Praha 10

Hrob Jan Mašek

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Milan Lašťovka, 14.08.2016
Umístění: Praha 10, Moskevská 1482/67, vršovický hřbitov
Nápis:
JAN MAŠEK
ŠT. KAPITÁN V.V.
*29.1.1880 +1.3.1959

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Albert Pavel

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Martin Václavík, 16.03.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, Vršovický hřbitov, hrob 11-298
Nápis:
Pavel Albert
2.1.1934 - 21.8.1968
Poznámka:

Narodil se 2. ledna 1934, bydlel na adrese U družstva klid 27/424 Praha Pankrác.
Tragicky zahynul 21. srpna 1968 nedaleko budovy Československého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě.
Poté, co zde zběsilá sovětská palba zapálila několik domů a plameny i kouř uvěznily obyvatele jejich bytů, se někteří pokusili uniknout spalujícímu žáru skokem z okna.
Podle hlášení Veřejné bezpečnosti byl jedním z těchto nešťastníků i Pavel Albert, jenž po pádu z výšky čtvrtého patra utrpěl tříštivé zlomeniny lebky a otok mozku a na místě svým zraněním podlehl.
(zdroj: https://okupace.evangnet.cz/albert-pavel
Černá kniha sovětské okupace. Sovětská armáda v Československu a její oběti - Prokop Tomek a Ivo Pejčoch. Strana 149. Svět křídel 2018.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Martin Václavík

Hrob František Hlaváč

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 18.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67
Nápis:
FRANTIŠEK
HLAVÁČ
POLICEJNÍ INSPEKTOR V. V.
*19.10.1874 +14.2.1945.
Poznámka:

oběť spojeneckého náletu na Prahu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Doplnění informací: Filip Vojtášek
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Jiří Frankenberger

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 19.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hrob 4-309
Nápis:
JIŘÍ FRANKENBERGER
*28.7.1893 +5.5.1945
Poznámka:

Uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

* 28. června 1893 na Královských Vinohradech (dnes součást MČ Praha 2 a 3). Po obecné škole navštěvoval reálku v Kroměříži a Vysokou školu báňskou v Příbrami. Do ra-kousko-uherské armády byl odveden roku 1914, o jeho službě se bohužel dochovalo minimum dokladů. Byl příslušníkem pěšího pluku č. 52, absolvoval školu pro záložní důstojníky, na nadporučíka byl povýšen 14. května 1918. Po vzniku Československé republiky byl zařazen k pěšímu pluku 25 a 1. ledna 1919 přemístěn k pěšímu pluku 3 na funkci velitele kulometné roty náhradního praporu. Do zálohy odešel 28. února 1920. Bydlel v Praze, živil se jako redaktor. Padl ve Vršovicích.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Jiří Horáček

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 19.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hrob 9-41
Nápis:
JIŘÍ HORÁČEK
???
Poznámka:

Uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

* 13. 2. 1922, radiomechanik, bydliště Praha XIII Vršovice 974, Bulharská 44, padl 5. 5. 1945 ve Vršovicích. Vyznamenán Čs. vál. křížem 1939 in memoriam.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob František Holub a kenotaf Milan Hübscher

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 19.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67
Nápis:
FRANTIŠEK HOLUB
*28.1.1874 PADL 6.5.1945

IN MEMORIAM
MILAN HÜBSCHER
*6.2.1930 +OSVĚTIM 28.10.1944
Poznámka:

F. Holub uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

Obecní zřízenec, bydliště Praha XIII Vršovice 800, padl ve Vršovicích.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Leopold Christ

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 20.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hrob 7-78
Nápis:
LEOPOLD
CHRIST
*4.7.1915 +25.10.1946
ZEMŘEL JAKO OBĚŤ REVOLUCE
Poznámka:

Uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s totožnými údaji.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Antonín Knotek

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 18.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hrob 5 B-7
Nápis:
ANTONÍN KNOTEK
*23.7.1906 - +14.2.1945
TRAGICKY ZAHYNUL
PŘI NÁLETU NA PRAHU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Václav Kolečka

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 18.11.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hrob 1 A-28
Nápis:
VÁCLAV KOLEČKA
RTM. ČSL. ARMÁDY
8.8.1908 PADL V BOJI ZA VLAST
5. KVĚTNA 1945
Poznámka:

Uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

Ve 30. letech vojákem z povolání. Po likvidaci čs. armády odešel do civilního sektoru a stal se zaměstnancem firmy Keramika. Bydliště Praha-Vršovice, Nežárecká 223/23, padl ve Vršovicích, vyznamenán Čs. vál. křížem 1939 in memoriam.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0010-55641
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Václav Myška

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 18.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hrob 1 B-329
Nápis:
VÁCLAV MYŠKA
1906 – 1945
PADL V BOJI O ROZHLAS
Poznámka:

Uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

* 18. 8. 1906, karosář, bydliště Praha XII Královské Vinohrady, Na Smetance 7, raněn u Vinohradské tržnice, zemřel 8. 5. 1945 ve Všeobecné nemocnici v Praze II.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl