Drienčany

Pomník Pavol Dobšinský

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Drienčany, pod areálom ev. fary
Nápis:
EVANJ. A. V. FARÁR

PAVOL DOBŠINSKÝ

16.III.1828
22.X.1885
FOLKLORISTA
SPISOVATEĽ
REDAKTOR
Poznámka:

Pavol Dobšinský (16.3.1828 Slavošovce – 22.10.1885 Drienčany) folklorista, redaktor, básnik a prekladateľ. Počas revolúcie v roku 1849 honvéd revolučnej armády, 1849-50 vojak cisárskej armády.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)
autorom busty je sochár Miroslav Ksandr


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Pavol Dobšinský

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Drienčany, obecný úrad, č.p. 10
Nápis:
PAVEL DOBŠINSKÝ
PÔSOBIL V DRIENČANOCH
OD 15.IX.1861 DO 22.X.1885.

V DRIENČANOCH ROZVILA SA PREDOVŠETKÝM
JEHO FOLKLORISTICKÁ A NÁRODOPISNÁ PRÁCA A TO NA
TAKÚ VÝŠKU A DO TAKÝCH ROZMEROV, ŽE V NEJ PRÁVOM VIDÍME
VRCHOL JEHO ŽIVOTNÉHO ÚSILIA A SNAŽENIA.
TAK AKO VŠETCI ŠTÚROVCI, AJ ON SI OBĽÚBIL ÚSTNU SLOVESNÚ
TVORBU SLOVENSKÉHO ĽUDU. NATRVALO SA ZAPÍSAL DO DEJÍN
SLOVENSKEJ FOLKLORISTIKY A NÁRODOPISU: JEHO MYŠLIENKY
NADOBUDLI CHARAKTER UCELENÉHO SYSTÉMU, STALI SA ZÁKLADOM
A VZOROM PRE ĎALŠIE GENERÁCIE.
„HOLUBICA“
„HOLUBICA PEKNÁ – HOLUBICA SIVÁ,
PUSŤŽE SA DO LETU – DO LETU SLÁVNEHO
NECH SA TEBE CESTA SLOBODNÁ ODKRÝVA
NAD HOROU, NAD POĽOM, DO SVETA ŠÍREHO...“
Poznámka:

Pavol Dobšinský (16.3.1828 Slavošovce – 22.10.1885 Drienčany) folklorista, redaktor, básnik a prekladateľ. Počas revolúcie v roku 1849 honvéd revolučnej armády, 1849-50 vojak cisárskej armády.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Pavol Dobšinský

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Drienčany, bývalá evanjelická fara
Nápis:
V TEJTO BÝVALEJ
EVANJELICKEJ FARE
V ROKOCH 1832 – 1885
ŽILI A TVORILI

PAVOL DOBŠINSKÝ
Poznámka:

Pavol Dobšinský (16.3.1828 Slavošovce – 22.10.1885 Drienčany) folklorista, redaktor, básnik a prekladateľ. Počas revolúcie v roku 1849 honvéd revolučnej armády, 1849-50 vojak cisárskej armády.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavol Dobšinský

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Drienčany, evanjelický cintorín
Nápis:
„BOJ DOBRÝ BOJOVAL
VÍRU ZACHOVAL“
Ep. II. K. Tim. 4. V. 7.
Dvet. p. PÁVEL DOBŠINSKÝ
mld.
ev. aug. v. sl. b. kazatel

N.13. marca 1828
+22. octóbra 1885

POMNÍK TENTO POSTAVILI
VERNÁ MANŽELKA A DIETKY.
Poznámka:

Pavol Dobšinský (16.3.1828 Slavošovce – 22.10.1885 Drienčany) folklorista, redaktor, básnik a prekladateľ. Počas revolúcie v roku 1849 honvéd revolučnej armády, 1849-50 vojak cisárskej armády.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás