Praha 1

Kameny zmizelých - Emilie Weissbergerová

Autor: Jiří Padevět, 25.08.2021
Umístění: Praha 1, Soukenická 1927/9, v chodníku asi dva metry vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
EMILIE
WEISSBERGEROVÁ
ROZ.MAUTNEROVÁ
NAR.1913
DEPORTOVÁNA 1942
DO UJAZDOWA
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Emilie Weissbergerová byla 10.6.1942 deportována z Prahy transportem AAh č. 847 do pracovního tábora Ujazdów. Zahynula buďto v něm, nebo ve vyhlazovacím táboře Sobibor. Z 1000 transportovaných se konce války dožili z tohoto transportu tři lidé.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/147893-emilie-weissbergerova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'27.52'' E14°25'44.35''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Leo Mayer

Autor: Jiří Padevět, 25.10.2021
Umístění: Praha 1, Soukenická 1090/14, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
ING. LEO MAYER
NAR. 1900
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN
Poznámka:

Leo Mayer byl do Ghetta Terezín deportován 11.9.1943 transportem Do, č. 37, do Auschwitz-Birkenau 29.9.1944 transportem El, č. 1410.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/109101-leo-mayer/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'27.22'' E14°25'45.36''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 19.02.2005
Umístění: Praha 1, Spálená 76/14, budova České pojišťovny
Nápis:
NA TRVALOU PAMĚŤ NAŠICH HRDINŮ
ZA NESVOBODY POPRAVENI:
VÁCLAV HAMPEIS, KAREL KUČERA
A DOC. FRANTIŠEK WENZL
ÚTRAPAMI V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE ZAHYNULI:
JOSEF BENEŠ, SVATOPLUK ČECH,
JOSEF HRUBÝ, ALOIS KŘUPKA,
OTTO LAUERMANN A VÁCLAV ŠALDA
V REVOLUCI PADLI:
JINDŘICH NEBESKÝ, ING. RUDOLF PUCHÍŘ
A BOHUSLAV SLAVÍK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20434
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - rodina Rabínkova

Autor: Jiří Padevět, 19.02.2020
Umístění: Praha 1, Spálená 110/53, v chodníku před domem, vpravo před vchodem do pasáže
Nápis:
ZDE ŽIL
ING. EMIL RABÍNEK
NAR. 1878
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1942 DO MALÉHO TROSTINCE
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
JOSEFA RABÍNKOVÁ
NAR. 1882
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1942 DO MALÉHO TROSTINCE
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA
FRANCI RABÍNEK
EPSTEINOVÁ
NAR. 1920
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
OSVOBOZENA
Poznámka:

Na webu holocaust.cz jsou uvedeni jako Rabinkovi. Manželé byli deportováni transportem Bd 4. září 1942 do ghetta Terezín a odtud transportem Bk 8. září 1942 do Malého Trostince, kde byli zřejmě bezprostředně po příjezdu zavražděni.
Franci Rabinek Epsteinová byla převezena do Auschwitz-Birkenau a vězněna v takzvaném rodinném táboře, odtud byla deportována do Hamburku, osvobozena byla v roce 1945 v Bergen-Belsenu. Svoje věznění zaznamenala k knize Franci's War.
(zdroje:
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/116349-emil-rabinek/
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/116350-josefa-rabinkova/
https://www.amazon.com/Francis-War-Womans-Story-Survival-ebook/dp/B07X8CNZH2 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Rodina Hartmannova

Autor: Jiří Padevět, 21.07.2021
Umístění: Praha 1, Spálená 93/23, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
EMIL HARTMANN
NAR.1896
DEPORTOVÁN 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚN 24.12.1942

ZDE ŽILA
ILSA HARTMANNOVÁ
NAR.1903
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA HELGA HARTMANNOVÁ
NAR.1932
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA ANITA HARTMANNOVÁ
NAR.1934
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Manželé Emil a Ilsa Hartmannovi a jejich dcery Helga a Anita byli deportováni do ghetta v Lodži (během okupace se ghetto jmenovalo Litzmannstadt) transportem E č.385, který vyjel z Prahy 3.11.1941. V případě Ilsy, Helgy a Anity Hartmannových není jasné, zda zahynuly přímo v ghettu, nebo v některém z vyhlazovacích táborů.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/145372-emil-hartmann/ ; https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/145377-ilsa-hartmannova/ ; https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/145376-helga-hartmannova/ ; https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/145375-anita-hartmannova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Souřadnice: N50°4'48.1'' E14°25'10.57''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pomník Karel Hašler

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 04.04.2010
Umístění: Praha 1, Staré zámecké schody
Nápis:
Karel Hašler
český písničkář

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'31.6'' E14°24'26.7''
Pomník přidal: Martin Brynych

Kameny zmizelých - Petr Ginz

Autor: Josef Kareš, 02.10.2011
Umístění: Praha 1, Stárkova 4/1745, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLEL
PETR GINZ
NAR. 1928
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Provizorní pomník Padlým bojovníkům Pražského povstání - místo je zrušené

Autor: Vladimír Štrupl, archiv
Umístění: Praha 1, Staroměstské náměstí 4/1, Staroměstská radnice
Nápis:
ČEST HRDINŮM,
KTEŘÍ ZDE PADLI
Poznámka:

Symbolický hrob českých bojovníků, padlých za svobodu Prahy, který by vzniknul krátce po povstání v roce 1945.
Kříž na fotografii, je dnes umístěn uvnitř radnice.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska popravy 27 českých pánů 1621

Autor: Jitka Lenková, 25.10.2010
Umístění: Praha 1, Staroměstské náměstí, radnice
Nápis:
NA MÍSTĚ ZDE V DLAŽBĚ VYZNAČENÉM
STÁLO POPRAVIŠTĚ, NA KTERÉM V PONDĚLÍ
DNE 21. ČERVNA L. P. 1621. OD HODINY PÁTÉ AŽ
DO DEVÁTÉ RANNÍ OBĚTOVALO ŽIVOT SVŮJ
TĚCHTO 27 MUČEDLNÍKŮ:
JÁCHIM ONDŘEJ ŠLIK SVOB.PÁN Z HOLEJŠE.
VÁCLAV ST. BUDOVEC SVOB.PÁN Z BUDOVA.
KRIŠTOF HARANT SVOB.PÁN Z POLŽIC A BEZDRUŽIC.
KAŠPAR KAPLÍŘ RYTÍŘ ZE SULEVIC.
PROKOP DVOŘECKÝ RYTÍŘ Z OLBRAMOVIC.
FRIDRICH RYTÍŘ Z BÍLÉ.
JINDŘICH RYTÍŘ OTTA Z LOSU.
DIVIŠ ČERNÍN Z RYTÍŘ CHUDENIC.
VILÉM ST. RYTÍŘ KONECCHLUMSKÝ Z KONECCHLUMÍ.
BOHUSLAV ST. RYTÍŘ Z MICHALOVIC.
MISTR VALENTIN KOCHAN Z PRACHOVÉ,
RADNÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.
TOBIÁŠ ŠTEFEK Z KOLODĚJ,
MĚŠŤAN NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.
JAN JESENSKÝ Z JESENÉHO,
DOKTOR LÉKAŘSTVÍ A REKTOR UNIVERSITY.
KRIŠTOF KOBER ST. Z KOBERŠPERKU,
MĚŠŤAN MENŠÍHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.
JAN ST. ŠULTYS Z FELSDORFU,
PRIMÁTOR KUTNOHORSKÝ.
MAXMILIÁN HOŠŤÁLEK Z JAVOŘIC,
PRIMÁTOR ŽATECKÝ.
D. LEANDR RÜPPEL Z RUPPACHU,
MĚŠŤAN STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.
JIŘÍ HAUNŠILD Z FÜRSTENFELDU,
DOKTOR PRÁV A MĚŠŤAN STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.
JAN KUTNAUER Z SONNENŠTEJNA,
RADNÍ STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.
ŠIMON SUŠICKÝ Z SONNENŠTEJNA,
RADNÍ STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.
NATANAEL VODŇANSKÝ Z URAČOVA,
PRIMÁTOR STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.
VÁCLAV MAŠTĚŘOVSKÝ Z JIZBICE,
RADNÍ STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.
JINDŘICH KOZEL Z PECLINOVCE,
MĚŠŤAN NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.
ONDŘEJ KOCOUR Z VOTÍNA.
RADNÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.
JIŘÍ ŘEČICKÝ,
RADNÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.
MICHAL WITMAN,
RADNÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.
ŠIMON VOKÁČ Z CHYŠ A ŠPICBERKA,
RADNÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.
Poznámka:

Popravení patřili mezi vůdce ozbrojeného stavovského povstání (1618-1620), které stálo na počátku Třicetileté války (1618-1648)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jitka Lenková

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 05.05.2005
Umístění: Praha 1, Staroměstské náměstí 4/1, Staroměstská radnice
Nápis:
JMÉNA OBČANŮ, KTEŘÍ POLOŽILI
SVOJE ŽIVOTY V BOJI
O STAROMĚSTSKOU RADNICI
1945
JOSEF CHALOUPKA - LICOMĚLICE
KAREL JANEČEK - HOŘOVICE
HYNEK ŠLOSAR - HOŘOVICE
BEDŘICH KŮLA - HOŘOVICE
JOSEF VRBA - HOŘOVICE
OLDŘICH MOJŽÍŠEK - FRÝDEK
JOSEF BÖHM - B. BYSTRICA
JAROSLAV HLAVÁČEK - PRAHA
VÁCLAV SCHÜRER - PRAHA
RUDOLF SOKOL - PRAHA
VLADIMÍR SRP - PRAHA
KAREL NOVÁK - PRAHA
JOSEF PAŘÍK - PRAHA
OTA REŽNÝ - PRAHA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20461
Pomník přidal: Vladimír Štrupl