. pěš. pluku,
des. Ludwig Pogorszelsky od 9. setn. rak. 57. pěš. poluku,
důst. sluha vojín Adalbert Seiche od 6. setniny 1. praporu polních myslivců
a pak jeden vojín neznámého jména.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5205-4057
Souřadnice: N50°12'10.88'' E15°59'25.91''
Pomník přidal: Jaroslav Šváb
Doplnění informací: Jaroslav Dvořák

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jaroslav Šváb, 11.09.2006
Umístění: Třebechovice pod Orebem, Heldovo náměstí, při výjezdu z náměstí směrem na HK a k nádraží
Nápis:
NEZAPOMÍNEJTE, BRAŇTE SVOBODU

THEOD. ADÁMEK, JOS. BAČINA, JAN BÁRTA, JOS. BARTOŠ, FR. BAŽANT, AD. BEDNÁŘ, FR. BIDLO, JOS. BRANDEJS, VÁCL. BRANDEJS, JAN BURIAN, JOS. BURIAN, JOS. CEJNAR, VÁCL. CEJNAR, FR. ČERNÝ, JOS. ČERNÝ, FR. DERNER, KAREL DRAŠNAR, ALOIS FRENCL, OTTO FREUND, KAREL FRIML, RUD. GRULICH, JOS. HAMPL, JOS. HOFMAN, ANT. HOLEČEK, FR. HORÁK, FR. HORNEŠ, FR. CHALOUPKA, FR. CHUDÝ, BOH. JARKOVSKÝ, JAN JARKOVSKÝ, KAREL JASANSKÝ, FR. JECH, JAN JEREMIÁŠ, FR. KAVA, JOS. KOLC, RUD. KOLENEC, FR. KOLEŠ, FR. KOSTKA, ANT. KOUBA, JOS. KRYŠTOF, KAREL KUBÍN, ZDENKO KUBÍN, FR. LORENC, VÁCL. LORENC, VOJT. MACH, VÁCL. MACHÁČEK, JOS. MAREK, JOS. MARTINEC, VILÉM MARTINEC, JOS. MATĚJKA, EMIL MAŠITA, JOS. MEJSTŘÍK, FERD. MICHÁLEK, JAN MICHÁLEK, ANT. MRÁZ, JOS. MRÁZEK, JOS. NOVÁK, JOS. PATRNÝ, JAN PAVELKA, JOS. PELIKÁN, VÁCL. PLAŠIL, FRANT. PODSTATA, KAREL POHL, FERD. POSPÍŠIL, JOS. PROKEŠ, FR. PUMR, LAD. RADA, BOH. ŘÁDEK, FR. SKALA, VÁCL. SLEZÁK, FR. SMETANA, FR. SVĚTLÍK, JOS. SVOBODA, FR. ŠINDELÁŘ, JAN ŠKOP, JOS. ŠKOP, VÁCL. ŠMÍDA, JOS. ŠOLÍN, JOS. ŠPIČKA, FR. ŠTAFFA, KAREL ŠTĚP, JAN ŠTOREK, JAN ŠRÁM, RUD. ŠVANCAR, JAR. TLÁSKAL, JAN TOMÁŠ, JOS. TRNKA, VÁCL. TRNKA, RUD. VALNÝ, JOS. VAŠATA, JAN VĚTVIČKA, KAREL VĚTVIČKA, RUD. VĚTVIČKA, ED. VLČEK, JOS. VOPRŠAL, ANT. VTELENSKÝ, AL. MAZUCH, JOS. ŽÍDEK.

OBĚTI BOJE ZA SVOBODU NÁRODA A OBĚTI PERSEKUCE ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

BĚŠTA JAROSLAV, BROŽ ANTONÍN, FORMAN MIROSLAV, HOFMAN JAROSLAV, KAŠPAR FRANTIŠEK, KAŠPAR VÁCLAV, KAŠPAROVÁ RŮŽENA, KŘÍŽEK RUDOLF, KOŠVANEC JAROSLAV, KRÁSA VÁCLAV, LUŇÁK VÁCLAV, POJAR EMANUEL, PRÁŠIL KAREL, RABAS JOSEF, RUNŠTUK KAREL, SKÁLA FRANTIŠEK, ŠKALDA JOSEF, ŠKALDA VÁCLAV, TLUSTÝ JAROSLAV, ZAVORAL ANTONÍN, ARNOLD PAVEL, ARNOLDOVÁ EMILIE, FISCHER JOSEF, FISCHEROVÁ OLGA, FREUND GUSTAV, FREUNDOVÁ MILKA, FREUND JIŘÍ, FREUND PETR, FREUND VILÉM, FREUNDOVÁ ZDENKA, FREUND ARNOŠT, KANTOROVÁ BERTA, KANTOR JAROSLAV, KAUDER RUDOLF, KAUDER STANISLAV, KAUDEROVÁ IDA, KLEINER JOSEF, KLEINEROVÁ ADÉLA, KLEINEROVÁ JULIE, KOHN KAREL, KOHNOVÁ HELENA, KREITNER RICHARD, KUFFLER ROBERT ING, KUFFLEROVÁ IDA, MAUTNEROVÁ RŮŽENA, MAUTNER PETR, MUNZER LEO MUDR., MUNZEROVÁ IDA, MUNZER JIŘÍ, ROSENFELD ADOLF, ROSENFELDOVÁ MARTA, ROSENFELDOVÁ ALENA, VOGLOVÁ REGINA, WEISZ FRANTIŠEK, WEISZOVÁ VALESKA, WEISZOVÁ VILEMÍNA, SÚSSOVÁ ZDENKA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04061
Souřadnice: N50°12'02.98'' E15°59'14.00''
Pomník přidal: Jaroslav Šváb
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 17.11.2017
Umístění: Třebechovice pod Orebem, Orebitská, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝM
A DOMA ZEMŘELÝM
LEGIONÁŘŮM

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04058
Pomník přidal: Jaroslav Šváb

Pomník Fjodor Andrejevič Popov

Autor: Jaroslav Dvořák, 13.03.2010
Umístění: Třebechovice pod Orebem, Týništská, u cesty
Nápis:
NA TOMOTO MÍST̨
9. KVĚTNA 1945
TRAGICKY ZAHYNUL
SOVĚTSKÝ VOJÁK
FJODOR
ANDREJEVIČ
POPOV
Poznámka:

Pomníček se nachází poblíž místa, kde 9. 5. 1945 voják zahynul pod koly projíždějícího auta. Byl někdy kolem roku 1990 (1996) přemístěn asi o 20 m blíže k městu a při té příležitosi byly z pomníku odstraněny sovětské symboly včetně rudé hvězdy.
Hrob vojáka je na místním hřbitově, kde je jméno nečitelné.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5205-4063
Pomník přidal: Jaroslav Dvořák