Praha 1

Pamětní deska vojákům Rudé armády

Autor: Vladimír Štrupl, 09.09.2004
Umístění: Praha 1, Smetanovo nábřeží 329/18
Nápis:
SE SOVĚTSKÝM SVAZEM
NA VĚČNÉ ČASY!

С СОВЕТСКИМ COЮЗОМ
НА BEЧНЫE ВРEMEHA

V TOMTO DOMĚ SÍDLILO OD
KVĚTNA DO LISTOPADU 1945
VELITELSTVÍ
SOVĚTSKÉ ARMÁDY
OSVOBODITELKY
ČESKOSLOVENSKÉHO LIDU

В ЕТОМ ДОМЕ НАХОДИЛОСЬ
С МАЯ ДО НОЯБРЯ 1945 ГОДА
КОМАНДОВАНИЕ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ
ОСВОБОДИТЕЛЬНИЦЫ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО НАРОДА

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Milada Horáková

Autor: Nadační fond Stránský, 16.11.2015
Umístění: Praha 1, Sněmovní, tzv. Pětikostelní náměstí
Nápis:
Milada Horáková

Padám, padám
tento boj jsem prohrála,
odcházím čestně.
Miluji tuto zem, miluju tento lid,
budujte mu blahobyt.
Odcházím bez nenávisti k vám.
Přeji vám to,
přeji vám ...

popravena 27.6.1950
Poznámka:

- pomník odhalen 16.11.2015
- autor pomník ak. sochař Josef Faltus


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: MgA. Kateřina Havelková

Pamětní deska Michal Chrabý

Autor: Ivo Šťastný, 01.05.2006
Umístění: Praha 1, Sněmovní
Nápis:
In casa numita U divého muže, care se afla pe aceste
locuri, a poposit, ín anul 1601, Mihai Viteazul (1558 – 1601),
a parator al Crestinatatii, primul unificator al
tarilor Romane (Valahia, Moldovia si Transilvania)

V domě zvaném U divého muže, který stával v těchto
místech, pobýval roku 1601 Michail Chrabrý (1558 – 1601),
obránce křesťanstva, první sjednotitel rumunských
zemí (Valašska, Moldavska a Sedmihradska)

Aceasta placa memoriala a fost realizata in anul 2001,
din iniciativa Asociatiei Cehia – Romania, cu sprijinul Fundatiei Ghibu.

Tato pamětní deska byla pořízena 2001
z podnětu Česko – rumunské společnosti za
přispění Nadace Ghibu

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'19.46'' E14°24'13.16''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Vznik Československa

Autor: Jiří Padevět, 03.02.2022
Umístění: Praha 1, Sněmovní 176/4
Nápis:
V TÉTO PAMÁTNÍ BUDOVĚ ZEMSKÉHO SNĚMU KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO
SE DOKONAL REVOLUČNÍ PŘEVRAT PROTIRAKOUSKÝ A BUDOVAL SE OBNOVENÝ
STÁT ČESKOSLOVENSKÝ
ZDE SE DNE 28. ŘÍJNA 1918 UJAL NÁRODNÍ VÝBOR SAMOSPRÁVY V ZEMI ČESKÉ
ZDE SE DNE 14. LISTOPADU 1918 SESTOUPILO NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, ZBAVILO
ROD HABSBURSKO-LOTRINSKÝ TRŮNU ČESKÉHO A PROHLÁSILO REPUBLIKU
ČESKOSLOVENSKOU, ZVOLILO JEDNOMYSLNĚ JEJÍHO PRVNÍHO PRESIDENTA
A JEJÍ VLÁDU.
ZDE DNE 29. ÚNORA 1920 SCHVÁLILO NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ÚSTAVNÍ
LISTINU REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.
Poznámka:

Deska byla instalována v roce 1933.
(zdroj: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=1208 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'20.94'' E14°24'14.2''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Emilie Weissbergerová

Autor: Jiří Padevět, 25.08.2021
Umístění: Praha 1, Soukenická 1927/9, v chodníku asi dva metry vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
EMILIE
WEISSBERGEROVÁ
ROZ.MAUTNEROVÁ
NAR.1913
DEPORTOVÁNA 1942
DO UJAZDOWA
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Emilie Weissbergerová byla 10.6.1942 deportována z Prahy transportem AAh č. 847 do pracovního tábora Ujazdów. Zahynula buďto v něm, nebo ve vyhlazovacím táboře Sobibor. Z 1000 transportovaných se konce války dožili z tohoto transportu tři lidé.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/147893-emilie-weissbergerova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'27.52'' E14°25'44.35''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Leo Mayer

Autor: Jiří Padevět, 25.10.2021
Umístění: Praha 1, Soukenická 1090/14, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
ING. LEO MAYER
NAR. 1900
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN
Poznámka:

Leo Mayer byl do Ghetta Terezín deportován 11.9.1943 transportem Do, č. 37, do Auschwitz-Birkenau 29.9.1944 transportem El, č. 1410.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/109101-leo-mayer/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'27.22'' E14°25'45.36''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 19.02.2005
Umístění: Praha 1, Spálená 76/14, budova České pojišťovny
Nápis:
NA TRVALOU PAMĚŤ NAŠICH HRDINŮ
ZA NESVOBODY POPRAVENI:
VÁCLAV HAMPEIS, KAREL KUČERA
A DOC. FRANTIŠEK WENZL
ÚTRAPAMI V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE ZAHYNULI:
JOSEF BENEŠ, SVATOPLUK ČECH,
JOSEF HRUBÝ, ALOIS KŘUPKA,
OTTO LAUERMANN A VÁCLAV ŠALDA
V REVOLUCI PADLI:
JINDŘICH NEBESKÝ, ING. RUDOLF PUCHÍŘ
A BOHUSLAV SLAVÍK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20434
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - rodina Rabínkova

Autor: Jiří Padevět, 19.02.2020
Umístění: Praha 1, Spálená 110/53, v chodníku před domem, vpravo před vchodem do pasáže
Nápis:
ZDE ŽIL
ING. EMIL RABÍNEK
NAR. 1878
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1942 DO MALÉHO TROSTINCE
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
JOSEFA RABÍNKOVÁ
NAR. 1882
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1942 DO MALÉHO TROSTINCE
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA
FRANCI RABÍNEK
EPSTEINOVÁ
NAR. 1920
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
OSVOBOZENA
Poznámka:

Na webu holocaust.cz jsou uvedeni jako Rabinkovi. Manželé byli deportováni transportem Bd 4. září 1942 do ghetta Terezín a odtud transportem Bk 8. září 1942 do Malého Trostince, kde byli zřejmě bezprostředně po příjezdu zavražděni.
Franci Rabinek Epsteinová byla převezena do Auschwitz-Birkenau a vězněna v takzvaném rodinném táboře, odtud byla deportována do Hamburku, osvobozena byla v roce 1945 v Bergen-Belsenu. Svoje věznění zaznamenala k knize Franci's War.
(zdroje:
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/116349-emil-rabinek/
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/116350-josefa-rabinkova/
https://www.amazon.com/Francis-War-Womans-Story-Survival-ebook/dp/B07X8CNZH2 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Rodina Hartmannova

Autor: Jiří Padevět, 21.07.2021
Umístění: Praha 1, Spálená 93/23, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
EMIL HARTMANN
NAR.1896
DEPORTOVÁN 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚN 24.12.1942

ZDE ŽILA
ILSA HARTMANNOVÁ
NAR.1903
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA HELGA HARTMANNOVÁ
NAR.1932
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA ANITA HARTMANNOVÁ
NAR.1934
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Manželé Emil a Ilsa Hartmannovi a jejich dcery Helga a Anita byli deportováni do ghetta v Lodži (během okupace se ghetto jmenovalo Litzmannstadt) transportem E č.385, který vyjel z Prahy 3.11.1941. V případě Ilsy, Helgy a Anity Hartmannových není jasné, zda zahynuly přímo v ghettu, nebo v některém z vyhlazovacích táborů.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/145372-emil-hartmann/ ; https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/145377-ilsa-hartmannova/ ; https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/145376-helga-hartmannova/ ; https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/145375-anita-hartmannova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Souřadnice: N50°4'48.1'' E14°25'10.57''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pomník Karel Hašler

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 04.04.2010
Umístění: Praha 1, Staré zámecké schody
Nápis:
Karel Hašler
český písničkář

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'31.6'' E14°24'26.7''
Pomník přidal: Martin Brynych