Dobříš

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Ivo Šťastný, 14.08.2006
Umístění: Dobříš, Čs. armády, rozcestí ulic Čs. armády a Plk. B. Petroviče
Nápis:
НА ПАМЯТЬ
КРАСНОЙ АРМИИ
ОСВОБОДИТЕЛЬНИЦЫ

NA PAMĚŤ PŘÍCHODU
RUDÉ ARMÁDY
A OSVOBOZENÍ
MĚSTA DOBŘÍŠE

10. KVĚTNA 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'12.63'' E14°9'48.54''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 14.08.2006
Umístění: Dobříš, Mírové náměstí, parčík
Nápis:
PAMÁTCE OBĚTÍ FAŠISTICKÉ OKUPACE 1939 – 1945

RICHTAŘÍK MIL., ČERVENÝ KAREL, DANIHELKA VÁCL., HŮLA KAREL, KVÍS JOSEF, OKTÁBEC ANT., OKTÁBCOVÁ VL., PIPOTA KAREL, PRŮŠA FR., PŘIBYL KAREL, SOUKUP FR., SVOBODA VÁCL., SCHART ADOLF, SCHARTOVÁ OTILIE, SCHARTOVÁ DAGM., ŠEBESTA VLAD., BIENENFELDOVÁ FR., BLEIEROVÁ ARNOŠTKA, BLOCH VILÉM, BLOCH JAKUB, BLOCHOVÁ ANNA, BOEHM JINDŘ., BONDYOVÁ FRANT., BONDY OTTO, BOEHMOVÁ OLGA, ELISCHÁKOVÁ MATILDA, FAHNOVÁ BEDŘ., FANH RUDOLF, FLEISCHMAN VIKTOR, FLEISCHMANOVÁ R., FRANKLOVÁ JIŘINA, FRANKL RICHARD, FRANKLOVÁ VIKT., FRANKL ALOIS, FRANKLOVÁ ERNA, FRANKL JOSEF, FRANKLOVÁ R., FRANKMAN OTTA, FRANKMANOVÁ IRENA, GLUCK LEOPOLD, GLUCKOVÁ CECILIE, GLUCKOVÁ ALŽBĚTA, GLUCKOVÁ ZD., GLUCK JAN, GROSMANNOVÁ A., GROSMANN JULIUS, HERMANNOVÁ EDITA, HERMANNOVÁ HERMINA, HERMANN EMIL, HERMANN JINDŘ., HERMANN LUDVÍK, HORBOVYOVÁ H., KATZOVÁ ANNA, KLEINEROVÁ LEOP., KLEINEROVÁ ALEX., KOSINEROVÁ MARTA, KOSINER LEO, KOSINEROVÁ VALERIE, LIONOVÁ ANNA, LIONOVÁ ALOISIE, LIONOVÁ JINDŘ., LIONOVÁ REGINA, LIONOVÁ ANNA, LIONOVÁ DAGMAR, LION VÍTĚZSLAV, LIONOVÁ SONJA, LUFTOVÁ IRMA, MEISLEROVÁ MARIE, NOVÁKOVÁ HANA, NOVÁKOVÁ ELSA, NOVÁK JAROSLAV, NOVÁK OTTA, OPENHEIMER ŠIMON, OPENHEIMEROVÁ K., OPENHEIMEROVÁ JIN., OPENHEIMER BEDŘICH, OPENHEIMER VIKTOR, POPPER EMIL, POPPEROVÁ OLGA, PORGESOVÁ ELSA, PORGESOVÁ EMILIE, PORGESOVÁ HELENA, PORGES JULIUS, PORGES LEOPOLD, RUBÍNOVÁ BERTA, RUBÍNOVÁ HANA, RUBÍNOVÁ EVA, RUBÍNOVÁ JINDŘ., RUBÍN JOSEF, SCHWARZ ROBERT, SCHWARZOVÁ E., SCHWARZ EMIL, SCHWARZ JIŘÍ, SCHWARZ HANUŠ, SCHWARZOVÁ H., SCHWARZOVÁ – BERGEROVÁ K., ULLMANNOVÁ GAB., ULLMANNOVÁ STEF., VOGEL ALOIS, VOGELOVÁ HEDVIKA

CHRAŇTE ZAČ JSME BOJOVALI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2107-26800
Souřadnice: N49°46'55.26'' E14°10'13.29''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 14.08.2006
Umístění: Dobříš, Mírové náměstí, parčík
Nápis:
TĚM, KTEŘÍ SE NEVRÁTILI 1914 – 1918

BARTOŠ JOS., BEDŘICH FR., BERNREITER JAN, BOROVIČKA FR., BOROVIČKA JOS., BUREŠ IVAN, CIFRAJN RUD., DANIELKA JIND., DOLEJŠ FR., DRAGOUN AL., DRAGOUN JOS., DRAGOUN JOS., DRTIKOL FR., DUMEK VÁCL., FARÁŘ JINDŘ., FIŠER AD., FIŠER AL., FIŠER VÁCL., GLUCK OTTO, HÁJEK VOJŤ., HAMPEJS JOS., HRUBÝ JOS., HŮZA ANT., HŮZA JAN, HŮZA JOS., HŮZA VOJŤ., CHRAMOSTA FR., JAREŠ FR., ERNEST KAR., CHÝLA KAR., JECHOUT FERD., KADLEC JOS. – LEG., KASTNER KAR., KOKSTEIN JOS., KORYNTA JAN, KOZA JOS., KUBAN EDMUND, KUBÍN VÁCL., KUCHAŘ FR., KUTÍK JAR., KUTINA JAN, KYMLA EMANUEL, MAJER JAR., NOVOTNÝ JAN, KADLEC JAR., KLOUDA ANT., KOČÍ ANT., JINDÁČEK ANT., NOVOTNÝ VÁCL., OLIVA ANT., PETÁK FR., PETÁK FR., PETÁK JOS., PETÁK KAR., POLLAK HUGO, PIKART RUD., PIKART VÁCL., PLAVEC OLD., PRŮŠA JOS., PUCHMAJER JOS., OPATRNÝ BOHS., ZOUL JAN, MACHÁČEK EMIL, MAŠEK FR., MIKA ALEX., KADLEC JOSEF, PUNČOCHÁŘ JOS., RAUVOLF ANT., RUDOLF ANT., RYS HYNEK, SLABIHOUDEK F., SLANEC AL., SLANEC JOS., SLANEC JOS., SOUČEK KAR., SOUKUP VOJŤ., SVOBODA ANT., ŠPALÍNEK JOS., ŠPRYSL EMAN., ŠPRYSL JAR., PILECKÝ JOS., PLEVKA VÁCL., RYS KAR., SOUKUP VOJT., ŠVAGR VÁCL. – LEG., ŠUBERT FR., VELEBIL KAR., VEJVODA VÁC., VITÁSEK ANT., VOJÍŘ JOS., VOKURKA KAR., VOLF FR., VONDROVEC M., VONDRUŠKA P., ZELENKA FR., ZOUZAL FR., ŽALOUDEK ANT., ŽALOUDEK OT. – LEG., ŠTOULIL ANT., ŠEDIVÝ BOH., VINŠ ANT.
Poznámka:

Kadlec Josef, nar. 5.6.1881, Dobříš. V RU armádě sloužil u 102. pěšího pluku jako vojín. Zajat 16.9.1916, Navá Ves. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 22.4.1918 v Padule. Zařazen 22.4.1918 k 34. pěšímu pluku jako vojín. Do vlasti se vrátil 31.12.1919.
Švagr Václav, nar. 7.9.1884, Úběnice. V RU armádě sloužil u 8. zemského pěšího pluku jako vojín. Zajetí nedoloženo. Do ČS legií ve Francii zařazen 5.3.1918, k 21. střeleckému pluku, hodnost nedoložena. Demobilizován 7.5.1919.
Žaloudek Otakar, nar. 14.1.1896, Dobříš. V RU armádě sloužil u 88. pěšího pluku, hodnost nedoložena. Zajat 7.9.1915, Tarnopol. Do ČS legií v Rusku zařazen 9.9.1916, k 1. střeleckému pluku, hodnost nedoložena. Padl 13.6.1918 jako příslušník 3. střeleckého pluku.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2107-26799
Souřadnice: N49°46'55.82'' E14°10'14.18''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska rodina Schartova

Autor: Vladimír Štrupl, 19.07.2014
Umístění: Dobříš, Mírové náměstí 119, ve dvoře městského úřadu
Nápis:
NA PAMĚŤ UMUČENÉ
RODINY AD. SCHARTA
VĚNUJE
Č.O.L. JEDNOTA DOBŘÍŠ.

TAKÉ Z VAŠÍ KRVE
VZEŠLA SVOBODA VLASTI.
Poznámka:

Adolf Schart, starosta Dobříše, *2.6.1899, Kopidlno;
Otilie Schartová, manželka, *22.1.1899;
Dagmar Schartová, dcera, *28.1.1920.
Všichni popraveni zastřelením na střelnici v Praze-Kobylisích na základě rozsudku stanného soudu dne 25.6.1942.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2107-26771
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Balabán

Autor: Mojmír Churavý, 04.06.2021
Umístění: Dobříš, Obora 171, hájovna Obora
Nápis:
V TÉTO HÁJOVNĚ OBORA SE NARODIL 4.6.1894
JOSEF BALABÁN
GENMJR. IN MEM.,
LEGIONÁŘ, DŮSTOJNÍK ČS. ARMÁDY,
V DOBĚ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY PŘÍSLUŠNÍK
VOJENSKÉ PROTINACISTICKÉ ODBOJOVÉ
ORGANIZACE OBRANA NÁRODA
A VELITEL JEJÍ LEGENDÁRNÍ SKUPINY TŘI KRÁLKOVÉ
POPRAVEN NACISTY 3. ŘÍJNA 1941
ČEST JEHO PAMÁTCE.
Poznámka:

Slavnostní odhalení pamětní desky na Balabánově rodném domě organizovalo město Dobříš 4. června 2021 ve 14.00 hodin.
Akce se konala za podpory ministerstva obrany ČR a rodiny Colloredo-Mansfeld, která spravuje okolní lesy.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2107-56238
Souřadnice: N49°48'5.91'' E14°10'19.44''
Pomník přidal: Mojmír Churavý

Hrob K. B. Dragoun

Autor: Ivo Šťastný, 14.08.2006
Umístění: Dobříš, Pod Hřbitovem, hřbitov
Nápis:
PODPLUKOVNÍK
POLNÍ PILOT LETEC
K. B. DRAGOUN
7.10.1897
TRAGICKY ZAHYNUL
17.9.1935

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°46'56.14'' E14°10'59.98''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Antonín Havelka

Autor: Ivo Šťastný, 14.08.2006
Umístění: Dobříš, Pod Hřbitovem, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN
HAVELKA

*29.1.1906
PADL V REVOLUCI 8.5.1945

SPI SLADCE DRAHÝ MANŽELI
A TATÍČKU NÁŠ!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°46'56.48'' E14°11'01.55''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Jan Hájek

Autor: Ivo Šťastný, 14.08.2006
Umístění: Dobříš, Pod Hřbitovem, hřbitov
Nápis:
HÁJEK JAN

MAJOR ČSL. ARMÁDY

*12.9.1914 +21.6.1965

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°46'59.29'' E14°10'59.03''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Ruda Hanzalík

Autor: Vladimír Štrupl, 19.07.2014
Umístění: Dobříš, Pod Hřbitovem, hřbitov
Nápis:
RUDA HANZALÍK
*14.VI.1928, +TRAGICKOU SMRTÍ 26.III.1963
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Rudolf Ryba

Autor: Vladimír Štrupl, 19.07.2014
Umístění: Dobříš, Pod Hřbitovem, hřbitov
Nápis:
RUDOLF RYBA
KNÍŽ. COLLOREDO-MANNSFELDSKÝ
NADLESNÍ, C. A K. PORUČÍK V ZÁLOZE.
NAR. 1. ÚNORA 1880, ZEMŘ. 15. LEDNA 1911.
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl