Podhradí

Žižkův dub

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 04.09.2020
Umístění: Podhradí, pod hradem Lichnice, vpravo u silnice z Podhradí směrem do Třemošnice
Nápis:
Památný strom Žižkův dub
Strážce hradu Lichnice
Dub letní (Quercus robur)
Výška stromu: 21 m
Obvod kmene: 923 cm
Odhad stáří: 750 let

Patří k nejvýznamnějším památným stromům
v České republice. Obvodem svého kmene se
řadí mezi našich pět nejmohutnějších dubů. Stál
nedaleko brány vnějšího opevnění, kde byl
zasazen při stavbě hradu kolem roku 1250. Na to
odkazuje tabulka s textem: „Přes 600 let tu
stojím u staré hradní cesty. Viděl jsem hrad
stavěti, jeho slávu, obléhání, zánik. Kéž bych se
dočkal šťastných dnů příštích věku,“ která byla
původně umístěna na jeho kmeni.
Strom je nazýván Žižkův podle dvou výprav
husitů, kteří hrad Lichnice dobývali. Ani jedné
výpravy se však Žižka osobně neúčastnil. To vše
a nezdolnost stromu daly základ
k symbolickému názvu.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká