Verměřovice

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: ing. Petr Svoboda, 30.07.2016
Umístění: Verměřovice, průčelní zeď kostela sv. Jana Křtitele
Nápis:
NA VDĚČNOU PAMĚŤ NAŠICH HRDINŮ
Z VERMĚŘOVIC VE VÁLCE R. 1914-1918.
A) PADLÝCH.
JOSEF BÍLÝ
ANT. FALTUS
JINDŘICH FAJT
VÁC. CHALOUPKA
JOSEF KRÁTKÝ
AL. MACHÁČEK
ANT. MORAVEC
ANT. MORAVEC
ANT. MIKULA
FRANT. MIKULA
ANTONÍN PETR
VIL. PROKOPEC
PETR PROKOPEC
LEO POLÁČEK
BOH. ŠTĚPÁNEK
JOSEF VAŠÍČEK
KAREL VÁVRA
B) NEZVĚSTNÝCH.
VÁCLAV FALTUS
FRANT. KACR
JOS. MACHÁČEK
VÁC. MACHÁČEK
VÁC. NASTOUPIL
KAR. SUCHOMEL
FR. ŠTĚPÁNEK
PETR ŠTĚPÁNEK
Poznámka:

Jindřich Fajt - čp. 24 zemřel hned v září 1914 v Jaroslavi v Haliči
Antonín Faltus - čp. 77 zahynul při obraně Čsl. Republiky před maďarskými bolševiky v roce 1919
Václav Chaloupka - čp. 57 padl roku 1915 v Rusku u Lublina
Václav Faltus - čp. 38 zemřel na následky vážných zranění utrpěných na řece Soči
František Kacr - čp. 119 padl v roce 1914 v Rusku
Rudolf Kavan - čp. 115 syn řídícího učitele Fr. Kavana
Josef Krátký - čp. 85
Alois Macháček - čp. 29 zahynul v Kjusku v Albánii
Josef Macháček - čp. 35 padl v roce 1916
Josef Macháček - čp. 8 padl na ruské frontě roku 1915
Václav Macháček - p. 18
Antonín Mikula - čp. 82 padl v listopadu 1914 u osady Konatice u Bělehradu
František Mikula - čp. 112 zemřel v nemocnici v Krakově
Antonín Moravec - čp. 6
Antonín Moravec - čp. 52 padl v říjnu 1914 v Haliči
Václav Nastoupil - čp. 47 nezvěstný
Antonín Petr - čp. 60 padl v roce 1918 na italské frontě
Leo Poláček - čp. 69
Petr Prokopec - čp. 35- padl v roce 1914
Vilém Prokopec - čp. 35 padl v roce 1918 v Albánii
Karel Suchomel - čp. 59
Boh. Štěpánek - čp. 41
Ant. Štěpánek - čp. 74
Petr Štěpánek - čp. 94
Josef Vašíček - čp. 61 padl na ruské frontě
Karel Vávra - čp. 83 padl v roce 1916 na Doberské planině v Itálii
(zdroj: Verměřovický zpravodaj, léto 2014, http://www.vermerovice.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=18008&id_dokumenty=2970 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5315-6603
Pomník přidal: ing. Petr Svoboda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska ruského vojína

Autor: Pavlína Koncošová, 23.05.2021
Umístění: Verměřovice, čelní zeď hřbitova
Nápis:
Z VDĚČNOSTI K RUDÉ ARMÁDĚ,
NAŠÍ OSVOBODITELCE A NA VĚČNOU
PAMÁTKU A UPOMÍNKU DNE 15. ÚNORA 1945
ZDE PADLÉHO RUSKÉHO VOJÍNA,
ZAJATCE S. T. A. LAG. 319 - 2401
OBĚTI NĚMECKÉ ZVŮLE
OBČANÉ Z VERMĚŘOVIC.
VĚNOVÁNO K I. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
V KVĚTNU 1946.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5315-6600
Pomník přidal: Pavlína Koncošová