Kyšice

Památné místo 100 let Československa

Autor: Marek Lanzendorf, 12.09.2021
Umístění: Kyšice, Náves, na návsi pod kapličkou
Nápis:
KYŠICE
lípa srdčitá
vysazena dne
28.10.2018
u příležitosti
100 LET
ČESKOSLOVENSKA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Mistr Jan Hus

Autor: Marek Lanzendorf, 17.03.2020
Umístění: Kyšice, Horní Náves, před budovou Obecního úřadu
Nápis:
ZA PRAVDU
ŽIVOT DAL.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Miroslav Kaufner, 05.08.2009
Umístění: Kyšice, Náves, na návsi pod kapličkou
Nápis:
PŘÍSLUŠNÍKŮM
KOMBINOVANÉHO ODDÍLU
A ČESKOSLOVENSKÉ
SAMOSTATNÉ OBRNĚNÉ
BRIGÁDĚ

KOMBINOVANÝ ODDÍL
POD VELENÍM
PODPLUKOVNÍKA ALOISE SÍTKA
DORAZIL NA ZDEJŠÍ NÁVES
DNE 8.5.1945

DEVOTED TO
MEMBERS OF THE
THE COMBINED DETACHMENT
AND
THE CZECHOSLOVAK INDEPENDENT
ARMOURED BRIGADE

THE COMBINED DETACHMEND FROM
THE CZECHOSLOVAK INDEPENDENT
ARMOURED BRIGADE UNDER THE
COMMAND OF LT. COL. ALOIS SÍTEK
ARRIVED AT THE LOCAL VILLAGE
GREEN ON MAY 8. 1945
Poznámka:

Na archivním snímku dopisovatel 1. ČSOB public officer Václav Straka spolu s občanem Kyšic Josefem Matasem; u snímků z odhalení pomníku v uniformě plukovníka; zemřel 11.6.2011. Další snímky jsou z odhalení pomníku v r. 2008.
Na fotografiích z r. 2015 jsou vnuk generála Pattona pan George Patton Waters a paní PhDr. Hana Gerzanicová. George Patton Waters organizuje s nadací generála Pattona v USA příjezdy amerických veteránů do ČR každý květen. V roce 2010 mu byl v Kyšicích prezidentem ČaSOD Ing. Jaroslavem Stojanem pplk. v.v. udělen kříž "Rytíř dělostřelectva". Paní PhDr. Hana Gerzanicová roce 1945 byla jako studentka tlumočnicí generála Pattona v Plzni. Po roce 1948 emigrovala do Austrálie. Vrátila se po roce 1990. V roce 2013 při příležitosti jejích 85. narozenin byla přijata do Kulturní síně slávy v Plzni. Na dalším snímku veterán US ARMY pan Earl Ingram.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-34143
Souřadnice: N49°45'17.36'' E13°29'4.11''
Pomník přidal: Miroslav Kaufner
Doplnění informací: Ing. Jaroslav Stojan

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 17.03.2020
Umístění: Kyšice, Náves
Nápis:
Památce
osvoboditelům
a
padlým
ve
světové válce
1914-1918
věnují občané
Kyšičtí.

Volf Jaroslav *13./2. 1894 +3./7. 1918.
ruský legionář
Beránek Jan *5./7. 1886 +7./5. 1918.
Beránek Jan *1./5. 1892 +23./8. 1918.
Čipera Václ. *15./5. 1892 +18./10. 1917.
Čížek Václ. *23./7. 1885 +23./9. 1914.
Eret František *19./2. 1884 +?./9. 1917.
Kepka Josef *14./6. 1894 +28./7. 1918.
Kuneš Václ. *6./10. 1890 +22./10. 1914.
Novotný Václ. *5./6. 1886 +26./1. 1918.
Navara Jar. *20./5. 1893 +?./?. 1918.
Peleška Matěj *13./5. 1897 +?./?. 1918.
Rada Vojt. *?/.?. 1877 +?./?. 1916.

Šik František *25./1. 1893 +6./11. 1914.
Šik Jan *19./10.1893 +18./3. 1915.
Šik František *14./7. 1890 +8./3. 1916.
Šik Jan *12./7. 1892 +5./8. 1918.
Šik Václav *23./12. 1895 +18./7. 1916.
Šedivec Frant. *5./8. 1894 +13./4. 1915.
Šolar Frant. *1./9. 1880 +24./9. 1915.
Šneberger V. *23./2. 1895 +1./7. 1917.
Šefler Josef *13./4. 1889 +15./5. 1915.
Štrunc Jan *9./5. 1894 +16./12. 1922.
Šnajdr Jan *18./10. 1894 +23./6. 1918.
Tot František *30./3. 1895 +15./5. 1915.
Vít Vojtěch *12./12. 1883 +1./9. 1916.
Poznámka:

Jaroslav Volf, narozen 11. 2. 1893 (12. 12. 1894) Kyšice, Lhotka okr. Plzeň, bydliště Kyšice č. p. 19, vzdělání mě, zaměstnání zámečník, politická příslušnost Sokol, útvar rakousko-uherské armády 6. hul. pl., datum a místo zajetí 23. 9. 1915 Luck, datum zařazení do legií 19. 8. 1917, první útvar v legiích 2. div., poslední útvar v legiích 6. stř. pl. čs. legií v Rusku, vojín, padl v boji 1. 6. 1918 Rusko, pohřben Mariinsk, Rusko.
(zdroj: CEVH MO ČR, www.vuapraha.cz , legie100.com )

Některá data z pomníku jsou velice špatně čitelná, existuje možnost nepřesného opisu některých číslic.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5202
Pomník přidal: Marek Lanzendorf