Tvrdonice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Tichý, 14.10.2006
Umístění: Tvrdonice, nám. Míru, v parku
Nápis:
BUDÍN PETR 1892 - 1916
HASIL FRANT. 1916
HASIL JAKUB 1895 - 1917
HASIL JAN 1895 - 1916
HRDLIČKA JIDR. 1887 - 1916
HUNKAŘ CYRIL 1880 -1914
ISTL RICHARD 1872 - 1918
JANULÍK JOSEF 1873 - 1915
JANULÍK JOSEF 1886 - 1916
JANULÍK METODĚJ
KOŠŤAL JAN 1916
KOŠŤAL ŠTĚPÁN
KUBÍČEK AUG. 1895 - 1915
KUČERA JAKUB 1895 - 1915
KUHN MARTIN 1896 - 1919
KUHN ŠTĚPÁN 1894 - 1915
LENKOVIČ JAN 1916
LÉTAL JAKUB 1898 - 1918
MIKLICA ROBERT 1882 - 1917
MRÁZ CYRIL 1894 - 1915

ING. MRÁZ JAN 1883
MRÁZ JAN 1886 - 1915
POLEŠOVSKÝ JOS. 1882 - 1915
RAMPÁČEK JAKUB 1918
ŘÍHA JOSEF 1916
STIBŮREK FRANT. 1889 - 1914
STUDENKA JAN 1890
ŠENK JAKUB 1881 - 1914
ŠEVČÍK JAN 1894 - 1916
TŘINÁCTÝ CYRIL 1890 - 1917
TUREČEK MICHAL 1896 - 1918
BARTOLŠIČ MATĚJ 1873 - 1916
FELGR VÁCLAV 1919
GAJDA FRANTIŠEK 1880 - 1916
GAZDÍK MARTIN 1882 - 1915
HASIL KAŠPAR 1917
HRUBÝ JAN 1914
HRUBÝ JAN 1883
JANULÍK JAN 1873 - 1916
KAŇA ŠTĚPÁN 1880 - 1915
MAZŮCH FRANT. 1915
NEŠPOR MARTIN 1898 - 1917
PELIKÁN JOSEF
ŘÍHA JAN 1874 - 1915
STIBŮREK FRANT 1914
TUREČEK JOSEF 1915

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6204-14104
Souřadnice: N48°45'35.88'' E16°59'40.62''
Pomník přidal: Petr Tichý

Pamětní deska vojákům Rudé armády

Autor: Petr Tichý, 14.10.2006
Umístění: Tvrdonice, nám. Míru, na budově obecního úřadu a pošty
Nápis:
OBČANÉ TVRDONIC
NA POČEST 20. VÝROČÍ
SVÉHO OSVOBOZENÍ
SOVĚTSKOU ARMÁDOU.
13.DUBNA 1965

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°45'37.74'' E16°59'39.9''
Pomník přidal: Petr Tichý

Pomník Obětem loupeživých nájezdů

Autor: Petr Tichý, 07.07.2020
Umístění: Tvrdonice, náměstí Míru, parčík na náměstí, vpravo od středového chodníku
Nápis:
Tento kámen ať je připomínkou
velkého utrpení, kterému byli
vystaveni naši občané 25.1.1705.
Při nájezdech Kuruců bylo zabito
80 lidí. Pohřbeni byli zde při
kostele sv. Mikuláše.
Poznámka:

V roce 1703 povstala uherská šlechta v čele se sedmihradským knížetem Františkem II. Rákoczi proti vládnoucím Habsburků. Ovládli velkou část Uherska a pokračovali na Moravu.
Císařští dragouni byli rozmístěni v pohraničních vesnicích, přesto se kurucům podařilo 25.1.1705 překročit zamrzlou Moravu a vtrhnout do Tvrdonic a okolí.
Během bojů zabili 17 obyvatel sousedních Kostic, třicet Tvrdončanů, 14 císařských dragounů a několik dalších obyvatel okolních obcí.
Oběti byly pohřbeni na hřbitove u tehdejšího kostela. Kostel stojící na svahu nad říčkou Kyjovkou se později zřítil, nový dnes stojí o kus dál na západ. Na místě je dnes park.
Pomník odhalen v létě 2014.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°45'36.45'' E16°59'39.18''
Pomník přidal: Petr Tichý

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Petr Tichý, 14.10.2006
Umístění: Tvrdonice, Nová, v parčíku před kostelem, na křižovatce ulic Nová, Slovácká a Týnecká
Nápis:
ČESTNÁ A VDĚČNÁ PAMĚŤ
PADLÝM A UMUČENÝM
OBČANŮM
V 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
KTEŘÍ SE NEDOČKALI
OSVOBOZENÍ.
1945.

ÚLEHLA FRANTIŠEK 1911 - 1940
KOŠŤAL CYRIL 1918 - 1942
KRŮPA FRANTIŠEK 1923 -1942
RAMPAČEK JAKUB 1915 - 1942
HASIL JAN 192 - 1945
MRÁKAVA JAN 1909 - 1945
POLÁČEK JOSEF 1891 - 1945
MRÁZ JOSEF 1914 - 1945
POLÁČEK FRANTIŠEK 1904 - 1945
GAJDUŠKOVÁ JARMILA 1928 - 1945
POLÁČEK VOJTĚCH 1906 - 1945
TUREČKOVÁ JITKA 1942 - 1945
STIBŮREK RUDOLF 1891 - 1945
MRÁZOVÁ TEREZIE 1888 - 1945
KRUŽÍK FRANTIŠEK 1907 - 1945
ÚLEHLA JAN 1919 - 1945
LOKAJ JAN 1899 - 1945
HASIL ONDŘEJ 1907 - 1945
KORBEL FRANTIŠEK 1914 - 1945
LÁNÍČEK MIKULÁŠ 1878 - 1945
PŘEDINSKÝ JAN 1895 - 1945
HNÁTEK FRANTIŠEK 1887 - 1945
HRUBÝ JAKUB 1868 - 1945
TUREČEK FRANTIŠEK 1876 - 1945
Poznámka:

Doplňující informace k osudu některých obětí:

Občané Tvrdonice perzekuování z politických důvodů v letech 1939-45:
1.Tureček František, čp. 443. Pět roků pro ilegální činnost v KSČ 1940-1945. Prošel věznicemi, nakonec v káznici Lichtenau.
2. Urbánek Rafael, učitel - Tvrdonice, čp. 2. Tři roky a 1 měsíc od r. 1940-1944 pro ilegální činnost v Obraně národa. Prošel věznicemi v Brně, Wohlau, Breslau, káznicí Norimberk, Mnichov, Salzburg, Vídeň a Brno-Orlí.
3. P. Antonín Blažek, theolog, vězněn pro ilegální činnost v Terezíně od r. 1943 do převratu. Byl též na Pankráci v Praze.
4. Gožďál Cyril, čp. 232. Uvězněn na nucené práci v Osvětimi. Zemřel ve vězení. Zanechal ženu a dítě.
5. Úlehla František, čp. 270. Na práci v Berlíně. Zatčen a umučen ve vězení. Zanechal vdovu a dvě děti. Jeho bratr Úlehla Jan, svobodný, zabit při bombardování Lince.
6. Straka František st., 2 měs. v r. 1945 v Milošově u Plzně za činnost pro paradesantní výsadek Clay-Eva. Vrátil se po převratu.
7. Poláček František, ženatý, za činnost pro paradesantní výsadek Clay-Eva, zatčen 9. 2. 1945, nevrátil se z Mauthausenu.
8. Poláček Vojtěch, svobodný, za činnost pro paradesantní výsadek Clay-Eva, zatčen 9. 2. 1945, nevrátil se z Mauthausenu.
9. Stiburek Rudolf, ženatý, za činnost pro paradesantní výsadek Clay-Eva, zatčen 9. 2. 1945, nevrátil se z Mauthausenu.
10. Hasil Jan, svobodný, čp. 461, u fy Baťa Zlín, zatčen 8. 2. 1945, nevrátil se z Mauthausenu.
11. Tureček Jan, malíř, čp. 460, stíhán gestapem pro činnost v ileg. KSČ. Ukrýval se do konce války doma, na práci u Brna a jinde. Celkem 5 roků.
12. Straka František ml. Ukrýval se od 9. 2. 1945 před zatčením. Stíhán pro činnost pro paradesantní výsadek Clay-Eva.
13. Semerek Bruno, úředník na poště ve Tvrdonicích, ukrýval se od 9. 2. 1945. Stíhán za činnost pro paradesantní výsadek Clay-Eva.

Skupina pomocníků paradesantního výsadku Clay-Eva čítala více osob, které zůstaly uchráněny perzekuce. Rodiny zatčených stíhány byly prohlídkami bytu, konfiskacemi majetku, výslechy na gestapu.

Zásah proti výsadku Clay-Eva v Tvrdonicích:
V únoru 1945 obklíčilo gestapo z Lanžhota dům p. Stibůrka Rudolfa a kolem páté hodiny ráno přepadlo obyvatele. Skrývalo se tam několik členů parašutistické skupiny Clay-Eva. Veliteli kpt. Bartošovi (skutečná hodnost Antonína Bartoše k 9. 2. 1945 byla četař aspirant) podařilo se uprchnout po přestřelce. Dva Němci byli raněni. Pan Šibůrek, Poláček Vojtěch, Poláček František byli zatčeni a nikdy už se nevrátili. Dříve zatčený Hasil Jan zemřel též. Později byl zatčen i Straka František st. a vězněn do konce války v Milošově.

Osvobození Tvrdonic, civilní a vojenské ztráty:
7. dubna 1945 přiletěla od Kopčan bombardovací letadla. V místnosti záložny v holírně p. Hromádky sedělo asi 15 mužů. Vtom na dům záložny spadla asi 80 cm dlouhá bomba která nevybuchla, proletěla šikmo domem do kouta holírny a přerazila zde sedícímu Janu Strmiskovi, dělníkovi z Tvrdonic nohy. Těžce poraněný Jan vykrvácel, neboť nebylo lékařské pomoci. Po ukončení bojů byla bomba vyvezena za humna.
Další bomba zasáhla stodolu p. Ondřeje Hasila, rolníka z Tvrdonic čp. 103. Hospodář byl zraněn do nohy a svému zranění podlehl.
11. dubna zastřelili občané Tvrdonic dva Německé vojáky, německý generál, velitel obce nařídil stanné právo a nechal obec vyklidit. Turečka Františka zabil Německý voják ručním granátem.

Za bojů padlo v obci 49 sovětských vojáků. Celkem pak pohřbeno 58 rudoarmějců a postaven jim pomník. Němci své mrtvé odváželi. Přesto nalezeno v obci 80 padlých Němců. 21 místních občanů našlo smrt za bojů o osvobození obce, z toho jedno dítě.

(zdroj kniha Druhá světová válka v kronikách regionu Podluží)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6204-14109
Souřadnice: N48°45'42.12'' E16°59'30''
Pomník přidal: Petr Tichý
Doplnění informací: Jaroslav Kotlaba

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Petr Doležal, 16.11.2006
Umístění: Tvrdonice, Slovácká, v parku, na křižovatce ulic Slovácká, Družstevní a Revoluční
Nápis:
OBČANÉ TRVDONIC
SVÝM
OSVOBODITELŮM

VYBUDOVÁNO
V ROCE 1975
PŘI PŘÍLEŽITOSTI
30. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ

levá strana:
DNE 13. DUBNA 1945 OSVOBODILA RUDÁ ARMÁDA TVRDONICE. BOJ O OSVOBOZENÍ OBCE Z FAŠISTICKÉHO JHA SVEDLA VOJSKA 4. GARDOVÉHO JEZDECKÉHO SBORU GENERÁLPORUČÍKA F. V. KAMKOVA A 49. STŘELECKÉHO SBORU GENERÁLPORUČÍKA G.N.TĚRENTĚVA.
OSVOBOZENÍ OBCE ZAPLATILO SVÝMI ŽIVOTY 58 SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ.
SLÁVA OSVOBODITELŮM!
VĚČNÁ PAMĚŤ PADLÝM HRDINŮM!

pravá stran:
13. АПРЕЛЯ 1945 Г. КРАСНАЯ АРМИЯ ОСВОБОДИЛА ТВРДОНИЦЕ БОЙ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕЛА ОТ ФАШИСТСОГО ИГА ПРОВЕЛИ ВОЙСКА 4-ОГО ГВАРДЕЙСКОГО КОРПУСА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА Ф.В.КАМКОВА
И 49-ОГО СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА Г.Н. ТЕРЕНТЬЕВА
В ЭТИХ БОЯХ ПАЛО СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ 58 СОВЕТСКИХ БОЙЦОВ
СЛАВА ОСВОБОДИТЕЛЯМ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯАТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6204-27343
Souřadnice: N48°45'45.72'' E16°59'26.94''
Pomník přidal: Petr Doležal
Doplnění informací: Petr Tichý

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Petr Doležal, 16.11.2006
Umístění: Tvrdonice, Slovácká, v parku, na místě bývalého hřbitova
Nápis:
levý pomník:
PADLI JSTE, ABYCHOM MY MOHLI ŽÍT

NIKDY NEZAPOMENEME
V O KSČ Tvrdonice

pravý pomník:
Zde odpočívají vojáci Rudé armády padlí v boji proti Němcům-nepřátelům svobody.

Teď naše země Vaším hrobem jest. Váš však je celý svět.

Здесь павшие бойцы красной армий вбояхс немецкими захватчиками-непрятели свободы.

Теперь наша земля Вашей могилей есть, но Ваш всей мир есть

13.4.1945

MY VÁM - VY VĚKŮM
Мы Вам - Вы векам

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6204-14100
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N48°45'49.14'' E16°59'23.88''
Pomník přidal: Petr Doležal
Doplnění informací: Petr Tichý

Hrob Jan Láníček

Autor: Petr Tichý, 18.04.2021
Umístění: Tvrdonice, Slovácká 810, hřbitov
Nápis:
RODINA
LÁNÍČKOVI
JAN
*24.11.1888 +16.6.1961
Poznámka:

Příslušník 3. pěšího pluku, zajat na italské frontě, vstoupil do italských legií.
(zdroj: http://vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°46'6.45'' E16°59'4.15'' (brána hřbitova)
Pomník přidal: Petr Tichý