Holiša

Pomník vojakom Červenej armády

Autor: Ladislav Barabás, 18.08.2021
Umístění: Holiša, oproti domu č. 70
Nápis:
VEČNÁ SLÁVA
SOVIETSKYM HRDINOM
PADLÝM V BOJI ZA ČSR.

ÖRÖK DICSÖSÉG
A CSEHSLOVAK
KÖZTÁRSASÁG
FELSZABADITÁSÁÉRT
ELESETT
SZOVJET HÖSÖKNEK.

ВЕЧНАЯ СЛАВА
СОВЕТСКИМ ГЕРОЯМ
ПАВШИМ В БОЮ
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
ЧСР

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob István Rocskár

Autor: Ladislav Barabás, 18.08.2021
Umístění: Holiša, cintorín
Nápis:
ROCSKÁR ISTVÁN
*1973.8.6. - +1992.10.9.

Ha majd egykor kiszárad
érted síro szemünk
Hozzád jövünk pihenni
drága jó gyermekünk.
Nyugodjál békében.
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Lajos Varga

Autor: Ladislav Barabás, 18.08.2021
Umístění: Holiša, cintorín
Nápis:
VARGA LAJOS
hős katona

191? szept. 10
Poznámka:

Ďalší text v maďarčine je veľmi zle čitateľný (maď. hős = hrdinský, katona = vojak).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás