Modra

Hrob Eva Barčíková

Autor: Ladislav Barabás, 09.10.2020
Umístění: Modra, Dolná, cintorín, sektor B, rad 24, hrob č.5
Nápis:
EVA BARČÍKOVÁ
1928 - 1990
Poznámka:

Eva Barčíková rod. Steinfeldová (28.4.1928 Szarvas, Maďarsko - 17.6.1990 Modra) maliarka keramiky v Slovenskej ľudovej majolike Modra. Časť mladosti prežila v koncentračnom tábore Osvienčim.
(zdroj: Šimko M. 2015: Prechádzka po modranskom cintoríne)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Karol Mesík a hrob Karol Mesík

Autor: Ladislav Barabás, 09.10.2020
Umístění: Modra, Dolná, cintorín, sektor D, chodník 7, hrob č. 10
Nápis:
KAROL MESÍK
*4.10.1879
+PADOL V HALIČI 1915

ING. KAROL MESÍK
*12.7.1908
+24.11.2000
Poznámka:

Karol Mesík (12.7.1908 Modra – 24.11.2000 Modra) účastník Slovenského národného povstania. Pri transporte do nemeckého zajateckého tábora sa mu podarilo utiecť a až do prechodu frontu žil v ilegalite. Po oslobodení sa vrátil do armády, po Februári 1948 bol ako povstalecký dôstojník z armády prepustený.
(zdroj: Šimko M. 2015: Prechádzka po modranskom cintoríne)
Karol Mesík (4.10.1879 Modra – 1915 padol v Haliči) jeho meno je aj na pamätnej tabuli Obetiam prvej svetovej vojny v slovenskom evanjelickom kostole.
( https://www.vets.cz/vpm/15208-pamatne-tabule-obetiam-1-a-2-svetovej-vojny/#15208-pamatne-tabule-obetiam-1-a-2-svetovej-vojny )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Bakoš

Autor: Ladislav Barabás, 09.10.2020
Umístění: Modra, Dolná, cintorín, sektor D, chodník 7, hrob č. 3
Nápis:
RODINA BAKOŠOVÁ

JÁN 1906 – 1965
Poznámka:

Ján Bakoš (14.12.1906 Modra – 3.10.1965) vyrábal sudy pre vinohradníkov v Modre. Po roku 1948 jeho firmu znárodnili, majiteľ bol prenasledovaný a väznený, vyše roka strávil v pracovných táboroch v Čechách. Zomrel pomerne mladý aj na následky poškodenia zdravia vo väzniciach a v pracovných táboroch.
(zdroj: Šimko M. 2015: Prechádzka po modranskom cintoríne)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavel Križko

Autor: Ladislav Barabás, 09.10.2020
Umístění: Modra, Dolná, cintorín, sektor D, chodník 9, hrob č.12
Nápis:
PAVEL KRIŽKO
UČITEĽ
*4.II.1912
+5.V.1962
Poznámka:

Pavel Križko (4.2.1912 Kochanovce – 5.5.1962 Vyšné Hágy) vojenskú službu vykonal u 3. cyklistického práporu v Leviciach, 2.9.1944 bol mobilizovaný k 1. česko-slovenskej armáde na Slovensku ako nadporučík zálohe. Aktívne sa zúčastnil SNP, pôsobil ako člen partizánskeho oddielu Za slobodu Slovanov, bojoval v oblasti Pohronia a Nízkych Tatier, neskôr ako partizánsky veliteľ v Lipt. Sv. Mikuláši. Vyznamenania: Čsl. vojnový kríž I. stupňa, Rad SNP 2. triedy
(zdroj: Šimko M. 2015: Prechádzka po modranskom cintoríne)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Augustin Lazar

Autor: Ladislav Barabás, 06.10.2020
Umístění: Modra, Dolná, cintorín, sektor D, chodník 6, hrob č.3
Nápis:
AUGUSTIN LAZAR
6.II.1895 – 20.V.1966
Poznámka:

Augustin Lazar (6.2.1895 Modra – 20.5.1966 Modra) počas prvej svetovej vojny pracoval pre zbrojovku vo Viedni, ktorá ho ako odborníka vyreklamovala z armády. Po návrate do Modry sa venoval vinohradníctvu. Po Februári 1948 prebehla kolektivizácia vinohradov, jeho rodinu šikanovali a deťom neumožnili doštudovať. Po roku 1953 ho odviedli do vojenského pracovného útvaru armády (PTP), odkiaľ bol po dvoch rokoch zo zdravotných dôvodov uvoľnený. S podlomeným zdravím dožil v Modre.
(zdroj: Šimko M. 2015: Prechádzka po modranskom cintoríne)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ferdinand Jäger

Autor: Ladislav Barabás, 09.10.2020
Umístění: Modra, Dolná, cintorín, chodník 18, hrob č. 1
Nápis:
JÄGER FERDINAND
*5.II.1893 +7.VI.1961

PRETOŽE JA ŽIJEM AJ VY BUDETE ŽIŤ
JÁN. 14, 19.
Poznámka:

Ferdinand Jäger (5.2.1893 Kápolnásnyék, Maďarsko – 7.6.1961 Modra) ako zajatec počas prvej svetovej vojny vstúpil do československých légií, kde bojoval po boku štábneho kapitána Ferdinanda Píseckého. Po prevrate sa spolu usadili v Modre.
(zdroj: Šimko M. 2015: Prechádzka po modranskom cintoríne)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Mráz

Autor: Ladislav Barabás, 09.10.2020
Umístění: Modra, Dolná, cintorín, sektor B, chodník 13, hrob č. 5
Nápis:
RODINA MRÁZOVÁ
ŠTEFAN
*21.4.1909
+13.7.1979

ODPOČÍVAJTE V POKOJI ...
Poznámka:

Štefan Mráz (21.4.1909 Kanada – 13.7.1979 Modra) politický väzeň. Pomáhal kňazom, proti ktorým zasiahol komunistický režim. Za túto činnosť bol stíhaný a osem a pol roka väznený. Časť trestu si odpykal v Jáchymove.
(zdroj: Šimko M. 2015: Prechádzka po modranskom cintoríne)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Miloš Bugár

Autor: Ladislav Barabás, 09.10.2020
Umístění: Modra, Dolná, cintorín, pri múre kostola sv. Jána Krstiteľa
Nápis:
CRUX TUA
VITA MEA

JUDr. MILOŠ BUGÁR 1899 - 1959
Poznámka:

Miloš Bugár (25,5.1899 Vrútky – 12.10.1959 Modra) bol príslušník československých légií v Taliansku. Angažoval v politike, zastával funkciu generálneho tajomníka Československej strany lidovej na Slovensku (1929-34), neskôr bol generálnym tajomníkom Demokratickej strany (1946-47) a poslancom Národného zhromaždenia za Demokratickú stranu. V jeseni 1947 ho uväznili a v máji 1948 bol odsúdený za účasť na údajnom protištátnom sprisahaní
(zdroj: Šimko M. 2015: Prechádzka po modranskom cintoríne)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavel Uhlárik

Autor: Ladislav Barabás, 09.10.2020
Umístění: Modra, Dolná, cintorín, sektor E, chodník 7, hrob č.18
Nápis:
Tu odpočíva v Kristu
Pánu
PAVEL
UHLÁRIK
československý legionár
*19.II.1894 +16.I.1940
Kristus život náš Kol. s. v. 4.
Vlastenec verný sám seba
zruší A žije vlasti jedine
Otčinu nájde vo svojej duši
A dušu svoju v otčine
Sládkovič
Poznámka:

Pavel Uhlárik (19.2.1894 Modra – 16.1.1940 Modra) počas prvej svetovej vojny narukoval do rakúsko-uhorskej armády a po zajatí vstúpil do československých légií na západnom fronte. Po skončení vojny aktívne vystupoval v organizácii čsl. legionárov.
(zdroj: Šimko M. 2015: Prechádzka po modranskom cintoríne)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ondrej Mikuláš

Autor: Ladislav Barabás, 09.10.2020
Umístění: Modra, Dolná, cintorín, sektor D, chodník 7, hrob č. 5
Nápis:
ONDREJ MIKULÁŠ
*28.II.1894 +23.III.1968
Poznámka:

Ondrej Mikuláš (28.2.1894 Rožňava – 23.III.1968) bol učiteľ, počas druhej svetovej vojny vyvíjal ilegálnu činnosť, účastník Slovenského národného povstania. Po potlačení SNP ho zajali, počas transportu do koncentračného tábora sa mu podarilo ujsť a skrýval sa v Modre.
(zdroj: Šimko M. 2015: Prechádzka po modranskom cintoríne)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás