Kostelec u Heřmanova Městce

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Hovorka, 13.10.2006
Umístění: Kostelec u Heřmanova Městce, u obecního úřadu
Nápis:
PRAVDA
OBĚTI VÁLKY
R. HLÍNA * 1.2.1887 + 5.7.1916, R. GROF * 18.8.1889 + 12.8.1916, FR. FRANC * 7.11.1893 + 24.12.1916, JINDŘ. SECKÝ * 30.4.1884 + 12.1.1917, JOS. NOVÁK * 29.3.1888 + 18.1.1917, VINC. KUBANT * 28.6.1880 + 17.6.1917, R. MATOUŠEK * 13.3.1898 + 5.10.1917, FR. ROZTOČIL * 30.7.1882 + 3.11.1918, AD. KUBANT 26.5.1895 – 1918, FR. KUBANT * 21.3.1886 NEZVĚSTNÝ, FR. ZELINKA * 2.12.1893 NEZVĚSTNÝ

VĚNUJE OBČANSKÁ BESEDA HAVLÍČEK 1924.
K. HAVLÍČEK BOROVSKÝ
PŘISLIBUJTE SI MNĚ
POROUČEJTE SI MNĚ,
VYHROŽUJTE SI MNĚ:
PŘECE ZRÁDCEM NEBUDU!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06451
Souřadnice: N49°55'36'' E15°39'05''
Pomník přidal: Petr Hovorka

Pamětní desky Jaroslav Syrový a Josef Roztočil

Autor: Naděžda Gutzerová, 04.05.2021
Umístění: Kostelec u Heřmanova Městce, Budova obecního úřadu (původně obecní škola), nad vchodem do budovy.
Nápis:
JAROSLAV
SYROVÝ
NAROZ. 19.9. 1886
PADL 26.8. 1915
U ŠČITNA
V RUSKU

V NAŠÍ OSADĚ SE NARODILI
DO TÉTO ŠKOLY CHODILI
A ZA SVOBODU VLASTI
ŽIVOTY SVÉ POLOŽILI
VĚČNÁ PAMĚŤ!

JOSEF ROZTOČIL
NAROZ. 15.3.1891
PADL 29.10.1918
U TERRONU
VE FRANCII
Poznámka:

Nadporučík Jaroslav Syrový. Ruský legionář. V letech 1904 - 1907 působil v Rusku (Rostov nad Donu). Vojenskou službu si odbyl v Bosně a v Kutné Hoře v letech 1907 - 1910. Až do jara r. 1914 pracoval pro stavitele K. Netušila. Později řídil stavbu v Charkově. Po vypuknutí 1. světové války se již nevrátil domů a 4.9. 1914 byl zařazen jako střelec-dobrovolník do 2. roty České družiny. Padl u vesnice Ostrolenky v grodenské gubernii, když velel útoku své roty. 21.7.1923 byl in memoriam povýšen do hodnosti nadporučíka. Ocenění: všechny čtyři kříže Sv. Jiří.

Desátník Josef Roztočil. Legionář. V 17 letech vstoupil dobrovolně do armády. Krátce byl kočím Františka Ferdinanda d'Este na Konopišti a později ve službách knížete K. Kinského ve Vídni. V září 1915 odjel na ruskou frontu, kde byl 3.10.1915 zajat. 27.7.1917 vstoupil do čs. vojska na Rusi. 15.10.1917 byl odeslán k čsl. vojsku do Francie, sloužil u 33. francouzského pěšího pluku a později 21. čsl. střeleckého pluku. V červnu 1918 byl jeho pluk nasazen do bojů v Alsasku, v září na řece Marně. Zemřel v bojích o Terron. Pohřben na vojenském hřbitově v Chestres. Ocenění: čsl. revoluční medaile, medaile vítězství, francouzská pamětní medaile "Commemorative Francaise".

(zdroj: Kobetič P. (2002): Osobnosti Chrudimska. )

Pamětní deska na budově odhalena 9.7.1933.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5304-6453
Pomník přidal: Naděžda Gutzerová

Hrob legionář Macháček

Autor: Petr Hovorka, 13.10.2006
Umístění: Kostelec u Heřmanova Městce, hřbitov
Nápis:
Památce legionářů
RODINA MACHÁČKOVA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°55'31'' E15°39'15''
Pomník přidal: Petr Hovorka

Hrob legionář Král

Autor: Petr Hovorka, 13.10.2006
Umístění: Kostelec u Heřmanova Městce, hřbitov
Nápis:
Památce legionářů
RODINA KRÁLOVA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°55'31'' E15°39'15''
Pomník přidal: Petr Hovorka

Hrob Bedřich Krása

Autor: Petr Hovorka, 04.03.2012
Umístění: Kostelec u Heřmanova Městce, hřbitov
Nápis:
POPRAVEN NACISTY 17.5.1943
BEDŘICH KRÁSA ŘEZNÍK STÁR 35 R.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°55'31'' E15°39'15''
Pomník přidal: Petr Hovorka