Korunní

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/, 19.05.2020
Umístění: Korunní, silnice mezi obcemi Korunní a Kamenec
Nápis:
Opfer des Weltkrieges
1914-1918 aus der
Gemeinde Krondorf.
Bartl Ludwig
Bäckert Johann
Grund Anton
Glaser Josef
Glaser Rudolf
Glaser Wenzl
Hasák Franz
Hanl Josef
Hergl Josef
Hergl Daniel
Lux Franz
Melzer Josef
Melzer Rudolf
Siegl Hubert
Schneider Franz
Troharsch Ludwig
Weber Rudolf
Ziener Wenzl.
Josef Trux
Rudolf Schimm
Gewidmet
von den Bewohnern von
Krondorf u. Stengles.
LUGERT. EGER.
Poznámka:

Pozemek pro vybudování pomníku na rozhraní polností vsí Korunní a Kamence věnoval W. Ziener. Autorem pomníku byl sochař a kameník Andreas Lugert z Chebu. Kamenný blok byl přivezen z lesa „Wallerwalde“ u Kamence. Celkové náklady na vybudování objektu tehdy činily 6.000 korun. Pomník byl zřízen na památku 20 padlých zdejších obyvatel na frontách 1. světové války.
Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být pomník udržován a postupně chátral. Nápisová desky se jmény padlých byla novými osídlenci odstraněna. Patrně v průběhu padesátých let 20. století byl pomník neodborně přebudován na památník osvobození. Na kamenné stéle byla osazena nová skleněná nápisová deska neznámé podoby a zbytek niky vyplněn maltou. Pod deskou byla barvou namalována československá státní vlajka a na kamenech vstupní branky červenou barvou datace 1945. U pomníku poté stávali čestnou stráž pionýři. Následně však neudržovaný pomník postupně zcela zchátral. V roce 2019 byla pokácena vzrostlá lípa, která již značně zastiňovala pohled na pomník.
Text a foto převzato ze stránky http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°20'59.08'' E13°4'37.24'' (poloha pomníku)
Pomník přidal: Milan Lastovka